Searched for: +
(1 - 20 of 33)

Pages

document
Arends, G.J. (author)
book 1994
document
Bezuijen, K.G. (author)
Ontwerp en uitvoering van schutsluizen.
lecture notes 2000
document
Nanninga, N. (author)
Jaartal geschat.
lecture notes 1965
document
Lohuizen, H.P.S. (author)
lecture notes 1978
document
Glerum, A. (author)
Overzicht kunstwerken, het ontwerpen van kunstwerken, voorbeelden van veel voorkomende berekeningen, bouwputten, vul- en ledigsystemen van sluizen, doorlaatsluizen, tunnels.
lecture notes 1981
document
Kolkman, P.A. (author)
Wijzevan vullen en ledigen van de schutkolk in relatie tot de sluisconstructie. Toelaatbare troskrachten. Het debietprogramma bijvullen en ledigen. Troskrachten bijvullen en ledigen. Diverse verschijnselendie door de traagheid van het water in de riolen geïnduceerd worden. Middelen om de schuttijdte verkorten. Invloed dichtheidsverschillen....
lecture notes 1980
document
Kouwenhoven, B.J. (author)
In dit rapport wordt de basis gelegd voor een integrale probabilistische aanpak van de Afsluitdijk. De hoofdafdelingen Waterbouw van de Dienst Weg- en Waterbouw en de direktie Sluizen & Stuwen hebben het initiatief genomen tot de probabilistische aanpak van het probleem. Het resultaat van het eerste deelproject, de bepaling van de hydraulische...
report 1987
document
Uwland, J. (author)
report 1979
document
Deelen, C. (author)
report 1980
document
Vrijburcht, A. (author)
Het ontwerp van sluizen bestaat uit een groot aantal aspecten. Om deze reden is er voor gekozen om dit boek zo op te zetten dat de verschillende aspecten van het sluisontwerp in afzonderlijke hoofdstukken behandeld wordt. The samenhang tussen de verschillende aspecten is behandeld in een aantal algemene hoofdstukken, en op veel plaatsen wordt...
report 2000
document
Klinge, M. (author), Grimm, M.P. (author)
De aanwezigheid van de zeeforel (Sakni Trutta L.) rond het sluizencomplex met de nadruk op het buitenhavengebied. In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland is er door Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v. een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van zeeforel in het buitenhavengebied van het sluizencomplex IJmuiden. Het...
report 1992
document
Goede, E.D. de (author)
report 1996
document
Jorritsma, J. (author)
report 1977
document
Veendorp, M. (author), Niemijer, J. (author)
Deze leidraad geeft aanbevelingen voor een zodanig ontwerp en beheer van een waterkerend kunstwerk of bijzondere waterkerende constructie, dat de verschillende waarden en functies, die het kunstwerk of de constructie kan bezitten, optimaal tot hun recht komen. Hierbij dient het kunstwerk of de constructie te voldoen aan functionele en...
report 2003
document
Kuur, P. van der (author)
report 1979
document
Stelling, G.S. (author), Boogaard, H.F.P. van den (author)
report 1993
document
Verhagen, H.J. (author)
Fotorapportage van de aanleg stuw- en sluizencomplex te Lith. Laatste fase van de bouw van het betonwerk, bodembescherming en de bewegingswerken: De stuw is aangelegd in de periode 1932-1936 Gedeeltelijk als werkverschaffingsproject. 3. Noordelijk landhoofd 4. Aansluiting van zinkstuk aan stortebed 5. Ontgraving bouwput 8-10-‘32 6. Ontgraving...
report 1936
document
Kraus, J. (author)
Analyse van de noodzaak van een Noordzeekanaal, vergelijking met andere kanalen in de wereld, betekenis van de Nederlandse zeescheepvaart; beschrijving van de toestand in 1911, inclusief bathymetrische informatie, ontwerpen voor verbetering.
report 1911
document
Verhagen, H.J. (author)
Serie foto’s van de KLM tijdens de aanleg van het sluis- en stuwcomplex en de bijbehorende bochtafsnijdingen in de Maas. Detailopnamen van de de stuw. De stuw is aangelegd in de periode 1932-1936.
report 1936
document
Anonymus, A. (author)
De onderhavige Leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor het beoordelen van het waterkerend vermogen van waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende constructies in primaire waterkeringen. In deze Leidraad wordt niet nader ingegaan op de "niet waterkerende objecten". In de Handreiking Constructief Ontwerpen [lit.3 .5] en in de Leidraad...
report 1997
Searched for: +
(1 - 20 of 33)

Pages