Searched for: +
(1 - 20 of 113,165)

Pages

Verhandeling over het stoppen eener dykbreuke
Verhandeling over het stoppen eener dykbreuke
Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken
Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken
Plan, hoe alle overstroomingen, ontstaan door opperwater en ijsverstoppingen, in de rivieren van Holland, voor altoos voorgekomen zouden kunnen worden, door afleidingen van blank water uit het onderste gedeelte der rivier
Plan, hoe alle overstroomingen, ontstaan door opperwater en ijsverstoppingen, in de rivieren van Holland, voor altoos voorgekomen zouden kunnen worden, door afleidingen van blank water uit het onderste gedeelte der rivier
Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee: benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius
Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee: benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius
Handleiding tot de Dyksbouw en Zeeweringskunde
Handleiding tot de Dyksbouw en Zeeweringskunde
On the theory of oscillatory waves
On the theory of oscillatory waves
Over de stoomtuigen voor de droogmaking van het Haarlemmer Meer
Over de stoomtuigen voor de droogmaking van het Haarlemmer Meer
Rapport van genomene proeven over der werking van het roer
Rapport van genomene proeven over der werking van het roer
Transactions of the Royal Institution of Naval Architects, RINA, Volume 1 – 23
Transactions of the Royal Institution of Naval Architects, RINA, Volume 1 – 23
On the rolling of Ships
On the rolling of Ships
Scheikundig onderzoek van mineraalwater, afkomstig uit eene warme bron, gelegen bij de kampong Natih, distrikt Aloi (afdeeling Amoenthaij).
Scheikundig onderzoek van mineraalwater, afkomstig uit eene warme bron, gelegen bij de kampong Natih, distrikt Aloi (afdeeling Amoenthaij).
Rapport aan den Koning, van de Commissie, benoemd bij zijner Majesteits Besluit van den 16den Julij 1866, No. 68, tot onderzoek van drinkwater in verband met de verspreiding van cholera en tot aanwijzing der middelen ter voorziening in zuiver drinkwater.
Rapport aan den Koning, van de Commissie, benoemd bij zijner Majesteits Besluit van den 16den Julij 1866, No. 68, tot onderzoek van drinkwater in verband met de verspreiding van cholera en tot aanwijzing der middelen ter voorziening in zuiver drinkwater.
On the thermodynamic theory of waves of finite longitudinal disturbance
On the thermodynamic theory of waves of finite longitudinal disturbance
On the causes of the insufficient stability of H.M.'s Late Turret ship 'Captain' and of other iron clads
On the causes of the insufficient stability of H.M.'s Late Turret ship 'Captain' and of other iron clads
Experiments for the determination of the frictional resistance of water on a surface under various conditions
Experiments for the determination of the frictional resistance of water on a surface under various conditions
Asymptotic Methods
Asymptotic Methods
Verslag over den Stormvloed van 30/31 Januarij 1877
Verslag over den Stormvloed van 30/31 Januarij 1877
The War-Ships of Europe
The War-Ships of Europe
Een tijdelijke Rijnvaart of  de Keulsche Vaart
Een tijdelijke Rijnvaart of de Keulsche Vaart
Verslag over den Stormvloed van 14/15 October 1881
Verslag over den Stormvloed van 14/15 October 1881
Searched for: +
(1 - 20 of 113,165)

Pages