Searched for: +
(1 - 20 of 20)
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 10 november 1969.
report 1969
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 16 november 1966.
report 1966
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 20 februari 1970.
report 1970
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 16 februari 1962.
report 1962
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 3 oktober 1970.
report 1970
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 30 november 1966.
report 1966
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 3 en 4 november 1970.
report 1970
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 28 februari 1967.
report 1967
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Door middel van een frequentiekromme op logarithmische schaal is een overzichtelijke statistiek der stormvloeden te verkrijgen. Anngetoond wordt, dat de structuur van de verdeeling der stormvloeden over de jaren zoowel naar kracht als naar aantal goed kan worden weergegeven door een der wetten der waarschijnhjkheid. Hieruit is ook het karakter...
report 1939
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Door de bodemdaling in Nederland is het noodzakelijk om de waterkeringen blijvend aan te passen. Belangrijk hierbij is dat er dan voldoende ruimte is. De reservering die hiervoor nodig is moet een groter tijdspanne omvatten dan de technische levensduur van de constructie. Dit komt omdat bijvoorbeeld in stedelijke gebieden de levensduur van een...
report 1965
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Na daling van de waterstand te Maastricht door geringe Maasafvoer werd er op verzoek van Hoofdingenieur Mulder de afvoer van de Maas te Eijsden gemeten. Gevonden werd toen 2,8 m3/sec. Deze hoeveelheid was aanzienlijk geringer dan hetgeen van Belgische zijde werd opgegeven. Voorts werd medegedeeld, dat door de voedingsduiker 8 à 8.1 m3/sec werd...
report 1948
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 23 februari 1967.
report 1967
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 2 februari 1969.
report 1969
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 2 november 1965.
report 1965
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
In oktober en november 1947 werden metingen verricht aan de Voedingsduiker van de Zuidwillemsvaart te Maastricht. Het belangrijkste resultaat dezer metingen was, dat werd vastgesteld, dat de werkelijke capaciteit van de voedingsduiker 27% groter is dan de aangehouden capaciteit. De metingen in het regelmatige en diepe voedingskanaal boden...
report 1948
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 21 en 22 november 1971.
report 1971
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
In het rapport worden vragen beantwoord ten aanzien van stormvloeden. Voornamelijk hoe hoog stijgen deze vloeden en hoe vaak treden ze op? Een overzicht als gewenst kan verkregen worden door middel van frequentie-kromme der vloedhoogte.
report 1938
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 13 februari 1965.
report 1965
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 5 oktober 1967.
report 1967
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 13 november 1972.
report 1972
Searched for: +
(1 - 20 of 20)