Searched for:
(1 - 20 of 36)

Pages

document
Van der Meer, J.W. (author), Van Hovern, A. (author), Paulissen, M. (author), Steendam, G.J. (author), Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Kruse, G. (author)
Dit rapport is voortgekomen uit de resultaten van een vier jaar durend destructief onderzoek naar de erosiebestendigheid van binnentaluds onder golfoverslagbelasting. Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd met de golfoverslagsimulator. In het onderzoek is kennis ontwikkeld over de wijze waarop golfoverslag de grasbekleding van een binnentalud...
report 2012
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
A two dimensional mathematical model DUCT, which is based on a parabolic boundary layer technique, using finite elements, is proposed to predict the flow and turbulence field in complicated geometrical conditions, where recirculating flow may occur. Numerical results of the DUCT-model are compared with k-eps-predictions as well as laboratory...
report 1988
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
The general purpose of this research project is to model mathematically the scour-hole downstream of a structure (2-D). The model has to simulate the development of the scour as a function of time. Basically two models are necessary namely a flow model and a morphological model. The latter has to describe the bed- and suspended load and the...
report 1988
document
Steendam, G.J. (author), Hoffmans, G. (author), Bakker, J. (author), Van der Meer, J.W. (author), Frissel, J. (author), Paulissen, M. (author), Verheij, H.J. (author)
Overview of overtopping with focus on river dikes. Realtin with sod density.
report 2012
document
Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Den Adel, H. (author), Akkerman, G.J. (author), Giri, S. (author)
A desk study has been carried out regarding interface stability of granular filter structures. Actually, the project focuses on two particular aspects: (1) interface stability as function of the thickness of the filter layer consisting of standard armourstone gradings, and (2) interface stability of gravel mixtures with a wide gradation The...
report 2009
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
In the Netherlands hydraulic engineering structures are not only designed, but are also managed and maintained (M&M). In the nineteen-nineties in the United States during periods of high water scores of bridges collapsed, because American law forbids the use of bed protection around bridge piers and moreover, no maintenance plans were available....
report 2006
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
The general purpose of this research project is to model mathematically the local scour downstream of a structure (2-D). The model has to simulate the development of the scour as a function of the time. Basically two models are necessary namely a flow model and a morphological model. The latter model has to describe the bed and suspended load...
report 1988
document
Hoffmans, G. (author)
Dit addendum is een aanvulling op het in 2001 uitgebrachte Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies (TRWG) en bestaat uit 2 delen, deel A en deel B. Deel A vervangt paragraaf 5.3.5 van het TRWG en deel B bevat tekstdelen uit de Leidraad voor het Ontwerpen van Rivierdijken deel 1 en deel 2 (LOR1; TAW, 1985 en LOR2; TAW, 1989).
report 2007
document
Hoffmans, G. (author)
overgangen tussen bekledingen, trappen en overig dijkmeubilair. De validatie is gebaseerd op verschillende praktijkproeven uitgevoerd in Nederland en België, waar de cumulatieve overbelastingsmethode in relatie tot de definities van het schadegetal is toegepast. De engineering tools voor de belastingfactoren zijn deels gebaseerd op theoretische...
report 2014
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author), Den Adel, H. (author), Verheij, H.J. (author)
Scour is a natural phenomenon caused by the flow of water in rivers and streams and occurs as a part of the morphological changes caused by rivers or as a result of man-made structures. For the Dutch Delta Works hydraulic structures were often constructed on fines with loose packing. To guarantee the geotechnical stability of these structures...
report 2000
document
Hoffmans, G. (author)
Het buitendijkse gebied keert geen water en hoeft daarom volgens de Wet niet te worden getoetst, echter het beïnvloedt wel de sterkte van de primaire waterkering. Door de schurende werking van water als gevolg van golven en stroming (inclusief turbulentie) erodeert het buitendijkse gebied in de tijd en neemt de sterkte van de primaire...
report 2009
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
Scour is a natural phenomenon caused by the flow of water in rivers and streams. Scour occurs naturally as part of the morphological changes of rivers and as result of structures man-made. Several types of scour can be distinghuished. Experience has shown that due to sand or flow slides or micro instabilities at the end of the bed protection,...
report 1993
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
Some information is given how to use the scour model DUCT-SUSTRA (Hoffmans, 1991). The scour model predicts the morphological process in scour holes or trenches and consists of two separated sub-models: a flow model DUCT and a morphological model SUSTRA. The flow model is based on the equation of continuity and the momentum equations for...
report 1991
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
Het doel van het handboek ontgrondingen is een antwoord te geven op ontgrondingsvraagstukken zoals een ontwerper van waterbouwkundige constructies die tegenkomt. Verschillende deelstudies worden voor het afronden van dit handboek uitgevoerd. Het verifiëren van ontgrondingsformuies staat centraal in deze studies. Hier is de voorspellingskracht...
report 1995
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
Het doel van het handboek ontgrondingen is een antwoord te geven op ontgrondingsvraagstukken zoals een ontwerper van waterbouwkundige constructies die tegenkomt. Verschillende deelstudies worden voor het afronden van dit handboek uitgevoerd. Het verifiëren van ontgrondingsformules staat centraal in deze studies. Hier is de voorspellingskracht...
report 1995
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
Het algemeen doel van het onderzoek lokale ontgronding is het numeriek modelleren van ontgrondingskuilen als functie van de tijd (twee dimensionaal vertikaal). Het model moet bij gegeven initiele stroomcondities en berekende materiaaleigenschappen de configuratie van de ontgrondingskuil na een bepaalde tijd simuleren. Hiertoe zijn twee modellen...
report 1987
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
Scour is the lowering of the sea or river-bed as a result of non-equilibrium sediment transport conditions and can be divided into several categories (Breusers and Raudkivi, 1991). Local scour, which may occur at the base of a structure because of the affected flow pattern, can severely endanger the stability of this structure. Many varieties of...
report 1993
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
Flume experiments with small Froude numbers have been carried out to study the concentration field in a local scour hole without supply of sediment load. The measuring results will be used to check the validity of the two dimensional scour model DUCT-SUSTRA. The objective of the experiments was to measure the concentrations at various locations...
report 1990
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
Het handboek ontgrondingen beoogt een instrument te zijn om de grootte van lokale ontgrondingskuilen rondom brugpijlers, kribben, achter drempels met of zonder bodembescherming, uitlaatconstructies, strandmuren, strandhoofden, etc. te voorspellen. Met het handboek kunnen ontwerpers en adviseurs een eerste schatting van het ontgrondingsproces...
report 1994
document
Van der Meer, J.W. (author), Hoffmans, G. (author), Van der Hoven, A. (author)
Within the framework of WTI, Research and Development of Flood Defence Assessment Tools (Wettelijk Toetsinstrumentarium), which is called in Dutch: WTI-2017 "Onderzoek en ontwikkeling landelijk toetsinstrumentarium", research was carried out to develop an erosion model for grass in the wave run-up zone consistent with the current model in use...
report 2014
Searched for:
(1 - 20 of 36)

Pages