Searched for:
(1 - 20 of 36)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Het Deltaprogramma Rivieren heeft als doel het formuleren van een integrale lange termijnaanpak, voor de Maas en voor de Rijntakken, waarin de integrale (ruimtelijke) opgaven en oplossingsrichtingen voor het rivierengebied voor de lange termijn (2100) benoemd zijn en de sleutelkeuzes voor de inrichting vastgelegd. Waterveiligheid en...
report 2011
document
Mosselman, E. (author)
report 2007
document
Mosselman, E. (author), Wijbenga, J.H.A. (author)
report 2007
document
Icke, J. (author)
report 2005
document
Sloff, C.J. (author)
report 2005
document
Mosselman, E. (author), Sloff, C.J. (author), Jagers, H.R.A. (author)
report 2005
document
Sloff, C.J. (author), Jagers, H.R.A. (author)
report 2004
document
ten Brinke, W.B.M. (author)
Het langjarig gedrag van kribvakstranden, de invloed van scheepsgeïnduceerde waterbeweging en morfologische processen bij hoge en lage afvoeren. Het ziet er naar uit dat erosie door scheepvaart bij lage-gemiddelde afvoeren, en sedimentatie bij hoge afvoeren elkaar op een termijn van tientallen jaren in evenwicht houden. Deze hypothese is in deze...
report 2003
document
report 2002
document
report 2002
document
report 2002
document
Schepman, F. (author)
De baggerwerkzaamheden op de Waal moeten worden uitgevoerd tussen de normaallijnen van de rivier, de denkbeeldige lijnen over de kribkoppen. Bovendien mag er geen netto onttrekking van sediment plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat al het gebaggerde sediment elders in de rivier teruggestort moet worden. Ter voorbereiding en ondersteuning van de...
report 2001
document
Crebas, J.I. (author), Heynert, K.V. (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2000
document
Klaassen, G.J. (author), Sloff, C.J. (author)
report 2000
document
Julien, P.Y. (author)
report 2000
document
Struiksma, N. (author), Stolker, C. (author)
report 2000
document
Wilbers, A.W.E. (author)
Het doel van alle bodempeilingen van duinpatronen tijdens hoogwaters in de Bovenrijn en Waal van de laatste tien jaar was het nauwkeurig be pal en van het bodemtransport met behulp van de duinverplaatsingsmethode (Engels: dune tracking). Vooral de transportverdeling rond het splitsingspunt bij de Pannerdensche Kop had speciale aandacht. Uit de...
report 1999
document
Agtersloot, R.C. (author), Dijkstra, D. (author), Terwel, L. (author), Zeeman, M. (author)
report 1999
document
Wilbers, A.W.E. (author)
Na het succesvol analyseren van echolodingen uit 1997 (in de Bovenrijn en de Waal) werd er besloten om enkele oude echolodingen van hoogwaters tussen 1989 en 1995 op dezelfde manier te analyseren. Uit deze analyse moeten de duinontwikkeling en het bodemtransport in de Bovenrijn en de Waal naar voren komen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het...
report 1998
document
Wilbers, A.W.E. (author)
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de ruimtelijke variatie in duinkarakteristieken en bodemtransport in een 10 km lang traject in de Waal bij Druten. Daamaast is ook aandacht besteed aan veranderingen in gemiddelde bodemligging van het zomerbed in hetzelfde traject van de Waal en rond de Pannerdensche Kop. In het traject in de Waal kwamen...
report 1998
Searched for:
(1 - 20 of 36)

Pages