Searched for: +
(1 - 20 of 2,270)

Pages

document
Rusman, P. (author)
Een analyse van de technische en bestuurlijke complexiteit omtrent de landelijke verwijsindex risicojongeren, expliciet gericht op het gebruik van de verwijsindex en daarbinnen in het bijzonder op de meldingsbereidheid van meldingsbevoegden.
bachelor thesis
document
van Beurden, J.H.A. (author)
bachelor thesis 1980
document
Van Stiphout, H.A.M. (author)
bachelor thesis 1986
document
Van Spanje, J.J. (author), Romein, R. (author)
In dit verslag wordt een nieuwe manier van beeldcodering besproken. Deze methode werkt met spatiële interpolatie piramides (SIP). Er zijn in C programma’s geschreven om deze methode te testen en die in dit verslag besproken worden. Ook zullen enkele met beeldcodering en beeldtelefonie samenhangende onderwerpen worden besproken. Zoals kwantisatie...
bachelor thesis 1993
document
Meijer, M.M.J. (author), Nierop, J. (author)
Eindrapport van het Integraal Project Practicum voor het doorlopen van een ontwerptraject met als eindresultaat een ontwerp/product voor de opdrachtgever. In dit geval een waarschuwingssysteem voor het achteruitrijden met een auto met trekhaak.
bachelor thesis 2002
document
Koning, A.S. (author), Verwoerd, R.J.T. (author)
This document describe the development cycle of the website for publications for the Delft University of Technology, Faculty Electrical Engeneering, Mathematics and Computer Science, Department Paralel and Distributed Systems. This include analysis, implementation, testing and the obstacles we came across during this cycle.
bachelor thesis 2004
document
De Boo, R. (author), Cobben, R. (author), Peters, H. (author)
Currently, the information on the history of the Benedictine Sisters and St. Scholastica's College is scattered around in various PowerPoint presentations, websites, and off course books and other analog media. For the Museum Archives, a more structured exhibition is aimed for, allowing visitors to browse the history of the Philippines, the...
bachelor thesis 2005
document
Van der Bijl, M.V.A. (author), De Zeeuw, M. (author)
Probleemanalyse, het samenstellen van Programma van wensen. Opstellen van de correcte probleemstelling. Dit was het begin van onze zoektocht naar een nauwkeurig slingerklok meetsysteem. Hoe bepaal je de nauwkeurigheid van een mechanische slingerklok in miljoenste van een seconde. En welke externe factoren waren invloed op eventuele fouten.
bachelor thesis 2005
document
Ugur, A. (author)
bachelor thesis 2005
document
Lijkwan, R.E. (author), Tjong A Hung, G.V. (author), Wong A Foe, J.N. (author)
Her-implementatie Essential Business Modeler. Modeler for DEMO see www.demo.nl
bachelor thesis 2005
document
Van Kester, D. (author), Schoutens, P. (author)
Doelstelling van dit onderzoek is het via een haalbaarheidsstudie evalueren of, waar en hoe, het mogelijk is een stuwdam te realiseren in het Helmand-dal, en daarmee te voorzien in de vraag van de lokale bevolking naar elektrische energie. Al in een vroeg stadium van het onderzoek is geconstateerd dat deze doelstelling, binnen het kader van de...
bachelor thesis 2005
document
Van der Ent, R.J. (author)
Het wereldklimaat verandert en het Nederlandse klimaat verandert mee. Wat staat ons de komende eeuw te wachten? Klimaatwetenschappers schetsen het volgende toekomstbeeld: De invloed van de mens op het klimaat zal toenemen waardoor de wereldtemperatuur verder stijgt met 1 tot 6 graden. Meer en hevigere neerslag is dan het gevolg. In Nederland...
bachelor thesis 2006
document
De Windt, J. (author), Weverink, M. (author)
With the current situation of bad economy and substantial increases in energy costs, people are becoming more and more eager to do something about their energy bill. Although people are willing to spend money to save money, few are willing to spend a lot of money on a complete insulation of their homes. There is a need for products that will...
bachelor thesis 2006
document
Van Huussen, F. (author), Van der Horst, P. (author), Baggerman, J.W. (author)
This report presents the development of an Augmented Reality (AR) application to visualize research data and the development of a 3D video game. These applications are completely developed at the University of Aveiro (UA) as a part of the Bachelor Project IN3700 of TU Delft. The AR application is used for a qualitative study which visualization...
bachelor thesis 2006
document
Snel, A.C. (author)
bachelor thesis 2006
document
Voets, R. (author), De Bode, D. (author)
Een online systeem geschreven in o.a. PHP en beveiligd met o.a. SSL encryptie waarmee geregistreerde gebruikers persoonlijke informatie kunnen opslaan, samen met andere nuttige gegevens zoals paspoortnummer, rijbewijs, etc. Het inscannen en opslaan van belangrijke formulieren is ook mogelijk. Daarnaast kan men reminders instellen voor bepaalde...
bachelor thesis 2006
document
Hilgersom, K.P. (author)
1 Inleiding en doelstellingen Bij debietmetingen in kleine riviertjes wordt onder andere gebruik gemaakt van de zoutverdunningsmethode. Deze methode berekent het debiet door ondermeer de zoutconcentratie in het water vast te stellen. Een concentratie is iets dat niet meteen gemeten kan worden. Men gebruikt dan ook geleidbaarheidsmeters. Dit...
bachelor thesis 2007
document
Vermij, E.P. (author)
Vanuit een groot aantal bedrijven is er een toenemende vraag naar snellere hardware. Het MOLEN-platform voorziet in die behoefte, doordat de architectuur bestaat uit een normale processor en een herprogrammeerbare chip. Hierdoor is een grote versnelling te behalen. Het omzetten van programmas naar deze architectuur is echter lastig en tijdrovend...
bachelor thesis 2007
document
Splinter, J. (author), Poleij, H.G. (author), Leeuwen, T.M. (author)
bachelor thesis 2007
document
Brouwer, J.P. (author), Van Eeden, C.J. (author), Geljon, M. (author), van Kessel, C.L. (author), Moolenaar, P. (author), Van Zwieten, J.S.B. (author)
For the safe use of lithium-based batteries, a management system is neccessary. This management system keeps an eye on the battery to prevent it from overloading (explosion hazard) and underloading (battery failure). Furthermore, it strongly reduces degradation of the battery.
bachelor thesis 2007
Searched for: +
(1 - 20 of 2,270)

Pages