Searched for:
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Boumeester, H. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
report 1997
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
report 2010
document
Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Boumeester, H. (author), De Vries, P. (author), Dol, C.P. (author)
Dit onderzoek verkent wat de mogelijke opbrengsten van het vastgoed zijn bij de ontwikkeling van de Dokzone in de periode 2025-2050. Het is niet gebruikelijk om voor deze termijn opbrengsten te ramen.
report 2011
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Dol, C.P. (author), Marien, A.A.A. (author)
report 2011
document
Korthals Altes, W.K. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Dol, C.P. (author), Groetelaers, D.A. (author), Louw, E. (author), De Wolff, H.W. (author)
report 2012
document
Van Middelkoop, M. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
Quantitative theories and approaches have been dominant in a variety of disciplines. In this contribution, we will explore an alternative approach: decision tables, i.c. sets of decision rules extracted from an existing data set using a CHAID-based algorithm, that focus on conditions and states leading to particular actions or decisions. These...
report 2014
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht Vereniging Eigen Huis.
report 2014
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis. Naar aanleiding van de aardbeving ten gevolge van gaswinning in het Groningenveld op 16 augustus 2012 in Huizinge en het advies van Staatstoezicht op de Mijnen op 22 januari 2013, heeft de Minister van Economische Zaken 11 onderzoeken gestart, waaronder een onderzoek naar waardedaling....
report 2014
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
De vijfde Monitor Koopwoningmarkt (eerste kwartaal 2014) laat zien dat de activiteiten op de hypothekenmarkt en de markt van bestaande koopwoningen geringer zijn dan in het vo-rige kwartaal. Dit is echter geheel volgens het seizoenpatroon dat de koopwoningmarkt kenmerkt. Bovendien blijkt het eerste kwartaal van 2014 voor de hypothekenmarkt het...
report 2014
document
Dol, C.P. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Mariën, G. (author)
report 2014
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.
report 2014
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
De zesde Monitor Koopwoningmarkt (tweede kwartaal 2014) laat zien dat het herstel van de hypothekenmarkt en de markt van bestaande en nieuwbouw koopwoningen zich verder voortzet. De verminderde activiteiten in het eerste kwartaal van dit jaar blijken, zoals in de vorige monitor verondersteld, met name het gevolg te zijn geweest van het...
report 2014
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.
report 2014
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Een belangrijke constatering in de zevende Monitor Koopwoningmarkt (derde kwartaal 2014) is het feit dat vertrouwen onder de consumenten in de koopwoningmarkt is gestegen tot een niveau dat de afgelopen 10 jaar niet is bereikt. De toegenomen dynamiek op de koopwoningmarkt in het afgelopen jaar en de meer recente ombuiging van de koopprijsda-ling...
report 2014
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
report 2014
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Directie Kennis en Verkenningen.
report 2014
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht Vereniging Eigen Huis.
report 2014
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Waarborgfonds Eigen Woning.
report 2014
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.
report 2014
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
report 2015
Searched for:
(1 - 20 of 46)

Pages