Searched for: +
(1 - 20 of 42)

Pages

document
van Veen, J. (author)
Kostenvergelijking van verschillende methoden van landaanwinning middels kwelderwerken in Groningen.
report 1935
document
van Veen, J. (author), Minikin, R.R. (author)
Discusion between van Veen and Minikin on the effectivity of groynes. Reading this discussion one should realise that at that time there was no clear understanding of wave driven longshore currents.
report 1952
document
van Veen, J. (author)
Eerste beschrijving van een luchtbellenscherm om zoutindringing (met name bij schutsluizen) tegen te gaan. Deze methode is verzonnen door Van Veen, en later verder uitgewerkt en toegepast o.a. bij de sluizen in IJmuiden.
report 1941
document
Thijsse, J.Th. (author), van Veen, J. (author)
Berekening van de vereiste waarden voor het ontwerp van maatgevende stormvloedpeilen langs de kust, speciefiek voor de Maasvlakte en de mond van de Westerschelde.
report 1953
document
van Veen, J. (author)
Heruitgave uit 1993 door RIKZ van de oorspronkelijke nota van Johan van Veen. Analyse van morfologische studies, analyse van de Kreekrakwerken.
report 1945
document
van Veen, J. (author)
Achter Uithuizen - Uithuizermeden bevond zich een gedeeltelijk door de natuur, gedeeltelijk door mensenhand gevormde kwelder, welke in 1942/1943 door Domeinen werd ingepolderd op last van de Duitse overheid. Blijkens de vele beraadslagingen is het gewenst de gebeurtenissen die daartoe aanleiding hebben gegeven naar voren te brengen. Opmerking:...
report 1944
document
van Veen, J. (author)
Manuscript met aantekeningen van Johan van Veen over getijberekeningen. Geanalyseerd zijn de getijberekeningen van Lorentz voor de afsluiting van de Zuiderzee, vervolgens heeft Van Veen hierop doorgebouwd en een oplossing gevonden voor getijberekeningen met bovenafvoer en hij geeft aan dat met een elektrisch analogon (dus volgens de wetten van...
report 1930
document
van Veen, J. (author)
Voorstel om een logaritmische verdeling te gebruiken voor het bepalen van het ontwerppeil.
report 1953
document
van Veen, J. (author)
A short survey of the nine floods which have ravaged the Netherlands since 1877 is here presented. The flooded areas are given on the maps; the figures in the tables give the inundated surface in ha per province. From these data it can be seen of what great importance the closing of the Zuiderzee and of the inlets between the Westerschelde and...
report 1956
document
van Veen, J. (author)
Als algemeen richtslijn is er aangegeven dat bij de opzet van landwinningswerken rekening gehouden moet worden met een tijdperk van ongeveer 40 jaren. Ten einde een nader inzicht in de voor te bereiden werkzaamheden te bekomen, werd er onderzoek verricht en gedeeltelijk in een viertal nota's vastgelegd. De onderzoeken gaan in specifiek over de ...
report 1943
document
van Veen, J. (author)
Derde interim-advies van de Deltacommissie aan de minister van Verkeer en Waterstaat. In dit rapport wordt geadviseerd met spoed de dammen tussen Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Walcheren aan te leggen, mede als “oefening” voor de noodzakelijke afdamming van Brouwershavense Gat en Oosterschelde. Aangegeven wordt dat de plannen voor een Drie...
report 1955
document
van Veen, J. (author)
In 1945 is door de Technisch Ambtenaar van de Provinciale Waterstaat van Zeeland een plan gemaakt voor afsluiten van de zeegaten en landaanwinning in Zeeland. Van Veen geeft in dit rapport commentaar op dit plan, wat feitelijk concurreerde met het Groot Verlandingenplan van Van Veen.
report 1945
document
van Veen, J. (author)
Derde interim-advies van de Deltacommissie aan de minister van Verkeer en Waterstaat. In dit rapport wordt geadviseerd de delta vrijwel volledig af te sluiten met een viertal afsluitdammen en bijkomende werken. Het advies bevat de motivering waarom gekozen is voor afsluiting en niet voor integrale dijkverhoging. Aangegeven wordt wat de...
report 1954
document
van Veen, J. (author)
Beschrijving van de genese van IJsselmonde, specifiek in relatie tot te ligging van het veenpakket. Bevat een bodemkaart, polderkaart en profielen
report 1945
document
van Veen, Johan (author)
Dagboekverslag van Johan van Veen over zijn activiteiten bij het stroomgat bij Ouderkerk en zijn pogingen om dat te dichten. Met een transcriptie door Willem van der Ham
report 1953
document
van Veen, J. (author)
Description of instruments to measure sediment transport.
report 1939
document
van Veen, J. (author)
Description how tidal flow can be simulated using an electric analogon (analog computer)
report 1947
document
van Veen, J. (author)
Abstract Kort exposé over de effecten van de verzilting in ZW Nederland door zout water van zee en door de toenemende verzilting van de Rijn.
report 1949
document
van Veen, J. (author)
Description of coastal engineering, with focus on lowland, deltaic coasts (the Netherlands), description of estuaries, coastal protection works.
report 1961
document
van Veen, J. (author)
Discussie over controverse tussen Van Veen en Thijsse over de uitvoering van getijberekeningen, en met name over de manier van extrapolatie op logaritmische schaal.
report 1940
Searched for: +
(1 - 20 of 42)

Pages