Searched for: +
(1 - 20 of 26,449)

Pages

document
Oorschot, L.M. (author)
There have been a number of changes going on in recent years, the housing crisis is deepening, demographic changes are underway and the narrative among urban planners and public housing providers has changed. <br/>For a number of years there has been a housing crisis in the housing market in the Netherlands. The reasons for this are different....
report 2021
document
Hauser, S.J. (author)
Seaports are vital nodes connecting the hinterlands of countries and continents with the rest of the world, attracting industries and people. This nodal function, however, is incompatible or even in conflict with other uses: port activities affect the entire region of a port city and not just the area administrated by the port. Despite several...
report 2021
document
Jonkman, Sebastiaan N. (author), Slager, Kymo (author), Moll, J.R. (author), van den Hurk, Bart (author), Rongen, G.W.F. (author), Strijker, B. (author), Pol, J.C. (author), Kok, M. (author), Kolen, B. (author)
In juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige regenval en overstromingen. Ook delen van België en Duitsland overstroomden met zeer veel schade en verlies aan mensenlevens tot gevolg. Dit betrof een extreme en ongeëvenaarde gebeurtenis met enorme impact. Daarom is naar aanleiding van de overstromingen deze verkenning uitgevoerd...
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
Er is een wooncrisis en spoedzoekers op de woningmarkt hebben weinig kans. Een flexibele huisvestingsschil tussen niets en een 'echte' woning kan voor hen een goed alternatief zijn. Sinds de wijziging van de woningwet in 2016 is deze schil vergemakkelijkt en stapsgewijs ontwikkelt zich enerzijds het beleid en anderzijds een type verplaatsbare...
report 2021
document
Harteveld, M.G.A.D. (author)
Na meer dan vijfhonderd dagen vanuit huis te hebben gewerkt, zijn onze levens en dagelijkse rituelen door de COVID-19 pandemie ingrijpend veranderd. Het afstand houden tot elkaar en de overige maatregelen hebben bovendien ieders toegang tot de openbare ruimte aangetast en een reeks uitdagingen blootgelegd op verschillende niveaus. Onderzoekers...
report 2021
document
Harteveld, M.G.A.D. (author)
After working from home for more than five hundred days, our daily lives and rituals have been severely changed by the COVID-19 pandemic. Moreover, social distancing and other measures have affected everyone’s access to public space and exposed a range of impacts on different levels. Researchers from more than twenty universities explore those...
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
Even leek het erop dat de architect verdwenen was uit de bouwketen als het gaat om duurzame betaalbare corporatiewoningen. Grote bouwers maken direct afspraken met woningcorporaties en willen opschalen met hun woningfabrieken. Maar met de So You Think You Can BUILD challenge hebben architecten èn bouwers zichzelf opnieuw uitgevonden binnen de...
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
Dit artikel gaat over het onderzoek dat de geneesheer en hygiënist Johannes Wilhelmus Schick (1818-1853) in 1852 deed naar de slachtoffers van de cholera-epidemie van 1849 in Den Haag. De toestand in Den Haag van de afgelopen vijf jaar is vergelijkbaar met die van de periode 1830-1870. Door migratie, woningsplitsing en verkamering vond er de...
report 2021
document
Mlecnik, E. (author)
Een groot bestand van gebouwen in Nederland is in eigendom van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en is toe aan renovatie en energetische verduurzaming. Het aantal grondige renovaties van dergelijke gebouwen is in de praktijk nog laag, mede door een trage ontwikkeling van het Nederlands renovatiebeleid, een gebrek aan motivatie van bewoners om...
report 2021
document
Zonneveld, W.A.M. (author)
Een polycentrische stad, een geheel van keurig afgebakende steden rond een groen hart. Dat is de gedachte achter de Randstad. Hoogleraar Wil Zonneveld laat zien dat het concept Randstad alleen kon functioneren met een nationale overheid die zich actief bemoeide met ruimtelijke ordening. En nu is het te laat. “Zelfs als het zou komen tot een...
report 2021
document
Aktürk, Gül (author), Hauser, S.J. (author)
Sea snot is spreading over the Sea of Marmara in Turkey. This slimy substance is a symptom of marine pollution, and is threatening life both under and above water. Based on their own observations and the preliminary findings of experts, Gül Aktürk and Stephan Hauser discuss the deeper-lying issues of sea snot in the Sea of Marmara: the failure...
report 2021
document
Wamelink, J.W.F. (author), Heesbeen, C. (author), van den Berg, Marc (author), Huijsmans, Thijs (author)
Deze leidraad gaat over circulair ontwerpen, hét moment waarin circulaire ambities vorm krijgen. De keuzes die dan worden gemaakt, hebben immers een grote invloed op het resultaat. Maar dan moeten we er natuurlijk wel voor zorgen, dat de juiste keuzes worden gemaakt. En ook moeten alle betrokkenen bij het ontwerpproces dezelfde doelen en...
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
Er is een wooncrisis en spoedzoekers op de woningmarkt hebben weinig kans. Een flexibele huisvestingsschil tussen niets en een ‘echte’ woning kan voor hen een goed alternatief zijn. Sinds de wijziging van de woningwet in 2016 is deze schil vergemakkelijkt en stapsgewijs ontwikkelt zich enerzijds het beleid en anderzijds een type verplaatsbare...
report 2021
document
Verheul, W.J. (author), Hoorn, M. (author)
Een gebrek aan financiën, menskracht en expertise bij gemeenten zorgt voor vertraging bij gebiedstransformaties. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van de TU Delft onder deelnemende gebiedsprojecten binnen het programma Stedelijke Transformatie. Voortgang wordt geboekt op het vlak van plannen maken, convenanten en overeenkomsten sluiten en...
report 2021
document
Alaily-Mattar, N.M. (author), Hanna, J.M.K. (author)
In the aftermath of the devastating explosion in Beirut in August, 2020, many ideas for reconstruction surfaced in the media. These ideas, however, often hinged on old visions on the city and did not always have the best interests of the people living near the port in mind. In an interuniversity design studio project, master students of...
report 2021
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Het is een vaak terugkerende claim: de woningnood kan verholpen door meer bouwlocaties aan te wijzen. Hoogleraar Willem Korthals Altes rekent voor dat daar helemaal geen gebrek aan is. Waar het stokt, is de ontwikkeling van die gebieden. “Richt de schaarse ambtelijke capaciteit van gemeenten op de locaties die nu al in beeld zijn. Als je alle...
report 2021
document
Verheul, W.J. (author)
Om mee te doen in de nieuwe economie zetten steeds meer steden in op innovatiedistricten. Het afgelopen decennium heeft een nieuw fenomeen zijn intrede gedaan, dat we kunnen duiden als ‘het stedelijk innovatiecomplex’. Om steden economisch te versterken, worden high tech-bedrijven aangetrokken die een economisch cluster moeten vormen, nieuwe...
report 2021
document
Hanna, J.M.K. (author), Valinger Sluga, Martin (author)
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
Voor de havenots op de woningmarkt is er de flexwoning. Een tijdelijke oplossing in afwachting van iets beters. Flexwonen wordt geassocieerd met spoedzoekers zoals radeloze studenten, arbeidsmigranten, statushouders, dak- en thuislozen, jongeren uit hotel mama, mensen in een echtscheiding, uitstroom van zorginstellingen en ouderen die de...
report 2021
document
Spicer, A. (author), Beverland, M.B. (author), Cankurtaran, P. (author)
The piece is based on an article the authors have coming up in Research in the Sociology of Organisations.
report 2021
Searched for: +
(1 - 20 of 26,449)

Pages