Searched for:
(1 - 20 of 66)

Pages

document
report 1988
document
Klein Breteler, M. (author)
Dit verslag beschrijft de resultaten van een oriënterende bureaustudie naar de gevolgen van golfbelasting op gezette dijkbekledingen met initiële schade aan de toplaag. Er wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over reststerkte (restweerstand), gekarakteriseerd door de tijdsduur tussen initiële schade en de blootlegging van ds...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author)
Dit verslag beschrijft de resultaten van een bekledingen met initiële schade aan de top (restweerstand), gekarakteriseerd door de golf aanval. De aandacht is geconcentreerd op de voor onderzoek en uit verslagen van praktijksch Het verslag vormt een basis voor vervolgo oriënterende bureaustudie naar de gevolgen van golfbelasting op gezette...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author), De Groot, M.B. (author)
De bureau-studie die hier gerapporteerd is, maakt deel uit van het onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen. Tijdens dat onderzoek zijn een aantal modellen ontwikkeld waarmee de stabiliteit van een steenzetting beoordeeld kan worden. Deze studie richt zich op de invloed van het eventuele stabiliteitsverlies van een...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author)
In dit rapport zijn zeven deelverslagen gebundeld die alle betrekking hebben op de stijghoogte onder een toplaag van gezette steen tijdens een belasting met windgolven. Het gaat hierbij primair over de relatie tussen de stijghoogte op het talud enerzijds en onder de toplaag anderzijds. Hieraan toegevoegd (sectie 1) is een overzicht van de...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author), Rijke, W.G. de (author)
report 1991
document
Stoutjesdijk, T. (author), Bezuijen, A. (author), Lubking, P. (author)
Dit rapport doet verslag van een bureaustudie naar het optreden van bijzondere belastingen op steenzettingen. Als bijzondere belastingen zijn aangemerkt: ijsbelasting, aanvaring door schepen, recreatie en vandalisme. De bestaande kennis over deze onderwerpen is verzameld en er is een beperkte inventarisatie van de opgetreden schadegevallen...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author)
In dit rapport, bestaande uit band A en B, zijn 21 deelverslagen gebundeld die alle betrekking hebben op de respons van afzonderlijke stenen in een steenzetting op een belasting door brekende golven. Er worden drie rekenmethoden gepresenteerd, namelijk het analytische model, het black-box model en het numerieke model STEENZET/1 +. Tevens zijn...
report 1992
document
De Rijke, W.G. (author), Klein Breteler, M. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author)
In het kader van het in de afgelopen jaren uitgevoerde steenzettingen onderzoek is voornamelijk kennis ontwikkeld over de stabiliteit van zettingen op een granulair filter. In dit rapport wordt verslag gedaan van een oriënterende bureaustudie naar de mogelijkheden voor de toepassing van de steenzettingenkennis op andere veel voorkomende typen...
report 1992
document
Klein Breteler, M. (author), Den Adel, H. (author), Koenders, M.A. (author)
In dit verslag zijn zes deelverslagen gebundeld op het gebied van granulaire filters en geotextielen onder steenzettingen. De twee belangrijkste bezwijkmechanismen worden behandeld: 1) Zandtransport vanuit de basis door het granulaire filter of door het geotextiel; 2) Migratie van de fijne fractie van een filter (interne instabiliteit of...
report 1992
document
De Rijke, W.G. (author), Klein Breteler, M. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author), Philipse, L.A. (author)
In het kader van het TAW-onderzoek naar de stabiliteit van dijkbekledingen is de huidige kennis gebundeld over overgangsconstructies. Het betreft de overgangsconstructies tussen bekledingen van gezette steen, blokkenmatten, stortsteen, asfalt en gras, alsmede de aansluitingen naar de teen en de berm van een dijk en aansluitingen aan kunstwerken....
report 1992
document
Wouters, J. (author)
Deel III. Meetverslag Deltagootonderzoek Het verslag geeft een beschrijving van grootschalig onderzoek in de Deltagoot. Het betreft een onderzoek naar de mate waarin een onbeschermde kleilaag weerstand kan bieden tegen golfklappen. Verder wordt aandacht besteed aan de stabiliteit van een steenzetting op een klei-onderlaag.
report 1993
document
Wouters, J (author)
report 1993
document
Bezuijen, A. (author), Stoutjesdijk, T.J.P. (author)
Reeds in een vroeg stadium van het onderzoek naar taludbekledingen van gezette steen kwam het toepassen van een infiltratiemeting als middel om de eigenschappen van een constructie te bepalen ter sprake. Zo zijn er rapporten verschenen, waarin analytische formulering van het systeem wordt uitgewerkt (Sellmeijer), en zijn in 1983 proeven gedaan...
report 1993
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1994
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1994
document
Luth, H.R. (author), Waal, J.P. de (author)
report 1994
document
Wouters, J. (author), Maijers, A. (author), Luth, H.R. (author), De Waal, J.P. (author)
Het onderzoek dat in dit rapport beschreven wordt, is een onderzoek naar de mate waarin ruwheidselementen op een talud invloed hebben op de golfoploop de stabiliteit van de bekleding. Deel I van dit rapport bevat het meetverslag van het grootschalig onderzoek in de Deltagoot en een analyse van de invloed van ruwheidselementen op de golfoploop....
report 1994
document
Wouters, J. (author), Maijers, A. (author), Luth, H.R. (author), Waal, J.P. de (author)
report 1994
Searched for:
(1 - 20 of 66)

Pages