Searched for:
(1 - 6 of 6)
document
Verbraak, T.L. (author), Ellerbroek, J. (author), Sun, J. (author), Hoekstra, J.M. (author)
To investigate the contradicting findings of previous studies that investigated ADS-B quality, a study was per-formed to analyze the data and signal quality of ADS-B. For this study, a large dataset of raw ADS-B messages was analyzed, regarding the quality of the data and the signal, differentiating between internal and external sources of...
conference paper 2017
document
Nieuwenhuis, M. (author), Verbraak, G. (author), Van Roosmalen, D. (author)
In 2020 vormen de waterschappen een (veer)krachtig partnerschap in crisisbeheersing. Zowel in de voorbereiding als de feitelijke bestrijding van crises. Dit bereiken zij door vergaande samenwerking tussen de waterschappen en door het aangaan van optimale allianties met hun belangrijkste partners in crisisbeheersing: de veiligheidsregio’s. Een...
report 2013
document
Mesic, S. (author), Babuska, R. (author), Hoogsteden, H.C. (author), Verbraak, A.F.M. (author)
journal article 2003
document
Verbraak, C.L.J.A. (author)
doctoral thesis 1988
document
Mulder, J.A. (author), Baarspul, M. (author), Breeman, J.H. (author), Nieuwpoort, A.M.H. (author), Verbraak, J.P.F. (author), Steeman, P.S.J.M. (author)
report 1987
document
Verbraak, C.A. (author)
doctoral thesis 1959
Searched for:
(1 - 6 of 6)