Searched for:
(1 - 20 of 81)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
De behoefte aan bepaalde regels, die het ontwerpen van vaarwegen en in het bijzonder bij het ontwerpen van kunstwerken in of over vaarwegen kunnen worden in acht genomen, algemeen gevoeld wordt; men zal dus moeten komen tot normalisatie. Voor de toepassing van de genormaliseerde afmetingen van sluizen en bruggen op nieuw te bouwen kunstwerken...
report 1932
document
Anonymous, A. (author)
In het rapport wordt kritiek geleverd over de voorgestelde normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen. Tevens worden nieuwe normalisatie-afmetingen voorgesteld.
report 1933
document
Edelman, T. (author)
De Nederlandse kuststreek is voor een groot deel gevormd onder invloed van de zee. Ofschoon de zee in het verleden het land onder bepaalde omstandigheden (stormvloeden, overstromingen) heeft afgebroken en dit thans nog wel doet, overheerst toch de opbouwende werking. Hoewel ook de rivieren hebben meegewerkt aan de opbouw, kan men toch stellen,...
report 1974
document
Beek, E. van (author)
report 1977
document
Beek, E. van (author)
report 1977
document
Breusers, H.N.C. (author), Beek, E. van (author), Kreuk, J.F. de (author), Salomons, W. (author)
report 1977
document
Salomons, W. (author)
report 1978
document
Salomons, W. (author)
report 1978
document
Salomons, W. (author)
report 1979
document
Salomons, W. (author)
report 1979
document
Nederveen, N. (author)
report 1979
document
Wesseling, J.W. (author)
report 1980
document
Klomp, R. (author), Pagee, J.A. van (author), Postma, L. (author)
report 1981
document
Postma, L. (author)
report 1981
document
Postma, L. (author)
report 1981
document
Postma, L. (author)
report 1981
document
Klomp, R. (author), Pagee, J.A. van (author), Postma, L. (author)
report 1981
document
Verheij, H.J. (author)
report 1982
document
Luteijn, J.J. (author), Pagee, J.A. van. (author)
report 1982
document
Wieringa, J. (author), Rijkoort, P.J. (author)
Dit boek behandelt het windklimaat, dus het gemiddeld gedrag van de wind in afhankelijkheid van seizoen, tijdstip van de dag, omgeving en dergelijke. Methoden om verwachtingen te maken van de wind over een uur of over een dag komen niet aan de orde, wel de gemiddelde kans op het optreden van bepaald windgedrag. Voorts gaat het boek niet over...
report 1983
Searched for:
(1 - 20 of 81)

Pages