Searched for: +
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Kraus, J. (author)
Analyse van de noodzaak van een Noordzeekanaal, vergelijking met andere kanalen in de wereld, betekenis van de Nederlandse zeescheepvaart; beschrijving van de toestand in 1911, inclusief bathymetrische informatie, ontwerpen voor verbetering.
report 1911
document
Thijsse, J.T. (author)
Verdere vragen die zich voordeden bij de modelproeven uitgevoerd door Prof. Rehbock te Karlsruhe (1922-1925) zijn onderzocht in het waterbouwkunding laboratorium te Delft. In dit rapport zijn de resultaten van het deel der te Delft verrichte metingen, welke op sluizen betrekking hebben, opgenomen. Over het stortebed werd in Karlsruhe slechts...
report 1932
document
Tekeningen van diverse onderdelen van een sluis en een sluisdeur.
report 1950
document
Jorritsma, J. (author)
report 1977
document
Kuur, P. van der (author)
report 1979
document
Uwland, J. (author)
report 1979
document
Deelen, C. (author)
report 1980
document
Groen, P. van (author)
report 1981
document
Vermaas, H. (author)
report 1981
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1985
document
Kouwenhoven, B.J. (author)
In dit rapport wordt de basis gelegd voor een integrale probabilistische aanpak van de Afsluitdijk. De hoofdafdelingen Waterbouw van de Dienst Weg- en Waterbouw en de direktie Sluizen & Stuwen hebben het initiatief genomen tot de probabilistische aanpak van het probleem. Het resultaat van het eerste deelproject, de bepaling van de hydraulische...
report 1987
document
Klinge, M. (author), Grimm, M.P. (author)
De aanwezigheid van de zeeforel (Sakni Trutta L.) rond het sluizencomplex met de nadruk op het buitenhavengebied. In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland is er door Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v. een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van zeeforel in het buitenhavengebied van het sluizencomplex IJmuiden. Het...
report 1992
document
Stelling, G.S. (author), Boogaard, H.F.P. van den (author)
report 1993
document
Stelling, G.S. (author), Kester, J.A.T.M. van (author), Hulsen, L.J.M. (author)
report 1994
document
Steeghs, H.J.M.G. (author), Kester, J.A.T.M. van (author), Stelling, G.S. (author)
report 1995
document
Koeze, R.D. (author)
report 1995
document
Goede, E.D. de (author)
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
De onderhavige Leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor het beoordelen van het waterkerend vermogen van waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende constructies in primaire waterkeringen. In deze Leidraad wordt niet nader ingegaan op de "niet waterkerende objecten". In de Handreiking Constructief Ontwerpen [lit.3 .5] en in de Leidraad...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
Achtergrond informatie bij de leidraad waterkerende kunstwerken, uitwerking betrouowbaarheidsanalyse, aanbevelingen voor sluitingsprocedures van keringen (stormvloedkeringen) en de betrouwbaarheid hiervan. Golfbelasting op verticale wanden, bepalen van ontwerphoogte, onderloopsheid en achterloopsheid. pijpleidingkruisingen, onderhoud en...
report 1997
document
Vrijburcht, A. (author)
Het ontwerp van sluizen bestaat uit een groot aantal aspecten. Om deze reden is er voor gekozen om dit boek zo op te zetten dat de verschillende aspecten van het sluisontwerp in afzonderlijke hoofdstukken behandeld wordt. The samenhang tussen de verschillende aspecten is behandeld in een aantal algemene hoofdstukken, en op veel plaatsen wordt...
report 2000
Searched for: +
(1 - 20 of 23)

Pages