Searched for:
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Vonk, H.M.T. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1962
document
Nibbering, J.J.W. (author), Vonk, R. (author)
report 1972
document
Nibbering, J.J.W. (author), Vonk, R. (author)
report 1975
document
Vonk, Ruud (author)
report 1979
document
van Rietbergen, E. (author), Vonk, Ruud (author)
report 1986
document
Vonk, Ruud (author)
report 1986
document
Vonk, R. (author)
report 1986
document
Rijnhart, B.M. (author), Vonk, J.M. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1988
document
Rijnhart, B.M. (author), Vonk, J.M. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1988
document
Vonk, R. (author)
report 1990
document
Vonk, R. (author)
report 1991
document
Vonk, R. (author)
report 1991
document
Vonk, R. (author)
report 1991
document
Vonk, B.F. (author)
In dit rapport wordt voor de havendijken in de Veerhaven Kruiningen aan de hand van de hydraulische belastingen de benodigde geometrie van de dijk vastgesteld, waarna de veiligheid van de dijk in huidige en aangepaste situatie met betrekking tot opdrijven, piping en stabiliteit wordt beoordeeld. Het name door een grote stijghoogte van het...
report 1991
document
Vonk, B.F. (author)
Vanaf het Wilhelminakanaal naar de Amer wordt een kanaaltak gegraven, waardoor de bochtige Donge wordt afgesneden. In opdracht van de directie Noord-Brabant is door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde bekeken, wat de hoogte van de kruin van de kanaaldijken en van de dijken langs de monding van het kanaal op de Amer moet zijn. Dit is berekend met...
report 1991
document
Vonk, B.F. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, is door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde de stabiliteit van een dijkvakgedeelte ten zuiden van Medemblik bij het recreatieterrein Nesbos beoordeeld. De berekeningen, waarbij de dijk buitendijks wordt versterkt, zijn reeds door Hoogheemraadschap Noorhollands Noorderkwartier uitgevoerd. Het...
report 1991
document
Doeswijk, A. (author), Vonk, H. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1992
document
Bokhorst, M. (author), Vonk, M. (author)
report 1997
document
Pedroli, G.B.M. (author), Duel, H. (author), Vonk, M. (author)
report 1998
document
Vonk, M. (author), Michielsen, B.F. (author)
report 1998
Searched for:
(1 - 20 of 22)

Pages