Searched for:
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Rietveld, P. (author), Kreutzberger, E. (author)
Dit boek bevat de tekst van de lezingen, die zijn gehouden tijdens het symposium "Stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en transport in de Randstad", georganiseerd in het kader van het programma Stedelijke Netwerken met de gelijknamige titel als dit boek. De studiedag is gehouden op 27 september 1991, aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
book 1992
document
Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Teisman, G.R. (author)
book 1999
document
Visser, J.G.S.N. (author), Bentvelsen, T.G.M. (author)
De ontwikkeling van een Europees stelsel van hogesnelheidsspoorverbindingen lijkt om meer dan een reden een onafwendbare ontwikkeling. In verschillende landen worden met hoge snelheid hoge-snelheidsverbindingen per spoor gerealiseerd. Het totstandkomen van een Europees netwerk door middel van grensoverschrijdende verbindingen wordt door de...
book 1991
document
De Jonge, H. (author), Priemus, H. (author), Kloosterman, R. (author), Soeter, J.P. (author), Meuwsen, T.J.N. (author)
book 1998
document
Nijkamp, P. (author), Priemus, H. (author), Van Gent, H.A. (author), Van den Hanenberg, A.G.M. (author), Kreutzberger, E. (author), Stam, W.J. (author)
book 1990
document
Priemus, H. (author), Kloosterman, R.C. (author), Lambregts, B.W. (author), Kruythoff, H.M. (author), Den Draak, J. (author)
book 1998
document
De Jong, M.A. (author)
Analyse van de onderzoeksbehoefte ter voorbereiding van de Meerjarenvisie Ruimtelijk Onderzoek 1991-1996 van het PRO
book 1991
document
Duenk, F.H.J. (author)
book 1991
document
Bos, F.A. (author), De Man, J.G. (author), Wierikx, A.A.C.M. (author)
book 1992
document
Van Gent, H.A. (author), Nijkamp, P. (author), Rodenburg, C.A. (author)
book 1998
document
Duenk, F.H.J. (author)
book 1991
document
Stam, W.J. (author)
book 1991
document
Vleugel, J.M. (author)
book 1991
document
Van den Hanenberg, A.G.M. (author)
Er blijken zich diverse belangrijke ontwikkelingen voor te doen op economisch en technologisch gebied die van invloed zijn op de mobiliteit en op interactiepatronen. Voor de verplaatsing van zowel goederen als personen hebben deze ontwikkelingen grote gevolgen. Er treedt een steeds grotere verwevenheid op tussen de verschillende...
book 1990
document
Kreutzberger, E. (author), Vleugel, J.M. (author)
Tot voor kort bestond de gebruikelijke reactie van overheden op de groei van de mobiliteit uit het uitbreiden van de verkeersinfrastructuur. Met name in het wegverkeer heeft dit geleid tot een zeer sterke groei van het infrastructuurnetwerk. Een dergelijk infrastructuurbeleid wordt heden ten dage steeds minder aantrekkelijk geacht. Hierbij...
book 1992
document
Bruinsma, F. (author), Perrels, A. (author), Rouwendal, J. (author)
Deze bundel bevat het merendeel van de lezingen die op 19 april 1990 werden gehouden op het door de Vakgroep Ruimtelijke Economie georganiseerde symposium "Ruim baan voor nieuwe infrastructuur?".
book 1991
document
Verlaan, J.G. (author)
Een exploratieve studie naar de financieel-economische implicaties van de invoering van een baten-lastenstelsel bij de Nederlandse Rijksoverheid voor de instandhouding van civieltechnische netwerken. Doel is om als professioneel opdrachtgever op basis van bedrijfseconomische beginselen de instandhoudingsactiviteiten optimaal te sturen. Hiermee...
doctoral thesis 2017
document
d'Haese, N. (author)
Dit rapport werd geschreven door het Dutch Research Institute for Transitions in opdracht van Delft Cluster. Het rapport kadert binnen het PIZZA-project, een samenwerking tussen 6 Bsik-programma’s van de 8 voor ruimte en KSI. Het doel van dit project is een methodiek voor transitiemonitoring te ontwikkelen.
report 2008
document
Wichman, B.G.H.M. (author)
Dit rapport bevat een overzicht van de activiteiten uitgevoerd binnen het project onderhogen, in het kader van Si2, het stimuleringsprogramma in de infrastructuur. Het project werd opgestart einde 1999 en wordt nu afgerond met deze eindrapportage. Het rapport beschrijft tevens het proces dat is doorlopen om te komen van het idee onderhogen tot...
report 2005
document
De Boer, E. (author), Salverda, J. (author)
Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Gelderland, Afdeling Planstudie en Verkeerszaken. Een studie van de economische aspecten van een wegverbinding dient verband te leggen tussen de economische ontwikkeling van het doorsneden gebied, de aanwezige infrastructuur en de gewenste infrastructuurverbetering. In hoofdstuk twee van dit...
report 1989
Searched for:
(1 - 20 of 21)

Pages