Searched for:
(1 - 20 of 37)

Pages

document
Metselaar, G. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Zondag, M.J. (author)
European comparison of urban renewal in the European Union, France, England and North Rhine-Westphalia.
report 2000
document
De Greef, J.H. (author), Groot Nibbelink, J.B. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat is de kwaliteit van het aan- en verkoopbeleid van onroerend goed van de gemeente Tilburg in het licht van het oordeel van de niet-gemeentelijke partijen hierover? De volgende omissies in het gemeentelijke beleidskader worden onderscheiden: hoe om te gaan met de situatie wanneer een projectontwikkelaar voor...
report 2001
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author)
De rapportage beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: Is er een verschil in grondwaarde tussen een eeuwigdurend recht van erfpacht en vol eigendom? Zo ja, waar bestaat dit waardeverschil dan uit? Zo ja, hoe kan in de Haagse praktijk dit waardeverschil (tussen het eeuwigdurend recht van erfpacht en eigendom) worden vastgesteld?
report 2006
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), Tambach, M. (author)
Onderzocht is of provinciaal ruimtelijk beleid bijdraagt aan stagnatie van woningbouw in de gemeente Utrecht. Tevens zijn aanbevelingen gedaan gericht op het verminderen van stagnatie van woningbouw.
report 2007
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Wolff, H.W. (author)
report 2009
document
Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author), De Wolff, H.W. (author)
De volgende vragen komen aan de orde: Welke grondbeleidstrategie hanteert de gemeente Almelo op dit moment (volgens de nota grondbeleid en in de praktijk)? Wat is de reden/motivering om deze strategie te hanteren? Wordt dit in de praktijk waargemaakt, oftewel worden in de praktijk de doelstellingen bereikt die de nota grondbeleid voor ogen had?...
report 2010
document
Boelhouwer, P.J. (author), Elsinga, M. (author), Visscher, H. (author), Ouwehand, A. (author), Janic, M. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Van Oosterom, P. (author)
The OTB’s research covers the areas of housing, urban, mobility and geo-studies. The research activities deal with the built environment, and refer to aspects of the technological sciences, the policy and management sciences, the behavioural sciences, spatial disciplines and the application of information and communications technology. This...
report 2010
document
De Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2011
document
Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Boumeester, H. (author), De Vries, P. (author), Dol, C.P. (author)
Dit onderzoek verkent wat de mogelijke opbrengsten van het vastgoed zijn bij de ontwikkeling van de Dokzone in de periode 2025-2050. Het is niet gebruikelijk om voor deze termijn opbrengsten te ramen.
report 2011
document
Zonneveld, W. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Spaans, M. (author), Waterhout, B. (author), de Wolff, H.W. (author)
report 2011
document
Korthals Altes, W.K. (author), Dol, C.P. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), De Wolff, H.W. (author)
De afgelopen tijd zijn er veel rapportages verschenen, waarin alternatieve oplossingen voor woningbouw en gebiedsontwikkeling worden gepresenteerd. Deze rapportages zijn genalyseerd op conclusies en aanbevelingen richting gemeenten. Het geheel overziende, blijkt dat de gesignaleerde oplossingen voor de problematiek van gebiedsontwikkeling en...
report 2012
document
Korthals Altes, W.K. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Dol, C.P. (author), Groetelaers, D.A. (author), Louw, E. (author), De Wolff, H.W. (author)
report 2012
document
De Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2013
document
Groetelaers, D.A. (author), De Wolff, H.W. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2013
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Public contracts between contracting authorities and economic operators take place in a context in which initiative rests with a contracting authority publishing a contract notice defining content and scope of the contract. Many innovative contracting practices, described as public-private partnerships (PPP) take place using public contract...
report 2014
document
Louw, E. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
In de gemeenteraad van Enschede wordt een discussie gevoerd naar aanleiding van het voornemen van het College van B&W om de strategische voorraad bedrijventerrein in stand te houden, ondanks dat eerdere ramingen aangeven dat 21,8 hectare bedrijventerrein aan deze strategische voorraad kan worden onttrokken. Naar aanleiding van deze discussies...
report 2014
document
Korthals Altes, W.K. (author)
De provincie Zuid-Holland heeft de afdeling OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving van de TU Delft verzocht een quick scan uit te voeren op basis van bestaand onderzoek naar de effecten op de grondmarkt als gevolg van de voorgenomen opheffing van het contourenbeleid. De provincie Zuid-Holland heeft namelijk het voornemen om in de nieuwe Visie...
report 2014
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Dol, C.P. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De bestaande verschillen in de ontwikkeling van regionale woningmarkten, die mede het gevolg zijn van verschillen in demografische en economische ontwikkeling, zullen naar verwachting in de toekomst gaan toenemen. De vraag is of het huidige beleidskader met de daarbij...
report 2014
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Gemeenten rapporteren dat ze in 2015 tot en met het derde kwartaal 1170 miljoen euro aan bouwgrond hebben verkocht. Dit is 34% meer grond dan in dezelfde periode van 2014. Het lijkt er op dat gemeenten kunnen profiteren van het herstel op de woningmarkt. Gemeenten hebben een positief saldo gerealiseerd van € 380 miljoen over de eerste drie...
report 2015
document
Korthals Altes, W.K. (author), de Wolff, H.W. (author)
Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Groningen’.
Op initiatief van de Dialoogtafel Groningen wordt door OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving een onderzoek uitgevoerd naar de volgende vraag: "Wat zijn de actuele en geprognotiseerde gevolgen van de aardbevingen voor de...
report 2016
Searched for:
(1 - 20 of 37)

Pages