Searched for: +
(1 - 20 of 388)

Pages

document
van Veen, J. (author), Verhagen, H.J. (author)
Manuscript met aantekeningen van Johan van Veen over kustmorfologie. Van Veen heeft ten behoeve van zijn promotieonderzoek alle op dat moment beschikbare literatuur over kustmorfologie in relatie tot de Noordzeekust bestudeerd. Dit cahier is een weerslag van die studie, met eigen kritische opmerkingen. Het is de basis van het later verschenen...
report 1934
document
Verhagen, H.J. (author)
Foto's van de fabricage van de stuwschuiven van de stuw bij Lith in 1935
report 1935
document
Verhagen, H.J. (author)
Foto's van de aanleg van de dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle) 3. Linkerhelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 4. Rechtehelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 5. Overzicht dijkval Willem Annaolder. 30 Dec. 1936 6. Kleikisting binnendijks aangebacht. 14/15 Dec. 1936 7. Voorbereiding voor het maaken van...
report 1936
document
Verhagen, H.J. (author)
Fotorapportage van de aanleg stuw- en sluizencomplex te Lith. Laatste fase van de bouw van het betonwerk, bodembescherming en de bewegingswerken: De stuw is aangelegd in de periode 1932-1936 Gedeeltelijk als werkverschaffingsproject. 3. Noordelijk landhoofd 4. Aansluiting van zinkstuk aan stortebed 5. Ontgraving bouwput 8-10-‘32 6. Ontgraving...
report 1936
document
Verhagen, H.J. (author)
Serie foto’s van de KLM tijdens de aanleg van het sluis- en stuwcomplex en de bijbehorende bochtafsnijdingen in de Maas. Detailopnamen van de de stuw. De stuw is aangelegd in de periode 1932-1936.
report 1936
document
Verhagen, H.J. (author)
Foto’s van het sluiscomplex tijdens het inhangen van de stuwen, een foto van de motor voor het heffen van de stuw en een gezelschap in de omgeving van de sluis.
report 1936
document
Verhagen, C.J.D.M. (author)
doctoral thesis 1942
document
Verhagen, H.J. (author)
Foto's van caissons voor het dichten van dijken in Zeeland in 1953. Geleverd werden 493 caissons en 203 manchetten door een combinatie van: • N.V. Amsterdamsche Ballast maatschappij, Amsterdam • Christiani en Nielsen N.V., ’s Gravenhage • N.V. van Hattum en Blankevoort, Beverwijk • Hollandsche Beton Maatschappij, ’s Gravenhage • N.V....
report 1953
document
Verhagen, H.J. (author)
report 1954
document
Verhagen, C.J.D.M. (author)
book 1960
document
Boiten, R.G. (author), van Nauta Lemke, HR (author), Verhagen, C.J.D.M. (author)
report 1960
document
Verhagen, J.H.G (author)
report 1964
document
Verhagen, J.H.G (author)
journal article 1965
document
Verhagen, J.H.G. (author), van Wijngaarden, L. (author)
journal article 1965
document
Verhagen, J.H.G (author)
report 1967
document
Verhagen, J.H.G (author)
report 1967
document
Verhagen, C.J.D.M. (author)
public lecture 1968
document
Verhagen, C.J.D.M. (author)
public lecture 1969
document
Verhagen, J.H.G (author)
conference paper 1970
document
Verhagen, J.H.G (author)
report 1970
Searched for: +
(1 - 20 of 388)

Pages