Searched for: +
(1 - 20 of 109)

Pages

document
van Bueren, Ellen (author), Buizer, Marleen (author), Van den Berghe, K.B.J. (author), Heijkers, Bram (author), Meijs, Lucas (author), Verhagen, Teun (author), Dittrich, Koen (author), Sprecher, B. (author)
report 2022
document
Verhagen, H.J. (author)
An overview of the upgrade of the railroad dike in Vlaardingen to a full sea defence, creating in this way a multifunctional flood defence.
report 2016
document
Verhagen, H.J. (author), Jansen, L. (author)
For describing the relation between the grainsize and the nominal diameter (d50 vs. dn50) usually a factor 0.84 is used. This factor has been derived by Laan [1981] "De relatie tussen vorm en gewicht van breuksteen (the relation between shape and weight of pieces of rock), report MAW-R-81079". However, this original report cannot be retrieved...
report 2014
document
Verhagen, H.J. (author), Klein Breteler, M. (author), Bottema, M. (author)
Korte notitie over het risico van een tsunami en een meteotsunami langs de Nederlandse kust.
report 2014
document
Verhagen, H.J. (author)
Example calculation of a dike height incorporating the uncertainty in the wave growth formula of Young and Verhagen.
report 2013
document
Verhagen, H.J. (author)
Waves can be measured in several ways. One way of measuring waves is by measuring the wave pressure at a certain depth using a pressure sensor and calculate the wave information from the pressure record. The EMS wave logger uses a Honeywell MLH 050 PGP 06A pressure sensor. The information is stored by the logger on a SD card. The software in the...
report 2013
document
Verhagen, H.J. (author)
De Anome Ground Consolidator (GC) is een gepatenteerd haakvormig stortelement met het kenmerk dat een ruimtelijke structuur gevormd wordt indien vele GC op elkaar uitgestort worden. De GC kan onder andere gebruikt worden als bodembescherming bij belasting van een onderwaterbodem van granulair of cohesief materiaal, belast door stroming ...
report 2009
document
Verhagen, H.J. (author)
Rijkswaterstaat, Dienst Utrecht heeft via een opdrachtaanvraag dd. 2 april 2009 de Sectie Waterbouwkunde van de TU Delft gevraagd om “advisering met betrekking tot de ontwerpaspecten van de renovatie van meerplaatsen langs het Amsterdam-Rijnkanaal (UTI-7253), in het bijzonder het geven van een visie op de vertaling van de algemene bestekseisen...
report 2009
document
Verhagen, H.J. (author), De Gijt, J.G. (author), Boskma, L. (author)
Dit rapport is een aanvulling op het eindverslag van het onderzoek naar het gedrag van kunststof GC elementen voor oever- en bodembescherming. Conclusies van dat (schaal-) onderzoek waren dat een structuur van GC elementen verrassend sterke hydraulische eigenschappen bezit en daarmee interessant is als erosiebeschermer bij bodem en...
report 2006
document
Verhagen, H.J. (author), Van der Hoeven, T. (author), Maaskant, B. (author), Schoenmakers, N. (author), De Gijt, J. (author), Boskma, L. (author)
Anome BV en het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat-DWW zijn samen met verschillende partners aan het onderzoeken in hoeverre Ground Consolidators (GC’s) interessant zouden kunnen zijn voor gebruik in Oever- en bodembescherming. De eerste fase van het onderzoek is afgerond en er is besloten om verdergaand onderzoek te doen. In verband met...
report 2006
document
Verhagen, H.J. (author), Van der Hoeven, T. (author), Maaskant, B. (author), Schoenmakers, N. (author), De Gijt, J. (author), Boskma, L. (author)
Anome BV en het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat-DWW zijn samen met verschillende partners aan het onderzoeken in hoeverre Ground Consilidators (GC’s) interessant zouden kunnen zijn voor gebruik in Oever- en bodembescherming. De eerste fase van het onderzoek is afgerond en er is besloten om verdergaand onderzoek te doen. In verband met...
report 2006
document
De Gijt, J. (author), Blokland, T. (author), Verhagen, H.J. (author), Boskma, L. (author)
Het innovatie Test Centrum (ITC) van de Dienst Weg en Waterbouw van Rijkswaterstaat en Anome BV hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te onderzoeken in hoeverre Ground Consolidators interessant zouden kunnen zijn voor gebruik in Oeveren bodembescherming. Binnen deze overeenkomst is geregeld dat het ITC de helft van de onderzoekskosten...
report 2005
document
Verhagen, H.J. (author), De Gijt, J.G. (author), Hoebe, J. (author), Boskma, L. (author)
Om in een quick scan een idee te krijgen inzake de werking van de Anome Ground Consolidator zijn een aantal simpele proeven in een goot van de Faculteit CiTG van de TU Delft uitgevoerd. Er zijn testen gedaan op een vlakke bodem (A) en op een talud (B), als schaalmodel, in de stromings/ golfgoot aan de TU Delft, afd. Hydraulic Engineering. Bij A...
report 2005
document
Verhagen, H.J. (author)
Onderzoek naar kennisdissiminatie in de waterbouw en opzet van een kennisbank met toegang tot deze informatie. Uiteindelijk heeft dit project geresulteerd in www.kennisbank-waterbouw.nl.
report 2002
document
Verhagen, F.Th. (author), Vermetten, A. (author)
report 2002
document
Verhagen, H.J. (author)
report 2001
document
Verhagen, H.J. (author)
Lecture note for the course on flood protection, dikes and other water retaining structures at Unesco-IHE in Delft.
report 1998
document
Schiereck, G.J. (author), Verhagen, H.J. (author)
Design manual for coastal engineering works with focus on Indonesia.
report 1996
document
Verhagen, H.J. (author)
The erosion of a nourished beach may be conveniently described as the sum of the linear coastal retreat and a surcharge which decreases exponentially in time. Application of this model to data from eight nourishment projects in north-western Europe has shown on average only 52% of nourished volume becomes a permanent part of the coastal volume....
report 1996
document
Verhagen, H.J. (author), Van de Graaff, J. (author), Steetzel, H.J. (author)
Achtergrondinformatie voor de Leidraad Zandige kust, functies en beheer van de Nederlandse kust, het zandsysteem, kustverdedigingsmaatregelen, kustbeheer, veiligheid en ligging van duinen, instandhouding van de zeewering.
report 1995
Searched for: +
(1 - 20 of 109)

Pages