Searched for:
(1 - 20 of 37)

Pages

document
Kranenburg, J.F. (author), Bromberg, J.P. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1954
document
Kranenburg, C. (author)
In september 1966 rjchtte het KIWA een verzoek tot het laboratorium voor Vloeistofmechanica om het gedrag van bepaalde verbindingsstukken voor kunststofbuizen bij optreden van waterslag daarin te onderzoeken. De kunststofbuizen kunnen zijn vervaardigd van P.V.C. en polyetheen. Het doel van het verrichte onderzoek was te komen tot een...
report 1966
document
Kranenburg, C. (author)
Bij het transport van vloeistof van een reservoir naar een ander kan de configuratie van het transportsysteem bestaan uit reservoir-pomp-bufferschacht of windketel-leiding-reservoir. Indien de pomp uitvalt, treedt een terugslagklep tussen bufferschacht of windketel en pomp in werking, die voorkomt dat de vloeistof terugstroomt naar het...
report 1970
document
Kalkwijk, J.P.T. (author), Kranenburg, C. (author)
When designing a pipeline for the transport of a liquid one of the problems to be considered is the provision of a device to guard against low pressures. These low pressures can be caused, for example, by a sudden pump failure. The failure creates a negative pressure wave which travels in the downstream direction. Vapor pressure may be reached...
report 1971
document
Kranenburg, A.A. (author)
Dit laboratoriumonderzoek is één van de opdrachten in het laatste jaar van het ingenieursexamen aan de afdeling Weg- en Waterbouwkunde. Het omvat enerzijds een onderzoek naar de invloed van cylinders op een waterstroom in een goot. Anderzijds is een onderzoek gedaan naar de invloed van cylinders op de stuwhoogtemeting, cq. afvoer voor een...
report 1974
document
Kranenburg, C. (author)
A mathematical model has been considered in which the influence of gas release on transient cavitating flow and column separation in pipel ines is taken into account. A rei iable numerical method has been developed for the computation of the wave propagation and cavitation phenomena following pump fai lure, valve closure, etc. Good agreement has...
report 1974
document
Kranenburg, C. (author), Geldof, H.J. (author)
A mathematical model describing the unsteady stratified settling of sediment samples and nonuniform suspensions has been developed, taking into account the influence of the sediment concentration on the fall velocity. In principle, the resulting equations can be solved using the method of integration along characteristics. An estimating...
report 1974
document
Kranenburg, C. (author)
Mathematical description of turbulent diffusion with constant mean velocity gradient.
report 1975
document
Kranenburg, C. (author)
Dit rapport vormt een onderdeel van het toekomstig rapport nr. 77-1 en behandelt de theorie van het gelaagde far field voor het geval dat er geen verticale uitwisseling plaats vindt. De stroming in het far field wordt gemodelleerd als een drielagenstroming. Een beschouwing van de interne golfsnelheden maakt het mogelijk het benodigd aantal...
report 1977
document
Kranenburg, C. (author)
The aim of this research project was (i) to obtain an understanding of the destratification process caused by the local injection of air at the bottom of a thermally stratified lake or reservoir, and (ii) to make possible quantitative predictions of the rate of destratification in a given situation. To this end a mathematical model was set up,...
report 1978
document
Kranenburg, C. (author)
Mathematical and physical modelling makes possible quantitative predictions regarding the destratification process brought about by the local injection of air at the bottom of a thermally stratified lake or reservoir. The mathematical model developed distinguishes between a near field and a far field. Mixing of epilimnion water and hypolimnion...
report 1979
document
Kranenburg, C. (author)
Mixing across a stable density interface caused by a shear stress externally acting on a two-layer fluid initially at rest is modelled using the turbulent-diffusion concept. The influence of a (relatively weak) longitudinal pressure gradient is also considered. The central point of view developed is that the mixed layer can be only weakly...
report 1979
document
Kranenburg, C. (author)
A number of qualitative properties of a first-order gradient transport model for turbulent density-stratified flow is analyzed. The dynamical stability of a statically stable shear flow is considered to re-examine certain arguments found in the literature which are in favour of the possibility of instability. Real flows seem to be stable in the...
report 1980
document
Kranenburg, C. (author)
The rupture of a submarine oil pipeline starts var10US mechanisms leading to an oil spill. Among these mechanisms the leakage of oil driven by the difference in specific gravities of oil and seawater is difficult to quantify. A simple mathematical model has been developed and laboratory experiments have been carried out to obtain an insight into...
report 1983
document
Kranenburg, C. (author)
Experiments on mixed-layer deepening in a straight wind flume initially containing a two-layer fluid were carried out. In order to simulate an effectively unlimited water body, or a situation where the presence of end walls is not yet noticeable, the water from the upper layer was withdrawn at the downstream end, and supplied again at the...
report 1983
document
Kranenburg, C. (author)
The rupture of a submarine oil pipeline starts various mechanisms leading to an oil spill. Among these mechanisms the leakage of oil driven by the difference in specific gravities of oil and sea-water is difficult to estimate. A simple mathematical model has been developed and laboratory experiments have been carried out to obtain an insight...
report 1983
document
Kranenburg, C. (author)
This report presents computational results concerning the buoyancy-driven leakage of oil resulting from a possible rupture of the planned pipeline P/15-4 to Hook of Holland. The computations were commissioned by R.J. Brown and Associates (Netherlands) b.v. (RJBA Job No. 7004.02). The specifications of the pipeline and oil as made available by...
report 1983
document
Kranenburg, C. (author)
Dit rapport is opgesteld als bijdrage aan de PATO-cursus: Vloeistofmechanica voor de waterleiding-ingenieur In vele gevallen zijn waterleidingbedrijven aangewezen op oppervlaktewater om aan de vraag te kunnen voldoen. Omdat de kwantiteit en kwaliteit van het beschikbare oppervlaktewater soms grote fluctuaties vertonen, legt men wel voorraad- of...
report 1984
document
Kranenburg, C. (author)
A k-model is formulated that consists of the turbulent kinetic energy equation and an algebraic expression for the mixing length taking into account the influence of stratification. Applicability of the model is restricted to shallow, nearly horizontal flows. For local-equilibrium flows the model reduces to the well-known mixing-length...
report 1985
document
Fontijn, H.L. (author), Kranenburg, C. (author)
De stroming en golfvoortplanting in het IJsselmeer na breuk van de dijk om een spaarbekken zijn theoretisch en experimenteel onderzocht. Het gebruikte wiskundige model gaat uit van axiaalsymmetrische voortplanting van lange golven. Voor het verkrijgen van resultaten zijn numerieke berekeningen uitgevoerd. De experimenten zijn verricht in een...
report 1985
Searched for:
(1 - 20 of 37)

Pages