Searched for:
(1 - 20 of 34)

Pages

document
Hoekstra, E. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1948
document
Hoekstra, A.H. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1950
document
Hoekstra, T. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1955
document
Hoekstra, B.W. (author), Meijer, I.G.N. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report
document
Hoyer, R.P. (author), Van der Weide, J. (author), Boogaard, A. (author), Kooman, C. (author), Hoekstra, A. (author)
1. Stroombestendigheid sluitgatdrempel 2. Vormgeving Wintersluitgat 3. Ontgrondingen sluitingsfasen 4. Wind- en stroomweerstand caisson 5. Krachten door de strom op caissons uitgeoefend tijdens plaatsingsmanoeuvres
report 1970
document
Hoekstra, H. (author), Nijhoff, E. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1975
document
Bedaux, M. (author), Broeksmit, W.B. (author), Broersma, S.A. (author), Emanuels, H.B. (author), Havenaar, D. (author), Herrewiinen, J.B. (author), Hoekstra, H.Y. (author), De Lannoy, M.R.J. (author), Simon, S.B. (author), Welp, F. (author)
report 1987
document
Hoekstra, E.J. (author), Korbee, R. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1988
document
Hoekstra, A.I. (author), Pedroli, G.B.M. (author)
In een slufter treft men op een klein oppervlak een unieke combinatie van verschillende ecotooptypen aan. Per ecotooptype zijn verder verschillende successiestadia aanwezig. Op morfologische, ecologische of landschapsecologische kaarten van de Nederlandse kuststrook komt in de legenda het begrip slufter niet voor. Toch is een slufter een eenheid...
report 1992
document
Eysink, W.D. (author), Hoekstra, A. (author), Hoozemans, F.M.J. (author)
report 1992
document
Geertman, F.H. (author), Hoekstra, A.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1994
document
Boelhouwer, P.J. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
report 1998
document
Pijlman, C. (author), Paardekooper-Van der Kooij, G.J.M.B. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
Rapportage KWH-Visitatie 2010, Tablis Wonen. Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.
report 2010
document
Pijlman, C. (author), Paardekooper-Van der Kooij, G.J.M.B. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
Rapportage KWH-Visitatie 2010, Tablis Wonen.
report 2010
document
Oxley, M. (author), Brown, T. (author), Haffner, M. (author), Hoekstra, J. (author), Lishman, R. (author)
The paper considers the role of the private rented sector in supplying housing that can be defined as social housing. It will do this by considering policy initiatives in Germany, France, the USA and England that use privately owned housing to meet social needs. The operation of these initiatives will be compared. The allocation and rent...
report 2011
document
Meijers, E.J. (author), Louw, E. (author), Spaans, M. (author), Leijten, M. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
report 2011
document
Oxley, M. (author), Brown, T. (author), Haffner, M. (author), Hoekstra, J. (author)
The size of the private rented housing sector (PRS) varies markedly between coun-tries. The paper explores the role of policy in supporting the PRS with emphasis on the evidence from France, Germany, the UK and the USA. The definition and meas-urement of the size of the sector in each country is considered. A key issue that is explored is the...
report 2011
document
Vermunt-Bastiaansen, A. (author), De Vries, P. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.
report 2011
document
Hoekstra, J. (author)
Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. In dit project worden de mogelijkheden voor de lange termijn toekomst (2050-2100) van het Scheveningse zeefront onderzocht. Met een aantal...
report 2012
document
Hoekstra, J. (author)
Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Atelier Kustkwaliteit is een initiatief van: het Deltaprogramma Kust, de Provincies Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, de...
report 2012
Searched for:
(1 - 20 of 34)

Pages