Searched for: +
(1 - 20 of 27,100)

Pages

document
Korthals Altes, W.K. (author)
Een van de instrumenten om de woningbouw aan te jagen is de inzet van een actief gemeentelijk grondbeleid. Hoogleraar Willem Korthals Altes van de TU Delft dook in de financiële cijfers. Zijn slotsom: gemeenten laten de kansen liggen, waardoor het woningtekort juist verder oploopt.
report 2022
document
Boeve, M.N. (author), Hobma, Fred (author)
Steeds meer bedrijventerreinen veranderen in gemengde woon-werkgebieden. Met als vooruitzicht dat meer bewoners overlast krijgen van onder meer geur en geluid. En dat van hen verwacht wordt om die milieuhinder te accepteren. Hoogleraar Marlon Boeve en onderzoeker Fred Hobma analyseren aan de hand van het recent vastgestelde bestemmingsplan...
report 2022
document
Oorschot, L.M. (author)
Vlak voordat de eerste corona avondklok werd ingesteld, opende het Haagse<br/>onderwijs- en cultuurcomplex Amare na vijftien jaar vol gekopte ambities<br/>zijn deuren. Één gebouw voor het Residentie Orkest, het Nederlands<br/>Danstheater en het Koninklijk Conservatorium op een prominente plaats in<br/>de stad. Gelegen aan het Spuiplein vormt het...
report 2022
document
Korthals Altes, W.K. (author)
De financiële gegevens van gemeentelijke grondexploitaties laten een grote continuïteit zien. Er is een grote gelijkenis tussen de uitkomsten over 2020 (resultaat € 910 miljoen positief) en 2021 (resultaat € 896 miljoen positief). Ook is er grote continuïteit in de investeringen van ge-meenten in grond en duurzame goederen. Deze zijn aanhoudend...
report 2022
document
Daamen, T.A. (author)
Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie van expert Koen Raats valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen. Tegelijkertijd ziet hij ruimte voor verbetering. “We moeten meebewegen met de ontvankelijkheid van de praktijk.”
report 2022
document
Janssen, C. (author)
Doelen voor sociale duurzaamheid zijn in gebiedsontwikkeling al snel het kind van de rekening. Promovendus Céline Janssen ging op werkbezoek in Wenen en zag daar hoe het óók kan. Het geheim? Publiek-privaat stadtteilmanagement.
report 2022
document
Verheul, W.J. (author), Verdaas, J.C. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
Landschappelijke kwaliteiten als groen en water worden breed gewaardeerd maar staan ook onder forse (financiële) druk. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling deed onderzoek: hoe voorkomen we dat groenblauw sneuvelt in het gevecht om de schaarse ruimte? Conclusie: opschalen, het bundelen van kosten en baten en betere regionale samenwerking zijn...
report 2022
document
Verdaas, J.C. (author), Daamen, T.A. (author)
Publieke, private en maatschappelijke partners moeten gezamenlijk optrekken om de ambitieuze missies voor Nederland in samenhang te realiseren. Die conclusie trekken SKG-directeur Tom Daamen en hoogleraar Co Verdaas na het SKG Jaarcongres en het pleidooi van topeconoom Mariana Mazzucato voor een missie-gedreven aanpak.
report 2022
document
Daamen, T.A. (author)
Het begrip gebiedsontwikkeling is voor de internationale wetenschap behoorlijk ongrijpbaar. Hoe verhoudt deze ultra-Nederlandse term zich tot vergelijkbare bezigheden in het buitenland? Volgens SKG-directeur Tom Daamen laat een recent verschenen studie over de theorievorming rond grote stedelijke projecten zien: gebiedsontwikkeling gaat over de...
report 2022
document
Verheul, W.J. (author), Hobma, Fred (author)
Van een verweesd dossier tot woonprotesten op straat. TU-Delft onderzoekers Wouter Jan Verheul en Fred Hobma analyseren hoe de woningmarkt in de afgelopen twintig jaar vast is gelopen. En ze maken duidelijk waar fundamentele doorbraken nodig zijn om de woningmarkt te hervormen. “Met alleen bijbouwen en een paar subsidies hier en daar redden we...
report 2022
document
Timmermans, R.A. (author)
De faculteit Elektro-Wiskunde-Informatica (EWI) van de Technische Universiteit Delft bezit een unieke Elektrotechnisch Erfgoed collectie; in de kelders van de EWI- laagbouw bevinden zich zo’n 50.000 objecten, die een uiterst interessant beeld geven van de ontwikkelingen binnen het brede vakgebied van de elektrotechniek over de voorbije honderd...
report 2022
document
Verheul, W.J. (author)
report 2022
document
Verheul, W.J. (author)
TU Delft-onderzoeker Wouter Jan Verheul onderzocht van 15 gemeenten hun handreikingen voor participatie door private initiatiefnemers. Zo brengt hij in kaart wat de verhouding is tussen private en publieke partijen bij omgevingsparticipatie.
report 2022
document
Verdaas, J.C. (author)
De ambities zijn mooi, maar de hoe-vraag blijft nog onbeantwoord in de plannen van de minister van woningbouw en ruimtelijke ordening. Hoogleraar Co Verdaas geeft daarom drie adviezen voor Hugo de Jonge - waaronder voor uitvoeringskracht in de regio als entresol in het huis van Thorbecke.
report 2022
document
Janssen, C. (author)
Recensie. ‘Operatie wooncoöperatie’ van Arie Lengkeek en Peter Kuenzli is volgens recensent Céline Janssen zowel een naslagwerk als een manifest voor het aanjagen van dit betaalbare alternatief op de peperdure woningmarkt. Een aanrader volgens Janssen:“u zou deze woonrevolutie niet willen missen!”
report 2022
document
Verheul, W.J. (author)
De ‘ontwikkelsprong’ naar big data en algoritmische sturing biedt ongekende mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling, maar gaat ook gepaard met risico’s en misvattingen. Onderzoeker en adviseur Wouter Jan Verheul behandelt zeven bedenkingen.
report 2022
document
Yang, M. (author), Chen, C. (author), Yuan, S. (author), Hermias, Jeffrel (author), Reniers, G.L.L.M.E. (author)
We witness many severe accidents in different sectors worldwide every year, resulting in fatalities, injuries, environmental pollution, property loss, etc. Safety management aims to use interventions to prevent these undesired events and thus avoid different kinds of loss. Various interventions that have different safety performances and costs...
report 2022
document
Daamen, T.A. (author), Taylor, Zac (author)
De watersnood in Limburg en Brabant. Het IPCC-rapport. De klimaattop in Glasgow. Afgelopen jaar is andermaal bevestigd dat klimaatverandering een urgent mondiaal probleem is dat Nederland bij uitstek raakt. Onderzoekers Tom Daamen en Zac Taylor doordenken wat dit voor gebiedsontwikkeling betekent - en welke kansen dit biedt.
report 2022
document
Daamen, T.A. (author)
Niet veel gebiedsontwikkelaars kennen de econoom Mariana Mazzucato. Ten onrechte. Want wie haar nieuwe boek ‘Moonshot: grootse missies voor economie en samenleving’ tot zich neemt, krijgt een overtuigend handelingsperspectief voor de opgave waar we in Nederland ruimtelijk en maatschappelijk voor staan.
report 2022
document
Zijlstra, H. (author), Quist, W.J. (author), Nijhuis, S. (author), Clarke, Nicholas (author)
Final report of the research project KaDEr
report 2022
Searched for: +
(1 - 20 of 27,100)

Pages