Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
De Groot, S.J. (author), De Bruyne, R.H. (author), Van der Valk, L. (author)
Dit is het tweede deel van een onderzoek naar het transport van mollusken in het Hollandse kustgebied, aan de hand van bodemmonsters uit de ondiepere kustzones (tot een diepte van iets meer dan - 20 meter NAP (fig. 2) en aanspoelingen van mollusken op het strand. Uit dit onderzoek blijkt onder meer, dat het moiluskenonderzoek zoals nu uitgevoerd...
report 1991