Searched for:
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
report 2018
document
Niaounakis, T.K. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Gemeenten en provincies beheren meer dan 90 procent van het totale Nederlandse wegennet. Met het onderhoud en de aanleg van dit omvangrijke wegennet zijn hoge kosten gemoeid: gezamenlijk besteden provincies en gemeenten jaarlijks ongeveer vijf miljard euro aan het wegbeheer. Het is de verwachting dat deze kosten de komende jaren flink zullen...
report 2017
document
Niaounakis, T.K. (author), Blank, J.L.T. (author)
Inter-municipal cooperation is increasingly popular in European countries. Saving cost is a key motivation. This paper analyses the relation between inter-municipal cooperation and cost efficiency among Dutch municipal tax departments between 2005 and 2012. Motivated by the notion that cost savings are ascribed to scale economies, the...
journal article 2017
document
Niaounakis, T.K. (author), van Hulst, B.L. (author)
Dagelijks wordt in het primair onderwijs in 8.500 schoolgebouwen lesgegeven aan ruim 1,5 miljoen leerlingen. In totaal beslaan de gebouwen een oppervlakte van meer dan tien miljoen vierkante meter (Algemene Rekenkamer, 2016). Als gevolg van decentralisatie zijn gemeenten sinds 1997 grotendeels verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting in het...
report 2017
document
Niaounakis, T.K. (author), Blank, J.L.T. (author), Veeneman, W. (author)
Met het van kracht worden van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) in 2001 doet marktwerking zijn intrede in het Nederlandse regionaal openbaar vervoer. Via openba-re aanbestedingsprocedures concurreren vervoerders om de concessies (pakketten van vervoerslijnen en -diensten), die door decentrale vervoersautoriteiten in de markt worden gezet. De...
report 2016
document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author)
De grens van opschaling in de publieke sector is overschreden, vinden Jos Blank en Thomas Niaounakis. Bovendien worden de voordelen van fusies sterk overschat. Intergemeentelijke samenwerking biedt wel perspectief om van schaalvoordelen te profiteren.
journal article 2016
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author), Niaounakis, T.K. (author)
Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te stimuleren. In de reeks Productiviteit van overheidsbeleid wordt het succes en falen van deze...
report 2016
document
Niaounakis, T.K. (author), Blank, J.L.T. (author)
Een empirisch onderzoek naar de doelmatigheid van de gemeentelijke belastingheffing en de uitvoering van de Wet WOZ tussen 2005 en 2012. In 2012 is door Nederlandse gemeenten gezamenlijk 380 miljoen euro besteed aan het heffen van gemeentelijke belastingen, heffingen en het uitvoeren van de Wet Waarde-ring Onroerende Zaken (Wet WOZ). Om deze...
report 2015
document
Niaounakis, T.K. (author), Blank, J.L.T. (author)
In 2012 is door Nederlandse gemeenten gezamenlijk 380 miljoen euro besteed aan het heffen van gemeentelijke belastingen, heffingen en het uitvoeren van de Wet Waarde-ring Onroerende Zaken (Wet WOZ). Om deze uitvoeringskosten te beheersen wordt door steeds meer gemeenten, maar ook door waterschappen, een samenwerkingsver-band aangegaan. In 2012...
report 2015
document
Niaounakis, T. (author), Urlings, T.H. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Productiviteitstrends in het gevangeniswezen is een studie naar de samenhang tussen regulering en productiviteit in het gevangeniswezen gedurende de periode 1970-2012. De productiviteitsontwikkeling in deze periode vertoont een grillig verloop. Dit blijkt voor een belangrijk deel samen te hangen met de ontwikkeling van de bezettingsgraad. Door...
working paper 2014
document
Niaounakis, T.K. (author), Urlings, T.H. (author), Van Heezik, A.A.S. (author)
Dit rapport schetst een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in beleid en produc-tiviteit in het gevangeniswezen gedurende de periode 1970-2012. Om het verloop van de productiviteit bloot te leggen, worden ontwikkelingen in de kosten aan de hand van statistische methoden gerelateerd aan ontwikkelingen van productie (het aantal gedetineerden...
report 2014
document
Urlings, T.H. (author), Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T. (author)
Doelmatige dienders is een studie naar de doelmatigheid van de voormalige Nederlandse regiokorpsen gedurende de periode 2000-2012. De resultaten wijzen uit dat de doelmatigheid het best te beïnvloeden is door het ziekteverzuim te beperken en de financiële middelen voor met name executief personeel en huisvesting op de juiste manier te alloceren....
working paper 2014
document
Dumaij, A.C.M. (author), Niaounakis, T. (author), Urlings, T.H. (author)
Productiviteitstrends bij de rechterlijke macht is een studie naar de ontwikkelingen in de rechtspraak en het Openbaar Ministerie gedurende de periode 1965-2011. Van 1965 tot 1983 stijgt het aantal afgedane zaken harder dan de ingezette middelen. Er is dan ook sprake van een productiviteitsstijging van 2,2 procent per jaar. Van 1983 tot 2002...
working paper 2014
document
Urlings, T.H. (author), Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author)
Doelmatige dienders is een studie naar de doelmatigheid van de voormalige Nederlandse regiokorpsen gedurende de periode 2000-2012. De resultaten wijzen uit dat de doelmatigheid het best te beïnvloeden is door het ziekteverzuim te beperken en de financiële middelen voor met name executief personeel en huisvesting op de juiste manier te alloceren....
report 2014
document
Dumaij, A.C.M. (author), Niaounakis, T.K. (author), Urlings, T.H. (author)
Productiviteitstrends bij de rechterlijke macht is een studie naar de ontwikkelingen in de rechtspraak en het Openbaar Ministerie gedurende de periode 1965-2011. Van 1965 tot 1983 stijgt het aantal afgedane zaken harder dan de ingezette middelen. Er is dan ook sprake van een productiviteitsstijging van 2,2 procent per jaar. Van 1983 tot 2002...
report 2014
document
Dumaij, A.C.M. (author), Niaounakis, T.K. (author)
Productiviteitstrends in de gehandicaptenzorg is een studie naar de institutionele en cijfermatige ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg tussen 1975 en 2010. In de periode 1975-1996 zijn er weinig grote beleidshervormingen en is er een jaarlijkse productiviteitsdaling van gemiddeld 0,3 procent per jaar. Tussen 1997 en 2003 is er een...
report 2013
document
Dumaij, A.C.M. (author), Niaounakis, T. (author)
Productiviteitstrends in de gehandicaptenzorg is een studie naar de institutionele en cijfermatige ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg tussen 1975 en 2010. In de periode 1975-1996 zijn er weinig grote beleidshervormingen en is er een jaarlijkse productiviteitsdaling van gemiddeld 0,3 procent per jaar. Tussen 1997 en 2003 is er een...
working paper 2013
document
Niaounakis, T. (author)
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg is een studie naar de institutionele en cijfermatige ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg tussen 1982 en 2010. In deze periode is een aantal belangrijke hervormingen doorgevoerd, vaak ingegeven door de wens naar een betere beheersing van de kosten. Zo wordt in 1982 de...
working paper 2013
document
Niaounakis, T.K. (author)
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg is een studie naar de institutionele en cijfermatige ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg tussen 1982 en 2010. In deze periode is een aantal belangrijke hervormingen doorgevoerd, vaak ingegeven door de wens naar een betere beheersing van de kosten. Zo wordt in 1982 de...
report 2013
document
Niaounakis, T.K. (author)
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg is een studie naar de institutionele en cijfermatige ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg tussen 1982 en 2010. In deze periode is een aantal belangrijke hervormingen doorgevoerd, vaak ingegeven door de wens naar een betere beheersing van de kosten. Zo wordt in 1982 de...
working paper 2013
Searched for:
(1 - 20 of 24)

Pages