Searched for: +
(1 - 20 of 59)

Pages

document
Broeders, E. (author), Menkveld, W. (author), Schellekens, D. (author), Van Dijk, P. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Langeveld, J.G. (author)
De waterkwaliteit in de rivier de Dommel is onvoldoende voor het bereiken van een goede ecologische toestand. In de toekomst zijn daarom aanvullende maatregelen vereist. Onder het motto ´Samen, Slim, Schoon´ is Waterschap De Dommel met de gemeente Eindhoven en negen andere gemeenten in het stroomgebied van de Dommel daarom het project Kallisto...
journal article 2013
document
Rombouts, P.M.M. (author), Clemens, F.H.L.R. (author), Ten Veldhuis, J.A.E. (author), Pothof, I.W.M. (author), Langeveld, J.G. (author)
Van 3 tot en met 7 september 2012 is de negende Urban Drainage Modelling conferentie gehouden in Belgrado, de hoofdstad van Seme. Hieronder volgt een verslag van de indrukken die zijn opgedaan in Servië en de belangrijkste, wetenschappelijke ontwikkelingen die aan de orde zijn gekomen. Het congres had een vol wetenschappelijk programma, mede...
journal article 2012
document
Liefting, E. (author), Langeveld, J.G. (author), Quist, W. (author), Van den Eijnden, W. (author)
journal article 2012
document
Amerlinck, Y. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Nopens, I. (author), Claessen, V. (author), Flameling, T. (author), Weijers, S. (author), Langeveld, J.G. (author)
Ondanks vele verbetermaatregelen staat de waterkwaliteit in de Dommel nog voortdurend onder druk door de effluentlozing vanuit de rwzi en de overstorten in verhouding tot de capaciteit van het ontvangende oppervlaktewater. Naast de Iwelpunten met de zuurstofhuishouding spelen vooral bij overstortsituaties in De Dommel hoge ammoniumpieken, die...
journal article 2012
document
Nopens, I. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Flameling, T. (author), Langeveld, J.G. (author)
Onder het motto `samen, slim, schoon' ontwikkelen in Noord-Brabant enkele gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen en het watersysteem. Een onderdeel hiervan is een geavanceerde modellering van procesonderdelen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze modellering...
journal article 2012
document
Van Zanten, O. (author), De Klein, J. (author), Langeveld, J.G. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author)
In 2010 is binnen liet KRW-innovatieproject KALLISTO onderzocht hoe op een effectieve manier de waterkwaliteit in de Dommel verbeterd kan worden, zodat een goede ecologische toestand wordt gerealiseerd. Daarvoor is een nieuw toetsingskader voor chemische en ecologische waterkwaliteit ontwikkeld. Dit toetsingskader is opgesteld om specifiek het...
journal article 2013
document
Amerlinck, Y. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Nopens, I. (author), Claessen, V. (author), Flameling, T. (author), Weijers, S. (author), Langeveld, J.G. (author)
Onder het motto´Samen, Slim, Schoon´ ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen en het watersysteem. Geavanceerde modellering van procesonderdelen van de rwzi maakt onderdeel uit van het KRW-innovatieproject KALLISTO dat bijdraagt aan een doelmatig en duurzaam schoner...
journal article 2012
document
De Niet, A.C. (author), De Jonge, J. (author), Korving, J.L. (author), Langeveld, J.F. (author), Van Nieuwenhuijzen, A.F. (author)
In het project Kallisto werken gemeenten, waterschappen en universiteiten samen aan innovatieve oplossingen voor de afvalwaterketen in de omgeving van Eindhoven. Dat doen ze onder het motto "samen, slim, schoon". Om de waterkwaliteit van de rivier de Dommel te verbeteren richt Kallisto zich op sturing in de afvalwaterketen. De ecologische...
journal article 2013
document
Boogaard, F.C. (author), Van de Ven, F. (author), Langeveld, J.G. (author), Van de Giesen, N. (author)
Stormwaters, flowing into storm sewers, are known to significantly increase the annual pollutant loads entering urban receiving waters and this results in significant degradation of the receiving water quality. Knowledge of the characteristics of stormwater pollution enables urban planners to incorporate the most appropriate stormwater...
journal article 2014
document
Van Mill, G. (author), Langeveld, J.F. (author), Sikkes, M. (author), Van Nieuwenhuizen, A. (author)
Het meten van hydraulisch functioneren van rioolstelsels is inmiddels gemeengoed in Nederland. Desondanks zijn de ervaringen niet onverdeeld positief en laat de dataopbrengst nogal eens te wensen over. Bij Waterschap De Dommel is in het kader van het Kallisto-project een omvangrijk meetnet met onder meer meetopstellingen bij ruim 200 overstorten...
journal article 2013
document
Nieuwenhuis, E.M. (author), Cuppen, E.H.W.J. (author), Langeveld, J.G. (author), de Bruijn, J.A. (author)
Gedreven door ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verstedelijking en digitalisering zien we in het stedelijk watersysteem steeds vaker oplossingen ‘buiten de buis’. Oplossingen zoals publieke pleinen met een waterbergende functie, polderdaken met een dynamische waterberging, zwembaden verwarmd met warmte uit (afval)water; het zijn allemaal...
journal article 2019
document
Stanic, N. (author), Langeveld, J.G. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Rioleringsbeheer is een eerste vereiste om het gewenste niveau van functioneren van de riolering te behouden. Welke inspanning op het gebied van rioleringsbeheer nodig is om een bepaald niveau van functioneren te bereiken is onduidelijk, omdat zowel de processen in als de structuur van de rioolstelsels complex zijn. Een belangrijke vraag hierbij...
journal article 2012
document
Van Riel, W.A.P. (author), Langeveld, J.G. (author), Herder, P.M. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Passend rioleringsbeheer is nodig om voldoende dienstlevering te balanceren met investeringskosten. Besluitvorming binnen rioleringsbeheer kan echter bemoeilijkt worden door gebrek aan data en interacties met verschillende actoren. Deze beperkingen zorgen veelal voor niet heldere en niet reproduceerbare besluitvormingsprocessen, die voornamelijk...
journal article 2013
document
Kouijzer, Joop J.P. (author), Lattwein, Kirby R. (author), Beekers, Inés (author), Langeveld, Simone A.G. (author), Leon-Grooters, Mariël (author), Strub, Jean Marc (author), Oliva, Estefania (author), de Jong, N. (author), van der Steen, A.F.W. (author)
Bacterial biofilms are a huge burden on our healthcare systems worldwide. The lack of specificity in diagnostic and treatment possibilities result in difficult-to-treat and persistent infections. The aim of this in vitro study was to investigate if microbubbles targeted specifically to bacteria in biofilms could be used both for diagnosis as...
journal article 2021
document
Rietveld, M.W.J. (author), Clemens, F.H.L.R. (author), Langeveld, J.G. (author)
Urban runoff remobilises solids and their associated pollutants from urban-built environments and transports them to drainage systems via gully pots. This study presents an extensive monitoring campaign on the solids loading to drainage systems, including 104 gully pots as sampling locations and lasting 2 years. The solids loading is modelled...
journal article 2022
document
Post, J.A.B. (author), Langeveld, J.G. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
The performance of lateral house connections has a direct impact on sewer serviceability. Despite the potential consequences of a blockage, these components are generally maintained with a reactive approach. As inspection data on the condition of lateral house connections are scarce, this study adopts a statistical procedure to support...
journal article 2016
document
Stanic, N. (author), Langeveld, J.G. (author), Salet, Theo (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Drill core samples are taken in practice for an analysis of the material characteristics of concrete pipes in order to improve the quality of the decision-making on rehabilitation actions. Earlier research has demonstrated that core sampling is associated with a significant uncertainty. In this paper, the results of core samples are compared...
journal article 2016
document
Post, J.A.B. (author), Pothof, I.W.M. (author), Dirksen, J. (author), Baars, E. J. (author), Langeveld, J.G. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Gully pots are essential assets designed to relief the downstream system by trapping solids and attached pollutants suspended in runoff. This study applied a methodology to develop a quantitative gully pot sedimentation and blockage model. To this end, sediment bed level time series from 300 gully pots, spanning 15 months, were collected. A...
journal article 2016
document
van Daal-Rombouts, P.M.M. (author), Sun, Siao (author), Langeveld, J.G. (author), Bertrand-Krajewski, J.-L. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Optimisation or real time control (RTC) studies in wastewater systems increasingly require rapid simulations of sewer systems in extensive catchments. To reduce the simulation time calibrated simplified models are applied, with the performance generally based on the goodness of fit of the calibration. In this research the performance of three...
journal article 2016
document
van Riel, W. (author), Post, J.A.B. (author), Langeveld, J.G. (author), Herder, P.M. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Operational decision-making processes for networked infrastructure management often occur as a multi-actor planning problem, implying these are based on negotiations between different stakeholders in addition to available system quality information. As such, does more accurate data about actual structural condition lead to other or better...
journal article 2016
Searched for: +
(1 - 20 of 59)

Pages