Searched for:
(1 - 20 of 198)

Pages

Addressing the challenges of climate change risks and adaptation in coastal areas
Addressing the challenges of climate change risks and adaptation in coastal areas: A review
TWO-DIMENSIONAL BREAKING OF WAVES ON A BEACH; laboratory report. Pt. 2. Pressure field in waves shoaling and breaking on a plane beach
TWO-DIMENSIONAL BREAKING OF WAVES ON A BEACH; laboratory report. Pt. 2. Pressure field in waves shoaling and breaking on a plane beach
Duinafslag tijdens superstormvloed op Walcheren: Analyse golf(klap)belasting op asfalt-zandlichaam aan duinvoet, t.p.v. de Golflinks
Duinafslag tijdens superstormvloed op Walcheren: Analyse golf(klap)belasting op asfalt-zandlichaam aan duinvoet, t.p.v. de Golflinks
College fysica van kustsystemen
College fysica van kustsystemen
Lange termijn visie Schelde-estuarium cluster morfologie: Uitvoeringsfase
Lange termijn visie Schelde-estuarium cluster morfologie: Uitvoeringsfase
Vergelijking van bestaande lange-termijn morfologische modellen: Mogelijkheden en beperkingen in gebruik en visie op ontwikkeling lange-termijn modellering
Vergelijking van bestaande lange-termijn morfologische modellen: Mogelijkheden en beperkingen in gebruik en visie op ontwikkeling lange-termijn modellering
Snelheidsveld in Golven: Inventarisatie van metingen in model en natuur
Snelheidsveld in Golven: Inventarisatie van metingen in model en natuur
Artificial island in the North Sea and options for coastal development
Artificial island in the North Sea and options for coastal development
Kustgenese, grootschalige vorming en ontwikkeling van de Nederlandse kust, vorming en toetsing van hypotheses (hoofdrapport en 4 deelrapporten)
Kustgenese, grootschalige vorming en ontwikkeling van de Nederlandse kust, vorming en toetsing van hypotheses (hoofdrapport en 4 deelrapporten)
Expert judgement morfologische ontwikkeling grootschalige zandwinning
Expert judgement morfologische ontwikkeling grootschalige zandwinning
Eco-morphodynamic processes in the Rhine-Meuse-Scheldt delta and the Dutch Wadden Sea
Eco-morphodynamic processes in the Rhine-Meuse-Scheldt delta and the Dutch Wadden Sea
Voorspelling ontwikkeling kustlijn 1990-2090, fase 3 (deelrapport 3.4): Initieel sedimenttransportmodel Hollandse kust
Voorspelling ontwikkeling kustlijn 1990-2090, fase 3 (deelrapport 3.4): Initieel sedimenttransportmodel Hollandse kust
Definitiestudie morfologische dynamiek Westerschelde
Definitiestudie morfologische dynamiek Westerschelde
Calibration and verification of a one-dimensional wave energy decay model
Calibration and verification of a one-dimensional wave energy decay model
TWO-DIMENSIONAL BREAKING OF WAVES ON A BEACH; laboratory report. Pt. 3. Kinetic energy in waves shoaling and breaking on a plane beach
TWO-DIMENSIONAL BREAKING OF WAVES ON A BEACH; laboratory report. Pt. 3. Kinetic energy in waves shoaling and breaking on a plane beach
TWO-DIMENSIONAL BREAKING OF WAVES ON A BEACH; laboratory report. Pt. 4. Small and large scale waves breaking on a gently sloped beach
TWO-DIMENSIONAL BREAKING OF WAVES ON A BEACH; laboratory report. Pt. 4. Small and large scale waves breaking on a gently sloped beach
Coastal defence cost estimates: Case study of the Netherlands, New Orleans and Vietnam
Coastal defence cost estimates: Case study of the Netherlands, New Orleans and Vietnam
Beoordeling morfologische effecten van een vliegveld in zee: EMA-morfologie
Beoordeling morfologische effecten van een vliegveld in zee: EMA-morfologie
Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 5: kustvoorspelling
Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 5: kustvoorspelling
Lange termijnvisie Westerschelde: Cluster morfologie
Lange termijnvisie Westerschelde: Cluster morfologie
Searched for:
(1 - 20 of 198)

Pages