Searched for:
(1 - 20 of 26,407)

Pages

document
Aktürk, Gül (author), Hauser, S.J. (author)
Sea snot is spreading over the Sea of Marmara in Turkey. This slimy substance is a symptom of marine pollution, and is threatening life both under and above water. Based on their own observations and the preliminary findings of experts, Gül Aktürk and Stephan Hauser discuss the deeper-lying issues of sea snot in the Sea of Marmara: the failure...
report 2021
document
Verheul, W.J. (author), Hoorn, M. (author)
Een gebrek aan financiën, menskracht en expertise bij gemeenten zorgt voor vertraging bij gebiedstransformaties. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van de TU Delft onder deelnemende gebiedsprojecten binnen het programma Stedelijke Transformatie. Voortgang wordt geboekt op het vlak van plannen maken, convenanten en overeenkomsten sluiten en...
report 2021
document
Alaily-Mattar, N.M. (author), Hanna, J.M.K. (author)
In the aftermath of the devastating explosion in Beirut in August, 2020, many ideas for reconstruction surfaced in the media. These ideas, however, often hinged on old visions on the city and did not always have the best interests of the people living near the port in mind. In an interuniversity design studio project, master students of...
report 2021
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Het is een vaak terugkerende claim: de woningnood kan verholpen door meer bouwlocaties aan te wijzen. Hoogleraar Willem Korthals Altes rekent voor dat daar helemaal geen gebrek aan is. Waar het stokt, is de ontwikkeling van die gebieden. “Richt de schaarse ambtelijke capaciteit van gemeenten op de locaties die nu al in beeld zijn. Als je alle...
report 2021
document
Hanna, J.M.K. (author), Valinger Sluga, Martin (author)
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
Voor de havenots op de woningmarkt is er de flexwoning. Een tijdelijke oplossing in afwachting van iets beters. Flexwonen wordt geassocieerd met spoedzoekers zoals radeloze studenten, arbeidsmigranten, statushouders, dak- en thuislozen, jongeren uit hotel mama, mensen in een echtscheiding, uitstroom van zorginstellingen en ouderen die de...
report 2021
document
Spicer, A. (author), Beverland, M.B. (author), Cankurtaran, P. (author)
The piece is based on an article the authors have coming up in Research in the Sociology of Organisations.
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
Versnellen, versnellen, versnellen moeten we de bouwproductie, we moet nog meer industrialiseren, nog beter gebruik maken van de kennis in het hele netwerk bouwen, nog beter concepten bedenken, een ministerie en minister van wonen moet terug. In tien jaar moeten we 1 miljoen woningen hebben gebouwd om het astronomische woningtekort terug te...
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
De stedenbouwkundige en architect Wouter Veldhuis en landschapsarchitect Jannemarie de Jonge zijn per 1 december 2020 Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Later in september 2021 komt daar de architect Francesco Veenstra bij als Rijksbouwmeester en dan is het nieuwe trio College van Rijksadviseurs weer compleet. De uitdagingen voor het...
report 2021
document
Hanna, J.M.K. (author)
report 2021
document
van der Voordt, Theo (author)
Blog
report 2021
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Volgens voorlopige cijfers hebben gemeenten in 2020 een positief resultaat van ruim een miljard euro gerealiseerd op grondexploitaties. Dit saldo bestaat voor zo een 30% uit een positief resultaat op investeringen in fysieke bedrijfsinfrastructuur en voor 70% uit grondexploitaties voor woningbouw. Dit resultaat is beduidend hoger dan in de...
report 2021
document
Bracken, G. (author)
Book review of Confucianism and Reflexive Modernity: Bringing Community Back to Human Rights in the Age of Global Risk Society, Sang-Jin Han, Leiden: Brill, 2020, ISBN 9789004352551
report 2021
document
Hauser, S.J. (author)
The explosion in the port of Beirut in 2020 showed that ports are clusters of risks, and that accidents in port areas can have disastrous effects on close-by residential areas or historic city centers. Such disasters are not new, and cities and nations have had time to establish special safety regulations and prevent such disasters. Because...
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
Waarom bouwen we geen flexwoningen? Kleine verplaatsbare units, industrieel geproduceerd, stapelbaar en verplaatsbaar. Van biobased materialen zijn ze ook nog een bijdrage aan de circulaire ambities van Nederland en zien er aantrekkelijk uit van hout. Waarom bouwen we niet meer geclusterde woonvormen met deelconcepten? Of desnoods geclusterde...
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
Ze lopen met enorme tassen van de Action volgepakt. Zien er sjofel uit en haren pluizen alle kanten op. Slapen in de parken en duinen. Worden door het Leger des Heils en het Straat Consulaat gevoed bij de soepbus en binnen als het koud is. ‘s Avonds verdwijnen ze in het donkere niets en ’s ochtends doemen ze weer op uit de mistige duinen,...
report 2021
document
Bobbink, I. (author)
The course AR1LA051, which is part of the landscape architecture master of the TU Delft, explores the water system of the Dutch lowlands. In a collaborative effort 15 students, split in seven teams, work together to transform a “boezem”-system on the fringe of Rotterdam. The individual efforts of each group and the overall group strategy are...
report 2021
document
Van den Berghe, K.B.J. (author), van Bakel, S.C.J. (author)
De transformatie van binnenstedelijke industriegebieden naar woonwijken kan averechts werken voor de circulaire ambities van gebiedsontwikkelaars. Onderzoekers Sven van Bakel en Karel Van den Berghe pleiten voor een en-en-aanpak. "Stedelijke bedrijventerreinen zullen steeds belangrijker worden, alleen al om de enorme stijging aan logistiek...
report 2021
document
Hooimeijer, F.L. (author), Rizzetto, F. (author), van den Broek, J. (author), Vermeulen, S. (author), Goselink, C.C. (author), Kreulen, M.M. (author), de Roode, M.W. (author), van der Voorn, A.C.M. (author)
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) richt zich op het bijkomend ruimtebeslag stelselmatig terugdringen door het ruimtelijk rendement te verhogen of wel te verdichten. Dit kan met behulp van klassieke verdichtingsstrategieën zoals hoogbouw of multifunctioneel grondgebruik, maar ook de ondergrond kan als volwaardige ruimte tegemoetkomen aan de...
report 2021
document
de Vries, G. (author)
We separate our waste, take shorter showers and there has been an increase in roof-mounted solar panels. Climate psychologist at TU Delft Gerdien de Vries, sees that in the Netherlands we are trying to put our greenest foot forward. Yet according to her, we find it difficult to live wholly sustainably. “Particularly in the area of sustainable...
report 2021
Searched for:
(1 - 20 of 26,407)

Pages