Searched for:
(1 - 20 of 39)

Pages

document
Osté, A.J. (author), De Groot, B. (author), Van Dam, O. (author)
Dit handboek beschrijft met eenduidige factsheets en uitgewerkte voorbeelden hoe de afleiding en beoordeling van hydromorfologische parameters kunnen worden uitgevoerd. Het handboek is bedoeld voor waterbeheerders en overige geïnteresseerden die belast zijn met de hydromorfologische opgave, zowel hydrologen, ecologen, als GIS-specialisten. Dit...
report 2013
document
Wang, Z.B. (author), Elias, E.P.L. (author), Brière, C. (author)
report 2007
document
Bolle, A. (author)
report 2006
document
Jagers, H.R.A. (author), Mosselman, E. (author), Schijndel, S.A.H. van (author)
report 2005
document
Koomans, R. (author)
De morfologische verandering van de kustlijnen van de kop van Zuidwest Texel worden voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkelingen van het Nieuwe Schulpengat, de getijdengeul Molengaten de ondiepte, Noorderhaaks. De sedimentologie in de geul van het Molengat is complex. Om de kustlijn te beschermen tegen deze erosie wordt regelmatig...
report 2004
document
Crosato, A (author), Kuijper, C. (author)
report 2002
document
Boon, J.G (author), Dardengo, L. (author), Kernkamp, H.W.J. (author)
report 2002
document
Rijn, L.C. van (author), Walstra, D.J.R. (author), Helvert, M.A.G. van (author)
report 2002
document
Wang, Z.B. (author)
report 2001
document
Mosselman, E. (author)
report 1998
document
Louters, T. (author), Kabout, J.A.H. (author)
De doelstelling van het project is om het fenomeen zandverlies op dieper water te kwantificeren. De processen die een rol spelen bij zandverlies op dieper water zijn tot nog toe onvoldoende onderkend. Het is daarom belangrijk om hierover hypotheses te vormen en te toetsen aan het waargenomen grootschalig gedrag van de kust. In deze studie wordt...
report 1998
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Wang, Z.B. (author)
report 1997
document
Eysink, W.D. (author)
report 1993
document
Rijn, L.C. van (author)
report 1993
document
Ribberink, J.S. (author), Al-Salem, A.A. (author)
report 1992
document
Bakker, W.T. (author)
Het patroon van de volgende lezing is zeer eenvoudig te herkennen. De schering is de gang van micro- tot mesoschaal; de inslag het elimineren van periodieke processen die weliswaar beweging geven, maar geen resultante, die voor de daarop volgende grotere beschouwde schaal interessant is. Startend bij het gedrag van één korrel in een visceuze...
report 1992
document
Ribberink, J.S. (author), Al-Salem, A.A. (author)
report 1991
document
Klaassen, G.J. (author)
report 1990
Searched for:
(1 - 20 of 39)

Pages