Searched for:
(1 - 20 of 92)

Pages

Productiviteitstrends in de drinkwatersector: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1985 en 2010
Productiviteitstrends in de drinkwatersector: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1985 en 2010
Verzorging verspreid: Een economisch planningsmodel voor het zorgaanbod in Vlaamse ziekenhuizen.
Verzorging verspreid: Een economisch planningsmodel voor het zorgaanbod in Vlaamse ziekenhuizen.
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1972 en 2008
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1972 en 2008
Ziekenhuismiddelen in verband: Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
Ziekenhuismiddelen in verband: Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
Benchmarking burgerzaken
Benchmarking burgerzaken
Report Contrasting CRESSI’s Approach of Social Innovation with that of Neoclassical Economics: Deliverable 1.3
Report Contrasting CRESSI’s Approach of Social Innovation with that of Neoclassical Economics: Deliverable 1.3
Is een innovatieve school een productieve school? Een analyse van de relatie tussen innovaties en productiviteit op scholen voor voortgezet onderwijs
Is een innovatieve school een productieve school? Een analyse van de relatie tussen innovaties en productiviteit op scholen voor voortgezet onderwijs
Productiviteitstrends in het gevangeniswezen
Productiviteitstrends in het gevangeniswezen
Schaal en zorg: Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg
Schaal en zorg: Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg
Benchmark gemeentelijk afvalbeheer: Een empirisch onderzoek naar de productiviteit en kostendoelmatigheid
Benchmark gemeentelijk afvalbeheer: Een empirisch onderzoek naar de productiviteit en kostendoelmatigheid
Doelmatige dienders: Een vergelijking tussen regiokorpsen van de Nederlandse politie in de 21e eeuw
Doelmatige dienders: Een vergelijking tussen regiokorpsen van de Nederlandse politie in de 21e eeuw
Besturen sturen: Besturen sturen is een onderzoek naar effecten van interne sturing op de kostendoelmatigheid van algemene ziekenhuizen in de periode 2003-2010
Besturen sturen: Besturen sturen is een onderzoek naar effecten van interne sturing op de kostendoelmatigheid van algemene ziekenhuizen in de periode 2003-2010
Policy and society related implications of automated driving: A review of literature and directions for future research
Policy and society related implications of automated driving: A review of literature and directions for future research
Productiviteitstrends in het voortgezet onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1980 en 2010
Productiviteitstrends in het voortgezet onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1980 en 2010
Productiviteitstrends in de spoorsector: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1985-2012
Productiviteitstrends in de spoorsector: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1985-2012
Handleiding benchmark VO
Handleiding benchmark VO
Productiviteitstrends in het middelbaar onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1980 en 2010
Productiviteitstrends in het middelbaar onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1980 en 2010
Doelmatigheid door een digitale overheid: Een empirisch onderzoek naar de kostendoelmatigheid van digitaal dienstverlenen bij burgerzaken
Doelmatigheid door een digitale overheid: Een empirisch onderzoek naar de kostendoelmatigheid van digitaal dienstverlenen bij burgerzaken
Veiligheid verkend: Een empirisch onderzoek naar de determinanten van veiligheid
Veiligheid verkend: Een empirisch onderzoek naar de determinanten van veiligheid
Onderzoek naar de generieke productiviteitsontwikkeling in de reguleringsmethode van TenneT TSO BV
Onderzoek naar de generieke productiviteitsontwikkeling in de reguleringsmethode van TenneT TSO BV
Searched for:
(1 - 20 of 92)

Pages