Searched for:
(1 - 20 of 26,364)

Pages

document
Bobbink, I. (author)
The course AR1LA051, which is part of the landscape architecture master of the TU Delft, explores the water system of the Dutch lowlands. In a collaborative effort 15 students, split in seven teams, work together to transform a “boezem”-system on the fringe of Rotterdam. The individual efforts of each group and the overall group strategy are...
report 2021
document
Van den Berghe, K.B.J. (author), van Bakel, S.C.J. (author)
De transformatie van binnenstedelijke industriegebieden naar woonwijken kan averechts werken voor de circulaire ambities van gebiedsontwikkelaars. Onderzoekers Sven van Bakel en Karel Van den Berghe pleiten voor een en-en-aanpak. "Stedelijke bedrijventerreinen zullen steeds belangrijker worden, alleen al om de enorme stijging aan logistiek...
report 2021
document
Hooimeijer, F.L. (author), Rizzetto, F. (author), van den Broek, J. (author), Vermeulen, S. (author), Goselink, C.C. (author), Kreulen, M.M. (author), de Roode, M.W. (author), van der Voorn, A.C.M. (author)
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) richt zich op het bijkomend ruimtebeslag stelselmatig terugdringen door het ruimtelijk rendement te verhogen of wel te verdichten. Dit kan met behulp van klassieke verdichtingsstrategieën zoals hoogbouw of multifunctioneel grondgebruik, maar ook de ondergrond kan als volwaardige ruimte tegemoetkomen aan de...
report 2021
document
Calvert, S.C. (author), Rasouli, Soora (author), Verhoef, Erik (author), Gorris, Teije (author), Veenkamp, Natalie (author), van Arem, B. (author), Juffermans, Nick (author)
Beleidsmakers binnen het domein mobiliteit krijgen in toenemende mate te maken met ‘intelligente’ oftewel slimme technologieën. Hoewel dit domein van oudsher het speelveld is van professionals met een achtergrond in, planning, openbaar bestuur en ontwerp, zijn er ondertussen talrijke veelbelovende ontwikkelingen gaande die in sterke mate IT...
report 2021
document
Kootte, M.E. (author), Romate, J.E. (author), Vuik, Cornelis (author)
Power ow simulations form an essential tool for electricity network analysis but conventional models are designed to work on a separated transmission or distribution network only. The continuing growth of electricity consumption, demand side participation, and renewable resources makes the electricity net- works co-dependent...
report 2021
document
Korthals Altes, W.K. (author), de Wolff, H.W. (author)
This report has been compiled as part of the EU Horizon 2002 financed project RURALIZATION on ‘The opening or rural areas to renew rural generations, jobs and farms’ and have been prepared by members of the protect team. Access to land is one of the topics, which is addressed by considering, (1) legal and policy arrangements, (2) land holdings...
report 2021
document
Korthals Altes, W.K. (author)
RURALIZATION deliverable D6.3 ‘Technical Report on Quantitative Analysis of Land Holdings and Land Market Trends, short hand out with main results’ Part A provides an overview of relevant developments in land holdings and of land market trends that are relevant for access to land for new generations in rural areas. This fits to the broader aims...
report 2021
document
Prins, Erjen (author), van Roeden, Sam (author)
Dit document moet inzicht bieden en helpen bij de positiebepaling van de gemeente Amsterdam in het maken van keuzes ten aanzien van de ontwikkeling van het houtbouwdomein en de rol van de gemeente daarin. Hoe sluit houtbouw aan bij de gemeentelijke vraagstukken, waar zitten de kansen, wat zijn de obstakels.
report 2021
document
de Vries, G. (author)
We separate our waste, take shorter showers and there has been an increase in roof-mounted solar panels. Climate psychologist at TU Delft Gerdien de Vries, sees that in the Netherlands we are trying to put our greenest foot forward. Yet according to her, we find it difficult to live wholly sustainably. “Particularly in the area of sustainable...
report 2021
document
van Wee, G.P. (author)
report 2021
document
Flikkema, Maarten (author), Breuls, Martijn (author), Jak, Robbert (author), de Ruijter, Rohnen (author), Drummen, Ingo (author), Jordaens, Alexander (author), Adam, Frank (author), Czapiewska, Karina (author), Lin, Fen-Yu (author), Schott, D.L. (author), Schay, Jullius (author), Otto, William (author)
report 2021
document
report 2021
document
Price, R.A. (author), van Erp, J. (author), Fuentes Flores, N. (author), Kesisoglou, Iosif (author), Becks, Michel (author)
This project concerns a consortium for knowledge sharing/research between TU Delft (IDE Faculty) and the Netherlands Red Cross for the purpose of developing a co-creation approach to resolving complex humanitarian problems. We focus on design for adaption and community resilience to the phenomena of urban heatwaves—prolonged periods of excessive...
report 2021
document
Hagenzieker, M.P. (author), Boersma, A.M. (author), Nuñez Velasco, J.P. (author), Ozturker, M. (author), Zubin, I. (author), Heikoop, D.D. (author)
Automated bus systems are a promising means of future first- and last mile public transport solutions, and can even possibly become a regular part of the public transport network. Therefore, many projects appear throughout Europe to pilot the feasibility of automated bus system implementation on various locations. Keeping up with the rapidly...
report 2021
document
Leclercq, E.M. (author), Smit, M.J. (author)
De circulaire transitie wordt vaak gepresenteerd als uitsluitend een technologische opgave, maar deze raakt tegelijkertijd aan sociale, organisatorische en institutionele vraagstukken, die veel vragen oproepen over ontwerpprocessen, benodigde kennis en kunde, verantwoordelijkheid en taakverdeling. Het sluiten van de verschillende...
report 2021
document
Frijters, A.C.P. (author)
In de bouw kunnen de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit worden gebruikt om het bouwproces te ondersteunen en kwaliteit en communicatie (en daarmee de samenwerking) te verbeteren. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan een ongestoorde procesgang en daarmee aan de veiligheid in de bouw. In deze praktische bijdrage...
report 2021
document
Bobbink, I. (author), van Dooren, N. (author)
Ontwerp voor Verandering. Landschapsarchitecten communiceren met opdrachtgever en publiek via tekeningen. In grote lijnen is de wijze waarop ontwerpers hun werk representeren al decennia stabiel, gebaseerd op impliciete conventies. De standaardpresentatie van een ontwerp met de combinatie van plantekening, doorsnedes, visualisaties en...
report 2020
document
Elsinga, M.G. (author), Oorschot, L.M. (author), van Bortel, G.A. (author), Jonkman, Arend (author)
Het in april 2020 verschenen rapport Ruimte voor Wonen (RvW) maakt deel uit van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen van kabinet Rutte III. Over de volle breedte van de collectieve sector zijn zestien maatschappelijke opgaven geïdentificeerd, waarvoor implicaties van diverse beleidsopties in kaart worden gebracht. Het uiteindelijke doel is...
report 2020
document
Oorschot, L.M. (author)
In Wéreldstad aan Zee. Structuurvisie Den Haag 2020 (2005) was er nog geen sprake van verdichting in Zuidwest, maar in de laatste plannen worden woonbuurten met maar liefst met 262% verdicht om de woningnood het hoofd te bieden. Met 67.290 inwoners en 63% corporatiebezit grotendeels gebouwd op erfpachtgrond biedt Den Haag Zuidwest mogelijkheden...
report 2020
document
Oorschot, L.M. (author)
Eén miljoen woningen er nu bijbouwen? Twee maatschappelijk betrokken personen, rijksbouwmeester en architect Floris Alkemade en onderzoeker en woningmarkthoogleraar Peter Boelhouwer, gaven beiden een keynotelezing en troffen elkaar in een debat onder leiding van hoogleraar Housing Institutions & Governance Marja Elsinga op de TU Delft. Het...
report 2020
Searched for:
(1 - 20 of 26,364)

Pages