Searched for: +
(1 - 20 of 115,294)

Pages

The New Normal
The New Normal: Demand, Secular Stagnation and the Vanishing Middle-Class
Educational Attainment and Neighbourhood Outcomes
Educational Attainment and Neighbourhood Outcomes: Differences between Highly- Educated Natives and Non-Western Ethnic Minorities in the Netherlands
Schaal en zorg: Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg
Schaal en zorg: Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg
Assessment  of nature-based flood defences' implementation potential
Assessment of nature-based flood defences' implementation potential: development and application of a game theory based method
Benchmarking burgerzaken
Benchmarking burgerzaken
Incorporating Neighbourhood Choice in a Model of Neighbourhood Effects on Income
Incorporating Neighbourhood Choice in a Model of Neighbourhood Effects on Income
The Great British Sorting Machine
The Great British Sorting Machine: Adolescents’ future in the balance of family, school and the neighborhood
Is de ziekte van Baumol te behandelen? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de productiviteit in de publieke sector te vergroten
Is de ziekte van Baumol te behandelen? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de productiviteit in de publieke sector te vergroten
Flexible labor and innovation performance: Evidence from longitudinal firm-level data
Flexible labor and innovation performance: Evidence from longitudinal firm-level data
Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief
Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief
Structural and Exchange Components in Processes of Neighbourhood Change
Structural and Exchange Components in Processes of Neighbourhood Change: A Social Mobility Approach
The Temporal Dynamics of Neighborhood Disadvantage in Childhood and Subsequent Problem Behavior in Adolescence
The Temporal Dynamics of Neighborhood Disadvantage in Childhood and Subsequent Problem Behavior in Adolescence
Ziekenhuismiddelen in verband: Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
Ziekenhuismiddelen in verband: Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
Parents and Peers
Parents and Peers: Parental Neighbourhood- and School-Level Variation in Individual Neighbourhood Outcomes over Time
Understanding the Experiences of Relocatees During Forced Relocation in Chinese Urban Restructuring
Understanding the Experiences of Relocatees During Forced Relocation in Chinese Urban Restructuring
Productiviteitstrends bij de rechterlijke macht: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling van rechtspraak en Openbaar Ministerie tussen 1965 en 2011
Productiviteitstrends bij de rechterlijke macht: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling van rechtspraak en Openbaar Ministerie tussen 1965 en 2011
Productiviteitstrends bij de politie: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1955 en 2011
Productiviteitstrends bij de politie: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1955 en 2011
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1972 en 2008
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1972 en 2008
Samen sterk voor sociale veiligheid: Empirisch onderzoek naar effecten van ketenpartners op sociale veiligheid
Samen sterk voor sociale veiligheid: Empirisch onderzoek naar effecten van ketenpartners op sociale veiligheid
Productiviteit en effectiviteit in de publieke sector: Een agenda voor onderzoek naar relevante beleidsinstrumenten
Productiviteit en effectiviteit in de publieke sector: Een agenda voor onderzoek naar relevante beleidsinstrumenten
Searched for: +
(1 - 20 of 115,294)

Pages