Searched for:
(1 - 20 of 83)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
Nadat de Rijn op 20 December 1919 tot even beneden den middelbaren zomerstand 1901-1910 (M.R.) was gedaald vertoonde zich op die rivier een sterke en vrij snelle was, waardoor het water te Keulen tot 6m +M.R. bij het einde van het jaar steeg. In de daarop volgende 11 dagen daalde de waterstand tot 1.5m +M.R. om daarna in 5 dagen weder te rijzen...
report 1922
document
Anonymus, A. (author)
Graphs with the daily discharge of the Rhine river.
report 1973
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1976
document
Beek, E. van (author)
report 1977
document
Beek, E. van (author)
report 1977
document
Breusers, H.N.C. (author), Beek, E. van (author), Kreuk, J.F. de (author), Salomons, W. (author)
report 1977
document
Klomp, R. (author), Pagee, J.A. van (author), Postma, L. (author)
report 1981
document
Postma, L. (author)
report 1981
document
Postma, L. (author)
report 1981
document
Postma, L. (author)
report 1981
document
Klomp, R. (author), Pagee, J.A. van (author), Postma, L. (author)
report 1981
document
Luteijn, J.J. (author), Pagee, J.A. van. (author)
report 1982
document
Klomp, R. (author), Pagee, J.A. van (author), Postma, L. (author)
report 1985
document
Groot, S. (author)
report 1985
document
Slats, G.N. (author), Booij, N. (author), Vermeulen, H.R. (author)
Document A betreft het hoofdrapport en document B betreft de bijlagen. Dit verslag geeft een overzicht van de werkzaamheden die in het kader van een project voor Rijkswaterstaat (No. WW 440, Bijlage 23) zijn uitgevoerd. Het project is een vervolg op het onderzoek naar een voorspellingsmodel voor hoogwater op de Rijn (lit. 1). Het daarbij...
report 1986
document
Gils, J.A.G. van (author), Postma, L. (author)
report 1988
document
Noppeney, R.M. (author)
Uit een procesbeschrijving voor de verspreiding van olie in rivieren blijkt dat het gedrag van een olievlek in een rivier principieel anders is dan het gedrag van opgeloste stoffen. Anders dan bij opgeloste stoffen zijn dispersie en afbraak van olie tijdsafhankelijk en worden meer bepaald door de eigenschappen van de olie dan door de...
report 1988
document
Noppeney, R.M. (author)
Dispersie in rivieren wordt meestal beschouwd als een proces dat voldoet aan de één-dimensionale vergelijking van Taylor. Toepassing van het één-dimensionale Taylor-model als beschrijving voor dispersie in rivieren is formeel slechts geoorloofd op (grote) afstand vanaf een lozingspunt. Voorspellingen van concentratieverdelingen met behulp van...
report 1988
document
Julien, P.Y. (author)
report 1992
document
Huyskens, R.B.H. (author), Barneveld, H.J. (author)
report 1994
Searched for:
(1 - 20 of 83)

Pages