Searched for:
(1 - 20 of 65)

Pages

document
Bongaerts, M.C.E. (author)
Historie van overstromingen langs de Maas, de Beerse Maas en de Baardwijkse Overlaat. Verbeteringsplannen van Leemans, Schebbele Nolthenius en C.W. Lely. Uiteindelijke plan en uitvoeringswet. Kosten vande plannen. Uitevoerde werken: riviervan Heleind-Dongemond, normalisering van de Amer, verruiming Heusdens kanaal. Bruggen en veren....
report 1909
document
Anonymous, A. (author)
Nadat de Rijn op 20 December 1919 tot even beneden den middelbaren zomerstand 1901-1910 (M.R.) was gedaald vertoonde zich op die rivier een sterke en vrij snelle was, waardoor het water te Keulen tot 6m +M.R. bij het einde van het jaar steeg. In de daarop volgende 11 dagen daalde de waterstand tot 1.5m +M.R. om daarna in 5 dagen weder te rijzen...
report 1922
document
Lely, C.W. (author)
Onderzoek naar het gedrag van de Maas (hydraulisch en morfologisch) in relatie tot diverse voorgenomen Masweken zoals het dichten van de Beerse overlaat, de bouw van stuwen, de rivierverkorting en de verruiming van het winterbed
report 1926
document
Anonymous, A. (author)
Na een lagen stand op 21 December 1925 bereikt te hebben begon de Rijn te Keulen sterk te wassen, welk was met een korte onderbreking 26 en 27 December aanhield tot in den nacht van 1 op 2 Januari, waarbij de hoogste bekende stand bij open rivier van 45.63m +NAP of 9.69m +0 werd bereikt. De Maas vertoonde vóór deze hoogwaterperiode geen lagen...
report 1926
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Na daling van de waterstand te Maastricht door geringe Maasafvoer werd er op verzoek van Hoofdingenieur Mulder de afvoer van de Maas te Eijsden gemeten. Gevonden werd toen 2,8 m3/sec. Deze hoeveelheid was aanzienlijk geringer dan hetgeen van Belgische zijde werd opgegeven. Voorts werd medegedeeld, dat door de voedingsduiker 8 à 8.1 m3/sec werd...
report 1948
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1975
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1978
document
Vermaas, H. (author)
report 1981
document
Wesseling, J.W. (author)
report 1981
document
Klaassen, G.J. (author), Buysrogge, R.H. (author), Zanten, B.H.J. van (author)
report 1981
document
Most, H. van der. (author)
report 1981
document
Groot, B. de (author), Postma, L. (author)
report 1982
document
Vermaas, H. (author)
report 1985
document
Grijsen, J.G. (author), Ogink, H.J.M. (author)
report 1986
document
Gils, J.A.G. van (author), Postma, L. (author)
report 1988
document
Vermeulen, C.J.M. (author)
report 1990
document
Julien, P.Y. (author)
report 1992
document
Wijbenga, J.H.A. (author), Veen, R. van der (author)
report 1994
document
Passchier, R.H. (author)
report 1995
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1995
Searched for:
(1 - 20 of 65)

Pages