Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Meurs, P.H. (author), Van Thoor, M.T.A. (author)
De verbouwing van het Rijksmuseum ging om meer dan het aanpassen van een verouderd museum aan de eisen van de tijd. Staatssecretaris Rick van der Ploeg schreef op 19 september 2000 aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de direc- teur van het Rijksmuseum dat het kabinet had besloten tot de totale vernieuwing van het museum. Het gevolg hiervan...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author)
Bij de verbouwing van grote monumenten in overheidsbezit is het in Nederland gebruikelijk om naast de hoofdarchitect een restauratiearchitect aan te stellen. Daarom werd er voor het Rijksmuseum een aparte selectie onder vijf restauratie- architectenbureaus gehouden. Bij deze complexe opgave bleek de formulering van de opdracht en de...
book chapter 2013
document
Meurs, P.H. (author)
De keuze voor de architecten van het nieuwe Rijksmuseum speelde in 2000. Het was de bedoeling de opgave in drieën te splitsen en drie architecten te selecteren: een hoofdarchitect, een restauratiearchitect en een architect voor het Atelier- gebouw aan de Hobbemastraat. Voor dergelijke grote overheidsopdrachten is een Europese...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author), Meurs, P.H. (author)
Op 13 april 2013 werd het Rijksmuseum Amsterdam heropend, na een verbouwing die zich over meer dan een decennium uitstrekte. Het gebouw dateert oorspron- kelijk uit 1885 en is ontworpen door architect P.J.H. Cuypers (1827–1921). In meer dan een eeuw tijd onderging het tal van grote en kleine verbouwingen, ingegeven door ruimtegebrek, groeiende...
book chapter 2013
Searched for:
(1 - 4 of 4)