Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Boelhouwer, P.J. (author), Elsinga, M.G. (author), Gruis, V.H. (author), Priemus, H. (author), van der Schaar, J. (author), Thomsen, A.F. (author)
Concentreer je op sociale kerntaken, verhuur een beperkt aantal corporatiewoningen in de marktsector, benoem een onafhankelijke extern toezichthouder en bevorder het zelfbeheer van huurders. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van zes hoogleraren volkshuisvesting van de TU Delft voor een nieuw corporatiebeleid.
book 2014
document
Boelhouwer, P.J. (author), Elsinga, M. (author), Visscher, H. (author), Ouwehand, A. (author), Janic, M. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Van Oosterom, P. (author)
The OTB’s research covers the areas of housing, urban, mobility and geo-studies. The research activities deal with the built environment, and refer to aspects of the technological sciences, the policy and management sciences, the behavioural sciences, spatial disciplines and the application of information and communications technology. This...
report 2010
document
Boelhouwer, P. (author), Doling, J. (author), Elsinga, M. (author)
book 2005
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Elsinga, M.G. (author)
book 1995
Searched for:
(1 - 4 of 4)