Searched for: +
(1 - 20 of 33)

Pages

document
Brolsma, J.U. (author)
Dit rapport beschrijft in beknopte vorm de ontwikkeling van de vaarwegen en de binnenvaart vanaf het begin van de jaartelling tot het einde van de twintigste eeuw. Niet alleen de beroepsvaart komt aan de orde, ook de sector van de recreatievaart. Het zwaartepunt ligt in de negentiende en twintigste eeuw en in Nederland. Omdat binnenvaart bij...
report 2010
document
Van den Ham, G.A. (author)
De thans door het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) voorgeschreven methoden waarmee waterkerende kunstwerken getoetst moeten worden op piping en heave vereisen allemaal dat voldoende informatie over de constructie en conditie van de geotechnische en bouwkundige componenten onder en naast het kunstwerk beschikbaar is. Dit betreft met name...
report 2009
document
Veendorp, M. (author), Niemijer, J. (author)
Deze leidraad geeft aanbevelingen voor een zodanig ontwerp en beheer van een waterkerend kunstwerk of bijzondere waterkerende constructie, dat de verschillende waarden en functies, die het kunstwerk of de constructie kan bezitten, optimaal tot hun recht komen. Hierbij dient het kunstwerk of de constructie te voldoen aan functionele en...
report 2003
document
Bezuijen, K.G. (author)
Ontwerp en uitvoering van schutsluizen.
lecture notes 2000
document
Vrijburcht, A. (author)
Het ontwerp van sluizen bestaat uit een groot aantal aspecten. Om deze reden is er voor gekozen om dit boek zo op te zetten dat de verschillende aspecten van het sluisontwerp in afzonderlijke hoofdstukken behandeld wordt. The samenhang tussen de verschillende aspecten is behandeld in een aantal algemene hoofdstukken, en op veel plaatsen wordt...
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
De onderhavige Leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor het beoordelen van het waterkerend vermogen van waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende constructies in primaire waterkeringen. In deze Leidraad wordt niet nader ingegaan op de "niet waterkerende objecten". In de Handreiking Constructief Ontwerpen [lit.3 .5] en in de Leidraad...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
Achtergrond informatie bij de leidraad waterkerende kunstwerken, uitwerking betrouowbaarheidsanalyse, aanbevelingen voor sluitingsprocedures van keringen (stormvloedkeringen) en de betrouwbaarheid hiervan. Golfbelasting op verticale wanden, bepalen van ontwerphoogte, onderloopsheid en achterloopsheid. pijpleidingkruisingen, onderhoud en...
report 1997
document
Goede, E.D. de (author)
report 1996
document
Steeghs, H.J.M.G. (author), Kester, J.A.T.M. van (author), Stelling, G.S. (author)
report 1995
document
Koeze, R.D. (author)
report 1995
document
Arends, G.J. (author)
book 1994
document
Stelling, G.S. (author), Kester, J.A.T.M. van (author), Hulsen, L.J.M. (author)
report 1994
document
Stelling, G.S. (author), Boogaard, H.F.P. van den (author)
report 1993
document
Klinge, M. (author), Grimm, M.P. (author)
De aanwezigheid van de zeeforel (Sakni Trutta L.) rond het sluizencomplex met de nadruk op het buitenhavengebied. In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland is er door Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v. een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van zeeforel in het buitenhavengebied van het sluizencomplex IJmuiden. Het...
report 1992
document
Kouwenhoven, B.J. (author)
In dit rapport wordt de basis gelegd voor een integrale probabilistische aanpak van de Afsluitdijk. De hoofdafdelingen Waterbouw van de Dienst Weg- en Waterbouw en de direktie Sluizen & Stuwen hebben het initiatief genomen tot de probabilistische aanpak van het probleem. Het resultaat van het eerste deelproject, de bepaling van de hydraulische...
report 1987
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1985
document
Glerum, A. (author)
Overzicht kunstwerken, het ontwerpen van kunstwerken, voorbeelden van veel voorkomende berekeningen, bouwputten, vul- en ledigsystemen van sluizen, doorlaatsluizen, tunnels.
lecture notes 1981
document
Vermaas, H. (author)
report 1981
document
Groen, P. van (author)
report 1981
document
Deelen, C. (author)
report 1980
Searched for: +
(1 - 20 of 33)

Pages