Searched for: +
(1 - 20 of 26,786)

Pages

document
Harteveld, M.G.A.D. (author)
Na meer dan vijfhonderd dagen vanuit huis te hebben gewerkt, zijn onze levens en dagelijkse rituelen door de COVID-19 pandemie ingrijpend veranderd. Het afstand houden tot elkaar en de overige maatregelen hebben bovendien ieders toegang tot de openbare ruimte aangetast en een reeks uitdagingen blootgelegd op verschillende niveaus. Onderzoekers...
report 2021
document
Harteveld, M.G.A.D. (author)
After working from home for more than five hundred days, our daily lives and rituals have been severely changed by the COVID-19 pandemic. Moreover, social distancing and other measures have affected everyone’s access to public space and exposed a range of impacts on different levels. Researchers from more than twenty universities explore those...
report 2021
document
Mlecnik, E. (author)
Een groot bestand van gebouwen in Nederland is in eigendom van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en is toe aan renovatie en energetische verduurzaming. Het aantal grondige renovaties van dergelijke gebouwen is in de praktijk nog laag, mede door een trage ontwikkeling van het Nederlands renovatiebeleid, een gebrek aan motivatie van bewoners om...
report 2021
document
Zonneveld, W.A.M. (author)
Een polycentrische stad, een geheel van keurig afgebakende steden rond een groen hart. Dat is de gedachte achter de Randstad. Hoogleraar Wil Zonneveld laat zien dat het concept Randstad alleen kon functioneren met een nationale overheid die zich actief bemoeide met ruimtelijke ordening. En nu is het te laat. “Zelfs als het zou komen tot een...
report 2021
document
Aktürk, Gül (author), Hauser, S.J. (author)
Sea snot is spreading over the Sea of Marmara in Turkey. This slimy substance is a symptom of marine pollution, and is threatening life both under and above water. Based on their own observations and the preliminary findings of experts, Gül Aktürk and Stephan Hauser discuss the deeper-lying issues of sea snot in the Sea of Marmara: the failure...
report 2021
document
Wamelink, J.W.F. (author), Heesbeen, C. (author), van den Berg, Marc (author), Huijsmans, Thijs (author)
Deze leidraad gaat over circulair ontwerpen, hét moment waarin circulaire ambities vorm krijgen. De keuzes die dan worden gemaakt, hebben immers een grote invloed op het resultaat. Maar dan moeten we er natuurlijk wel voor zorgen, dat de juiste keuzes worden gemaakt. En ook moeten alle betrokkenen bij het ontwerpproces dezelfde doelen en...
report 2021
document
Verheul, W.J. (author), Hoorn, M. (author)
Een gebrek aan financiën, menskracht en expertise bij gemeenten zorgt voor vertraging bij gebiedstransformaties. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van de TU Delft onder deelnemende gebiedsprojecten binnen het programma Stedelijke Transformatie. Voortgang wordt geboekt op het vlak van plannen maken, convenanten en overeenkomsten sluiten en...
report 2021
document
Alaily-Mattar, N.M. (author), Hanna, J.M.K. (author)
In the aftermath of the devastating explosion in Beirut in August, 2020, many ideas for reconstruction surfaced in the media. These ideas, however, often hinged on old visions on the city and did not always have the best interests of the people living near the port in mind. In an interuniversity design studio project, master students of...
report 2021
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Het is een vaak terugkerende claim: de woningnood kan verholpen door meer bouwlocaties aan te wijzen. Hoogleraar Willem Korthals Altes rekent voor dat daar helemaal geen gebrek aan is. Waar het stokt, is de ontwikkeling van die gebieden. “Richt de schaarse ambtelijke capaciteit van gemeenten op de locaties die nu al in beeld zijn. Als je alle...
report 2021
document
Verheul, W.J. (author)
Om mee te doen in de nieuwe economie zetten steeds meer steden in op innovatiedistricten. Het afgelopen decennium heeft een nieuw fenomeen zijn intrede gedaan, dat we kunnen duiden als ‘het stedelijk innovatiecomplex’. Om steden economisch te versterken, worden high tech-bedrijven aangetrokken die een economisch cluster moeten vormen, nieuwe...
report 2021
document
Hanna, J.M.K. (author), Valinger Sluga, Martin (author)
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
Voor de havenots op de woningmarkt is er de flexwoning. Een tijdelijke oplossing in afwachting van iets beters. Flexwonen wordt geassocieerd met spoedzoekers zoals radeloze studenten, arbeidsmigranten, statushouders, dak- en thuislozen, jongeren uit hotel mama, mensen in een echtscheiding, uitstroom van zorginstellingen en ouderen die de...
report 2021
document
Spicer, A. (author), Beverland, M.B. (author), Cankurtaran, P. (author)
The piece is based on an article the authors have coming up in Research in the Sociology of Organisations.
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
Versnellen, versnellen, versnellen moeten we de bouwproductie, we moet nog meer industrialiseren, nog beter gebruik maken van de kennis in het hele netwerk bouwen, nog beter concepten bedenken, een ministerie en minister van wonen moet terug. In tien jaar moeten we 1 miljoen woningen hebben gebouwd om het astronomische woningtekort terug te...
report 2021
document
Oorschot, L.M. (author)
De stedenbouwkundige en architect Wouter Veldhuis en landschapsarchitect Jannemarie de Jonge zijn per 1 december 2020 Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Later in september 2021 komt daar de architect Francesco Veenstra bij als Rijksbouwmeester en dan is het nieuwe trio College van Rijksadviseurs weer compleet. De uitdagingen voor het...
report 2021
document
Hanna, J.M.K. (author)
report 2021
document
van der Voordt, Theo (author)
Blog
report 2021
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Volgens voorlopige cijfers hebben gemeenten in 2020 een positief resultaat van ruim een miljard euro gerealiseerd op grondexploitaties. Dit saldo bestaat voor zo een 30% uit een positief resultaat op investeringen in fysieke bedrijfsinfrastructuur en voor 70% uit grondexploitaties voor woningbouw. Dit resultaat is beduidend hoger dan in de...
report 2021
document
Bracken, G. (author)
Book review of Confucianism and Reflexive Modernity: Bringing Community Back to Human Rights in the Age of Global Risk Society, Sang-Jin Han, Leiden: Brill, 2020, ISBN 9789004352551
report 2021
document
Hauser, S.J. (author)
The explosion in the port of Beirut in 2020 showed that ports are clusters of risks, and that accidents in port areas can have disastrous effects on close-by residential areas or historic city centers. Such disasters are not new, and cities and nations have had time to establish special safety regulations and prevent such disasters. Because...
report 2021
Searched for: +
(1 - 20 of 26,786)

Pages