Searched for: +
(1 - 20 of 42)

Pages

document
van Veen, J. (author)
Description of coastal engineering, with focus on lowland, deltaic coasts (the Netherlands), description of estuaries, coastal protection works.
report 1961
document
van Veen, Johan (author)
Short booklet on the hydraulic history of the Netherlands, the battle against floods and storm surges in history
report 1960
document
van Veen, J. (author)
A short survey of the nine floods which have ravaged the Netherlands since 1877 is here presented. The flooded areas are given on the maps; the figures in the tables give the inundated surface in ha per province. From these data it can be seen of what great importance the closing of the Zuiderzee and of the inlets between the Westerschelde and...
report 1956
document
van Veen, J. (author)
Derde interim-advies van de Deltacommissie aan de minister van Verkeer en Waterstaat. In dit rapport wordt geadviseerd met spoed de dammen tussen Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Walcheren aan te leggen, mede als “oefening” voor de noodzakelijke afdamming van Brouwershavense Gat en Oosterschelde. Aangegeven wordt dat de plannen voor een Drie...
report 1955
document
van Veen, J. (author)
Derde interim-advies van de Deltacommissie aan de minister van Verkeer en Waterstaat. In dit rapport wordt geadviseerd de delta vrijwel volledig af te sluiten met een viertal afsluitdammen en bijkomende werken. Het advies bevat de motivering waarom gekozen is voor afsluiting en niet voor integrale dijkverhoging. Aangegeven wordt wat de...
report 1954
document
van Veen, J. (author)
Notitie waarin ingegeven wordt dat een al te grote extapolatie tot grote onzekerheden leidt in de bepaling van de waterstand.
report 1954
document
Thijsse, J.Th. (author), van Veen, J. (author)
Berekening van de vereiste waarden voor het ontwerp van maatgevende stormvloedpeilen langs de kust, speciefiek voor de Maasvlakte en de mond van de Westerschelde.
report 1953
document
van Veen, J. (author)
Voorstel om een logaritmische verdeling te gebruiken voor het bepalen van het ontwerppeil.
report 1953
document
van Veen, Johan (author)
Dagboekverslag van Johan van Veen over zijn activiteiten bij het stroomgat bij Ouderkerk en zijn pogingen om dat te dichten. Met een transcriptie door Willem van der Ham
report 1953
document
van Veen, J. (author), Dronkers, J.J. (author), Noteboom, W. (author), Schönfeld, J.C. (author)
contains an overview of the state of art of salt penetration knowledge in 1953, presented at the PIANC conference. This Dutch contribution contains three parts: The penetration of sea water into the Dutch river mouths and estuaries( van Veen), Theories on which a method of calculation for the movement of salt water and fresh water in a river is...
report 1953
document
van Veen, J. (author), Minikin, R.R. (author)
Discusion between van Veen and Minikin on the effectivity of groynes. Reading this discussion one should realise that at that time there was no clear understanding of wave driven longshore currents.
report 1952
document
van Veen, J. (author)
Comments on a paper on Analog Computers by Glover, Herbert and Daum, as published by ASCE.
report 1952
document
van Veen, J. (author)
Bepaling van de oude ligging van de mond van de Rijn aan de hand van boringen in dit gebied op basis van de aanwezigheid van veen in de boorkernen.
report 1951
document
van Veen, J. (author)
Local inhabitants were of the opinion that a river, or waterway, had existed North of Delweg. There were so-called "groundless" ditches (soft bottomed) and "Uterdieken" (lands outside the dykes). This old waterway therefore would have had no locks but small dykes. Borings and pressure soundings proved this idea to be true. The canal must have...
report 1951
document
van Veen, J. (author)
Abstract Kort exposé over de effecten van de verzilting in ZW Nederland door zout water van zee en door de toenemende verzilting van de Rijn.
report 1949
document
van Veen, J. (author)
Description how tidal flow can be simulated using an electric analogon (analog computer)
report 1947
document
van Veen, J. (author)
Heruitgave uit 1993 door RIKZ van de oorspronkelijke nota van Johan van Veen. Analyse van morfologische studies, analyse van de Kreekrakwerken.
report 1945
document
van Veen, J. (author)
In 1945 is door de Technisch Ambtenaar van de Provinciale Waterstaat van Zeeland een plan gemaakt voor afsluiten van de zeegaten en landaanwinning in Zeeland. Van Veen geeft in dit rapport commentaar op dit plan, wat feitelijk concurreerde met het Groot Verlandingenplan van Van Veen.
report 1945
document
van Veen, J. (author)
Beschrijving van de genese van IJsselmonde, specifiek in relatie tot te ligging van het veenpakket. Bevat een bodemkaart, polderkaart en profielen
report 1945
document
van Veen, J. (author)
Achter Uithuizen - Uithuizermeeden bevond zich een gedeeltelijk door de natuur, gedeeltelijk door mensenhand gevormde kwelder, welke in 1942/1943 door Domeinen werd ingepolderd op last van de Duitse overheid. Blijkens de vele beraadslagingen, welke hierover hebben plaatsgevonden, en de principiele verschillen van opvatting, welke daarbij aan het...
report 1944
Searched for: +
(1 - 20 of 42)

Pages