Searched for:
(1 - 20 of 26,350)

Pages

document
Van den Berghe, K.B.J. (author), van Bakel, S.C.J. (author)
De transformatie van binnenstedelijke industriegebieden naar woonwijken kan averechts werken voor de circulaire ambities van gebiedsontwikkelaars. Onderzoekers Sven van Bakel en Karel Van den Berghe pleiten voor een en-en-aanpak. "Stedelijke bedrijventerreinen zullen steeds belangrijker worden, alleen al om de enorme stijging aan logistiek...
report 2021
document
Hooimeijer, F.L. (author), Rizzetto, F. (author), van den Broek, J. (author), Vermeulen, S. (author), Goselink, C.C. (author), Kreulen, M.M. (author), de Roode, M.W. (author), van der Voorn, A.C.M. (author)
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) richt zich op het bijkomend ruimtebeslag stelselmatig terugdringen door het ruimtelijk rendement te verhogen of wel te verdichten. Dit kan met behulp van klassieke verdichtingsstrategieën zoals hoogbouw of multifunctioneel grondgebruik, maar ook de ondergrond kan als volwaardige ruimte tegemoetkomen aan de...
report 2021
document
Calvert, S.C. (author), Rasouli, Soora (author), Verhoef, Erik (author), Gorris, Teije (author), Veenkamp, Natalie (author), van Arem, B. (author), Juffermans, Nick (author)
Beleidsmakers binnen het domein mobiliteit krijgen in toenemende mate te maken met ‘intelligente’ oftewel slimme technologieën. Hoewel dit domein van oudsher het speelveld is van professionals met een achtergrond in, planning, openbaar bestuur en ontwerp, zijn er ondertussen talrijke veelbelovende ontwikkelingen gaande die in sterke mate IT...
report 2021
document
Kootte, M.E. (author), Romate, J.E. (author), Vuik, Cornelis (author)
Power ow simulations form an essential tool for electricity network analysis but conventional models are designed to work on a separated transmission or distribution network only. The continuing growth of electricity consumption, demand side participation, and renewable resources makes the electricity net- works co-dependent...
report 2021
document
Korthals Altes, W.K. (author), de Wolff, H.W. (author)
This report has been compiled as part of the EU Horizon 2002 financed project RURALIZATION on ‘The opening or rural areas to renew rural generations, jobs and farms’ and have been prepared by members of the protect team. Access to land is one of the topics, which is addressed by considering, (1) legal and policy arrangements, (2) land holdings...
report 2021
document
Korthals Altes, W.K. (author)
RURALIZATION deliverable D6.3 ‘Technical Report on Quantitative Analysis of Land Holdings and Land Market Trends, short hand out with main results’ Part A provides an overview of relevant developments in land holdings and of land market trends that are relevant for access to land for new generations in rural areas. This fits to the broader aims...
report 2021
document
Prins, Erjen (author), van Roeden, Sam (author)
Dit document moet inzicht bieden en helpen bij de positiebepaling van de gemeente Amsterdam in het maken van keuzes ten aanzien van de ontwikkeling van het houtbouwdomein en de rol van de gemeente daarin. Hoe sluit houtbouw aan bij de gemeentelijke vraagstukken, waar zitten de kansen, wat zijn de obstakels.
report 2021
document
Elsinga, M.G. (author), Oorschot, L.M. (author), van Bortel, G.A. (author), Jonkman, Arend (author)
Het in april 2020 verschenen rapport Ruimte voor Wonen (RvW) maakt deel uit van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen van kabinet Rutte III. Over de volle breedte van de collectieve sector zijn zestien maatschappelijke opgaven geïdentificeerd, waarvoor implicaties van diverse beleidsopties in kaart worden gebracht. Het uiteindelijke doel is...
report 2020
document
Oorschot, L.M. (author)
In Wéreldstad aan Zee. Structuurvisie Den Haag 2020 (2005) was er nog geen sprake van verdichting in Zuidwest, maar in de laatste plannen worden woonbuurten met maar liefst met 262% verdicht om de woningnood het hoofd te bieden. Met 67.290 inwoners en 63% corporatiebezit grotendeels gebouwd op erfpachtgrond biedt Den Haag Zuidwest mogelijkheden...
report 2020
document
Oorschot, L.M. (author)
Eén miljoen woningen er nu bijbouwen? Twee maatschappelijk betrokken personen, rijksbouwmeester en architect Floris Alkemade en onderzoeker en woningmarkthoogleraar Peter Boelhouwer, gaven beiden een keynotelezing en troffen elkaar in een debat onder leiding van hoogleraar Housing Institutions & Governance Marja Elsinga op de TU Delft. Het...
report 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author), Verwayen, A.B. (author)
Om de ruimtelijke opgaven in Nederland aan te pakken wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de vele instrumenten die beschikbaar zijn om de baten én lasten tussen partijen te verdelen. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft deed op verzoek van het ministerie van BZK onderzoek naar de vraag waarom (regionale) fondsen beperkt van de...
report 2020
document
Oorschot, L.M. (author)
Is het angst en onzekerheid over het coronavirus die mensen steden uit drijft het land in? Of spelen er andere oorzaken een rol? Helder is dat de architectuur, bouwcultuur, woon- en leefomgeving er na 2020 anders uit zal gaan zien in Nederland als gevolg van de covid-19 pandemie. Twee tendensen die al gaande waren worden door de pandemie, de...
report 2020
document
Janssen, C. (author), Jonkman, Arend (author), Kimhur, Boram (author), Kramer, J. (author)
Covid-19 and especially the extreme measures of the lockdown in response to the virus, have exposed existing housing inequalities. They revealed how, in the 21st century, households still live in poor and insecure housing conditions exposing them to increased physical and mental health risks. In the Netherlands, where we as authors are based,...
report 2020
document
Oorschot, L.M. (author)
Op 24 september was de prijsuitreiking voor Panorama Lokaal. In zeven wijken verspreid over Nederland waren voor elke wijk drie teams bezig. Een enorme variatie aan oplossingen werd gepresenteerd. Een thema lijkt echt leidend geweest bij de meeste teams: de bewoners die er al wonen zijn aan zet. Meteen werd door Aedes en menig wethouder de vraag...
report 2020
document
Hooimeijer, F.L. (author), Franzen, A.J. (author)
De gevolgen van klimaatverandering vragen om veel meer aandacht voor een klimaatadaptatieve inrichting van de woonomgeving. Zowel in de bestaande gebouwde omgeving als in nieuwe gebiedsontwikkelingen is het niet alleen nodig dat experts samenwerken, dat geldt ook voor relevante stakeholders. Bovendien is het van belang om op het vlak van...
report 2020
document
Hollestelle, Jos (author), Verdaas, J.C. (author)
Meer thuiswerken betekent minder woon-werkverkeer. Expert mobiliteitsbeleid Jos Hollestelle en hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas zien voldoende aanleiding om corona als een game changer voor ons mobiliteitsgedrag te zien. Als thuiswerken inderdaad meer norm dan uitzondering wordt dan kan dat niet alleen het einde van het fileleed...
report 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author)
Regelmatig wordt de Leerstoel Gebiedsontwikkeling gevraagd naar haar visie of standpunt over pregnante kwesties in het vak. Moeten we bouwen in het groen toelaten? Moeten we burgerparticipatie prioriteit geven? Moet stedelijke verdichting gepaard gaan met hoogbouw? Op gebiedsontwikkeling.nu gaat het ons echter primair om kennisdeling: ervaring,...
report 2020
document
Harteveld, M.G.A.D. (author)
Imagine: You are asked to draw a port city from memory. What would you put on paper? Do you think of harbours? Water, docks, cargo, moving loads, and ships? If your drawing shows these elements, don’t be surprised. Sixty-five graduate students also took on the challenge. In answering: “draw the port city of Rotterdam by mind”, the drawings of...
report 2020
document
Janssen, C. (author)
In de GO Zomertour vertellen experts en liefhebbers over hun favoriete gebiedsontwikkeling. In het tiende en laatste deel bezoekt Céline Janssen de wijk Rozendaal. Deze wijk in Leusden was 50 jaar geleden een vooruitstrevende wijk waar zelfbeheer van bewoners een onlosmakelijk onderdeel van was. En wat blijkt? Het werkt nog steeds. “Als dit zo’n...
report 2020
document
Oorschot, L.M. (author), Mensink, Jeroen (author)
Duurzame gebiedsontwikkeling is vooral succesvol als de ontwikkelaars rekening houden met de identiteit en de culturele context van het gebied. Dat stellen onderzoekers Leo Oorschot en Jeroen Mensink in dit nieuwe hoofdstuk van de Tienkamp voor duurzame gebiedsontwikkeling. Zij leggen uit hoe je die identiteit en context bepaalt en laten zien...
report 2020
Searched for:
(1 - 20 of 26,350)

Pages