Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Van Alphen, J.S.L.J. (author), Damoiseaux, M.A. (author)
Voorliggende nota vormt de toelichting op de als bijlage bijgevoegde geomorfologische kaart van de Nederlandse kustwateren, schaal 1:150.000, blad Hollandse kust. Deze kaart is vervaardigd in het kader van het projekt Kustgenese, maar ook hierbuiten zijn de toepassingsmogelijkheden legio. De kaart verschaft informatie over de morfologie van de...
report 1986