Searched for: +
(1 - 20 of 3,083)

Pages

document
Batchelor, G.K. (author)
book 1990
document
Pronk, C. (author), Toetenel, W.J. (author)
book 1988
document
Drontmann, I. (author), Hoenderdos, T. (author), Priemus, H. (author), Van der Zon, F. (author)
book 1992
document
Metselaar, A. (author), Meijer, F. (author)
book 1990
document
Sackman, R. (author)
Het komt nogal eens voor, vooral bij beginnende ontwerpers, dàt er bij het vaststellen van benodigde ruimten (en hun onderlinge relaties) in een gebouw niet tijdig rekening gehouden wordt met het reserveren van ruimte voor de middelen die nodig zijn om die ruimten (en relaties) vorm te geven .... Dit boek wil aangeven hoe het integraal ontwerpen...
book 1988
document
Dewulf, G. (author), Kooijman, D. (author), Vijverberg, G. (author)
Beknopt verslag van de enquête ''Toekomst van de Kantorenmarkt".
book 1994
document
Luscuere, P.G. (author)
Architectuur en Installaties vinden elkaar in de bruikbaarheid van gebouwen. Dit geldt voor alle bouwwerken, maar in de gezondheidszorg nog stenker dan bij andere bouwopgaven. Dit heeft te maken met de grote variëteit van activiteiten die in deze bouwwerken plaatsvindt, de toenemende wens aan veranderbaarheid van de ruimtes en de toenemende...
book 2001
document
Heesters, J.H.P. (author)
'Vier eeuwen behang' beschrijft de geschiedenis van de wandbespanning in Nederland. De eerste kostbare veloutéwandbespanning was slechts weggelegd voor de beter gesitueerden. Met de opkomst in de 19de eeuw van het zogenaamde ' papier zonder einde' kon ook de gewone burger de wanden van zijn woning verfraaien met dessins en kleuren die vaak nog...
book 1988
document
Fokkema, J.T. (author), van den Berg, P.M. (author)
book 1993
document
Koffijberg, J.J. (author)
book 1997
document
Peeters, C. (author), Hendrickx, F. (author), Kneepkens, H. (author), Bruynseels, S. (author)
book 1999
document
Tacken, M. (author)
book 1987
document
Kruythoff, H.M. (author), Baart, B. (author), Van Bogerijen, W. (author)
book 1997
document
Bruining, A. (author)
Carried out within the Dutch Development Program for Wind Energy (NOW-2); by order of the Management Office for Energy Research PEO; financed by the Ministry of Economie Affairs.
book 1987
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Terpstra, D. (author)
book 1995
document
Uitgegeven in opdracht van: RIW-Research-Instituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing
book 1988
document
Plaisier, P. (author)
book 1987
document
De Gunst, D.D. (author), De Jong, T. (author)
Het kantoorgebouw behoort tot de categorie bedrijfsgebouwen waarbij efficiency, econom ie en exploitatie veel aandacht vragen Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als informatie bron over kantoorgebouwen voor studerenden, waarbij op een breed scala van aspekten die bij het ontwerpen van kantoorgebouwen naar voren komen wordt ingegaan....
book 1989
document
Oosterhoff, J. (author)
Van oudsher is het bouwen een belangrijk middel geweest om een cultuur te kenmerken. Het is een cultuuruiting die aanspreekt door zijn aanschouwelijkheid en waarvan vaak veel kennis is bewaard, hetzij door in stand gebleven bouwwerken, hetzij door tekeningen en geschriften. Dit geldt niet alleen voor de bouwkunst maar ook voor de bouwtechniek...
book 1980
document
Schoemaker, H.J. (author)
book 1965
Searched for: +
(1 - 20 of 3,083)

Pages