Searched for: +
(1 - 3 of 3)
document
van Veen, J. (author)
Voorstel om een logaritmische verdeling te gebruiken voor het bepalen van het ontwerppeil.
report 1953
document
Van der Rest, P. (author), Arnold, E. (author)
Deze handleiding is geschreven als achtergrond bij de detailadviezen aan het Projectbureau Zeeweringen. In een detailadvies voor het Projectbureau Zeeweringen worden alle randvoorwaarden voor het ontwerp vastgelegd. Deze randvoorwaarden bestaan uit golfcondities en waterstanden die geldig zijn voor een gedefinieerd dijktraject en andere...
report 2011
document
Pilippart, M.E. (author), Dillingh, D. (author)
Met dit rapport wordt het onderzoek “De basispeilen langs de Nederlandse Kust” afgesloten .In dit laatste deel worden zowel grafisch als in tabelvorm de basis- en ontwerppeilen gegeven voor iedere locatie langs de Westerschelde, de Zeeuwse kust, de Hollandse kust, de Waddenkust, de Waddenzee en de Eems-Dollard. Tevens worden voor de...
report 1995