Searched for: +
(1 - 5 of 5)
document
Klein Breteler, M. (author)
Het onderhavige verslag geeft een literatuuroverzicht en een theoretische beschouwing over de stabiliteit van zand gevulde en beton gevulde matrassen. De aandacht is vrijwel uitsluitend gericht op de golfbelasting en het eventuele oplichten van de matras als gevolg van deze belasting. Het onderzoek heeft geleid tot concrete formules voor het...
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
Korte informatiebrochure over elementen vervaardigd uit cementbeton in de waterbouw. Het document gaat in op de volgende aspecten: - Toepassingsgebied - Constructieve aspecten - Materiaalkundige aspecten - Milieu-aspecten - Ecologische aspecten - Uitvoeringstechnische aspecten De conclusie voor het gebruik in oevers: Betonelementen zijn goed...
report 1992
document
Van der Meer, J.W. (author), Burger, A. (author)
Uit experimenteel en rekenkundig onderzoek was het vermoeden ontstaan dat een constructie van rechthoekige betonblokken rechtstreeks op een met geotextiel afgedekte zandlaag mogelijk een goede en goedkope taludverdediging is. Daarom is in 1983 Deltagoot-onderzoek uitgevoerd, waarin de stabiliteit van een dergelijke constructie is onderzocht. Bij...
report 1988
document
Bienfait, L. (author)
Praktijkproeven naar de betonkwaliteit tijdens de bouw van de sluis bij IJmuiden.
report 1932
document
Nellen-Steyn, F.J. (author), Loman, R. (author)
report 1929
Searched for: +
(1 - 5 of 5)