Searched for: +
(1 - 20 of 109)

Pages

document
De Haan, H.J. (author), Hamer, D.G. (author), Kevelham, D.J. (author), Pluijm, M. (author), Poel, S.J. (author), Querido, B. (author), De Ridder, H. (author), Rook, D. (author), Verhagen, H.J. (author)
Het kustmorfologisch onderzoek van de varianten moest beperkt blijven door het krappe tijdschema. Er is derhalve selectief gebruik gemaakt van de tegenwoordig beschikbare geavanceerde kustmorfologische rekenmodellen. Voor deze fase waarin de voorgestelde varianten tot een niveau van een studie-ontwerp worden uitgewerkt, wordt dat voldoende...
report 1985
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1977
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1978
document
Verhagen, H.J. (author)
Door de directie Friesland zijn berekeningen gemaakt naar de deltaveiligheid van deze raaien (notitie ANW 89.37 en notitie ANW 89.46). De problematiek wordt in deze notities in detail uiteengezet, en zal hier niet herhaald worden. Kort samengevat komt het hier op neer dat toepassing van de "Leidraad Duinafslag" voor de genoemde raaien...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
Methode van berekenen van breakwaters met de methode van Bruun en Günbak, door gebruik te maken van het Iribarrengetal, en zo de Hudson formule te verbeteren.
report 1980
document
Verhagen, H.J. (author)
De Anome Ground Consolidator (GC) is een gepatenteerd haakvormig stortelement met het kenmerk dat een ruimtelijke structuur gevormd wordt indien vele GC op elkaar uitgestort worden. De GC kan onder andere gebruikt worden als bodembescherming bij belasting van een onderwaterbodem van granulair of cohesief materiaal, belast door stroming ...
report 2009
document
Olthof, J. (author), Verhagen, H.J. (author)
As a continuation of the initial study on the morphology of the Douro mouth, performed by Hydronamic in 1982, the Administracao dos Portos do Douro e Leixoes commisioned Hydronamic bv to construct a mathematical hydro-morphological model of the Douro mouth. This second part of the morphological study of the Douro mouth is divided into three...
report 1984
document
Verhagen, H.J. (author)
Uitgangspunten voor de nederlandse kustmetingen en de praktische uitvoering daarvan.
report 1990
document
Nieuwenhuizen, M.P., ir. (author), Bunt, A.J. (author), Verhagen, S.P. (author), de Waart, D. (author), Belien, M.J. (author), de Heer, E.P. (author), Ho, B.P. (author), van Dijk, M.J. (author), van de Heuvel, E.P. (author), Theelen, B.J. (author), Nierop, G.V. (author), Shawalli, D. (author), Smith, A.J. (author), van Drimmelen, R. (author), Dubbeldam, M. (author), Maree, A.G. (author), Mensink, J.L. (author)
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
Rijkswaterstaat, Dienst Utrecht heeft via een opdrachtaanvraag dd. 2 april 2009 de Sectie Waterbouwkunde van de TU Delft gevraagd om “advisering met betrekking tot de ontwerpaspecten van de renovatie van meerplaatsen langs het Amsterdam-Rijnkanaal (UTI-7253), in het bijzonder het geven van een visie op de vertaling van de algemene bestekseisen...
report 2009
document
Verhagen, J.H.G (author)
report 1967
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1977
document
Verhagen, H.J. (author)
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
Dit artikel behandelt het deelonderzoek naar de sterkte van de glooiingen van de Oosterscheldedijken onder invloed van geconcentreerde golfaanval. ln dit artikel wordt naast de vastelling van een aantal parameters, met name de vaststelling van het berwijkmodel van een glooiing belicht. De geconcentreerde aanval (lange tijd op een vast niveau) is...
report 1985
document
Luidikhuize, D. (author), Verhagen, H.J. (author)
Laboratory measurements and theoretical derivation of the resulting wave field caused by two incoming regular wave wave fields with the same period, but different direction. Test were performed in the wave basin of Delft University of Technology
report 1981
document
De Quelerij, L. (author), Verhagen, H.J. (author), Vergeer, G. (author), Kuiter, C. (author), Boom, L. (author), Thissen, W. (author), Van Westen, C. (author)
Bundel artikelen over beheer Oosterschelde: Veiligheid Oosterscheldedijken, Geconcentreerde golfaanval, Grondmechanische stabiliteit, Beheer van de stormvloedkering, Effecten van de stormvloedkering
report 1987
document
Verhagen, H.J. (author)
report 1989
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1979
document
Verhagen, H.J. (author)
The 1400 km Dutch coastline is affected by sea level rise. At this moment a legal framework is made to guarantee the safety of dikes also in future. Also a national policy id developed for compensation of all coastal erosion. Both measures should make it possible for the Netherlands to survive an increased sea-level rise,
report 1990
document
Verhagen, J.H.G (author)
report 1967
Searched for: +
(1 - 20 of 109)

Pages