Searched for:
(1 - 20 of 71)

Pages

document
Okkerse, B. (author), Bakker, P.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1952
document
Bakker, C. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1959
document
Bakker, M.J. (author)
report 1960
document
Bakker, M.J. (author)
Het resultaat van de proeven kan in het kort als volgt worden samengevat. 1) De snelheidsverdeling op de kruin van de dam is moeilijk reproduceerbaar. De uit de snelheidsverdeling berekende schuifspanning is als gevolg daarvan nogal onnauwkeurig. 2) De aantasting van de dam is goed reproduceerbaar. 3) Tussen schuifspanning en bruto-transport,...
report 1961
document
Bakker, G. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1962
document
Bakker, A.C. (author)
Analyse van de gegevens van de golfpalen OSII, OSIII, OSIV en BGI over de periode 1957-1962. Relatie tussen Hs, windrichting, windsnelheid, windduur, strijklengte, stroomsnelheid en waterdiepte.
report 1962
document
Bakker, L. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1963
document
Bakker, P.G. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1964
document
Bakker, J.G. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1964
document
Bakker, W.T. (author)
A mathematical description of sand waves along a coast and the effect of blocking structures on this coast, like groynes and breakwaters.
report 1967
document
Bakker, W.T. (author)
A mathematical theory about phenomena that occur if on a coastal area groynes are constructed. The theory is a simplification: it just deals with one aspect. The starting point in the coastal equation of Pelnard-Considère and a linearisation between the transport along the groyne and the size of the 'step' in the coastline at the groyne. The...
report 1967
document
Bakker, W.T. (author), Joustra, D.Sj. (author)
The aims of this paper are: 1. To publish some available coastal measurements and computations of more than local importance. 2. To investigate the influence of groynes in practice. 3. To investigate the motion of the gullies in the outer deltas. The following conclusions are drawn: 1. The gross littoral drift along the Dutch coast is of the...
report 1970
document
Bakker, W.T. (author)
Lecture held at Hydraulic Research Station on the basics of longshore transport calculations.
report 1970
document
Bakker, W.T. (author)
Overzicht van kustdynamica, éénlijntheorie, Pelnard-Considère, tweelijn theorie, kustconstanten, effect strandhoofden en havendammen, invloed radiation stress, muistromen
report 1971
document
Franzen, F. (author), Bakker, W.T. (author)
Korte beschrijvingen van kustwaterbouwkundige software met verwijzingen naar achtergronddocumenten
report 1972
document
Bakker, W.T. (author)
Computation of concentration verticals, using a computer program
report 1972
document
Bakker, P.G. (author), Bannink, W.J. (author)
report 1974
document
Bakker, P.G. (author)
report 1977
document
Bakker, J.G. (author), Visser, R.C. (author)
In opdracht van de Technische Adviescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Kust- en Oeverwerken zijn 12 monsters genomen uit de taluds van de Oude Maas in Botlek en Beneluxhaven in Europoort. Op delen uit het merendeel van deze monsters zijn korrelverdelingsanalyses uitgevoerd. Dit grondonderzoek vond plaats in het kader van het onderzoek...
report 1978
document
Bannink, W.J. (author), Bakker, P.G. (author)
report 1979
Searched for:
(1 - 20 of 71)

Pages