Searched for:
(1 - 6 of 6)
document
Davidse, M.P. (author), 't Hart, R. (author), De Looff, A.P. (author), Montauban, C.C. (author), Van de Ven, M.F.V. (author), Wichman, B.G.H.M. (author)
Sinds het uitkomen van het Technisch Rapport Asfalt voor Waterkeren, is er de nodige kennis en ervaring opgedaan met het beoordelen van de veiligheid van asfaltdijkbekledingen. Op basis daarvan is de gehanteerde toetsmethode op een aantal punten verbeterd. Dit rapport bevat geactualiseerde kennis m.b.t. het toetsen, inspecteren en ontwerpen van...
report 2012
document
Davidse, M.P. (author), 't Hart, R. (author), De Looff, A.K. (author), Van de Ven, M.F.C. (author), Wichman, B.G.H.M. (author), Montauban, C.C. (author)
Dit rapport bevat geactualiseerde kennis, waarin voorgesteld wordt delen uit het TR Asfalt voor Waterkeren [1] te vervangen en waarin nieuwe kennis m.b.t. toetsen, inspecteren en ontwerpen van asfalt dijkbekleding is opgenomen. De bijlagen bij dit rapport bevatten detailinformatie, die nodig is voor het uitvoeren van de toetsing en het maken van...
report 2010
document
Van de Ven, M.C.F. (author)
Deze notitie is gemaakt in het kader van de onderzoeksporen Levensduurmodel en Faalkansbeoordeling. Nagegaan moet worden of het mogelijk is te berekenen hoe lang een bepaalde scheur van onderuit doorgroeit over de dikte van de bekleding tijdens een superstorm. Dit kan informatie geven over de veiligheid die er eventueel in de bekleding zit nadat...
report 2008
document
Van de Ven, M.C.F. (author)
Vochtschade in asfalt mengsels kan worden gedefinieerd als het verlies van de sterkte en de stijfheid ten gevolge van de aanwezigheid van vocht in het mengsel. Het vocht kan adhesief bezwijken van de bitumen-aggregaat interface en/of cohesief bezwijken in het bitumen of bitumen-vulstof mengsel tot gevolg hebben. Een mogelijkheid om de invloed...
report 2008
document
Van de Ven, M.C.F. (author)
De levensduur van een met asfalt beklede waterkering hangt in belangrijke mate af van de kwaliteit van het asfalt. Met name de vermoeiingslevensduur en de stijfheid van het asfalt bepalen de weerstand die de bekleding biedt tegen belasting door golfklappen. In het kader van het toetsen van waterkeringen wordt onderzoek verricht naar deze...
report 2007
document
De Looff, A.K. (author), Hart, R. 'T. (author), Montauban, C.C. (author), Van de Ven, M. (author)
The economic heart in the West of the Netherlands lies below sea level and is protected by waterdefences. The Dutch law on water defences requires that these vital dikes are evaluated every 5 years with regards the resistance against a super storm. If the dike does not satisfy the requirements immediate action is required. Over 400 kilometers of...
report 2006
Searched for:
(1 - 6 of 6)