Searched for: +
(1 - 20 of 78)

Pages

document
van Assenbergh, S.P. (author), Meinders, Erwin (author), Geraedts, Jo M.P. (author), Dodou, D. (author)
When designing a new nanostructure or microstructure, one can follow a processing-based manufacturing pathway, in which the structure properties are defined based on the processing capabilities of the fabrication method at hand. Alternatively, a performance-based pathway can be followed, where the envisioned performance is first defined, and...
review 2018
document
Koolwijk, J.S.J. (author), Geraedts, R.P. (author)
Er zijn meerdere mogelijkheden om het bouwtoezicht (privaat) te regelen. In de landen rondom Nederland zijn hier tal van voorbeelden van te vinden. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn een aantal landen, waarbij een vorm van private kwaliteitsborging wordt toegepast, nader bekeken. De buitenlandse voorbeelden kunnen mogelijk extra...
report 2012
document
Geraedts, R.P. (author)
Deze afrondende rapportage van fase 1, (stap 2 Inventarisatie) van het onderzoek Adaptief Vermogen betreft de inventarisatie van de beschikbare kennis op het gebied van adaptief vermogen in zowel Nederland als internationaal.
report 2013
document
Geraedts, R.P. (author)
report 2013
document
Geraedts, R.P. (author)
report 2014
document
Geraedts, R.P. (author), Wamelink, J.W.F. (author)
report 2013
document
Geraedts, R.P. (author)
report 2014
document
Geraedts, R.P. (author)
report 2014
document
Feenstra, R. (author), Van Beelen, C. (author), Wamelink, J.W.F. (author), Geraedts, R.P. (author)
Japan is a land of many faces as we discovered: from seasonal changes, and thereby heavy rainfall, high humidity, tropical cyclones; to a stunning 127,300,000 inhabitants; or what about the only 10% buildable surface of the continent; seismic activity; fast going technological developments like electronic gadgets, robots, and supersonic trains...
report 2010
document
Geraedts, R.P. (author)
report 2013
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
<b>Marktontwikkelingen van overschot naar tekort</b><br/>Begin jaren negentig was op ruime schaal sprake van structurele leegstand in kantoorgebouwen. Aan het einde van de negentiger jaren heeft de kantorenmarkt zich hersteld en is de vraag fors toegenomen, vooral in het midden- en topsegment. De huurprijzen verbeterden en de leegstand nam sterk...
report 1999
document
Geraedts, R.P. (author)
report 2013
document
Geraedts, K.J. (author)
This report contains a comparison of the results from tests on two configurations of a v/STOL aeroplane model at Mach numbers between 0.6 and 1.2 in he NLR subsonic transonic pressure wind tunnel at Amsterdam and the NASA 8-foot transonio pressure tunnel at langley Field. The correlation between the results obtained in the two tunnels is quite...
report 1962
document
Hermans, M.M.N. (author), Geraedts, R.P. (author), Remoy, H.T. (author), Van Rijn, E. (author)
report 2013
document
Geraedts, R.P. (author), Remoy, H.T. (author)
Dit rapport vormt de gedeeltelijke neerslag van het onderzoek naar een bepalingsmethode voor het Adaptief Vermogen van gebouwen, ter bevordering van flexibel bouwen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Brink Groep in samenwerking met het Kenniscentrum voor Bouwprocesinnovatie (CPI) van de TU Delft, in opdracht van de ondernemingsorganisaties VNO...
report 2013
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Doorn, A.J. (author)
In dit rapport over moduul 2 van het transformatie-onderzoek wordt eerst kort ingegaan op de achtergrond, het doel en de aanpak van het transformatie-onderzoek (hoofdstuk 1). Vervolgens wordt het aanbod aan leegstaande kantoren in Rotterdam in kaart gebracht, zowel de huidige leegstand als recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de nabije...
report 1999
document
Geraedts, R.P. (author), Remoy, H.T. (author)
report 2013
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Doorn, A.J. (author)
In deze samenvatting over moduul 2 van het transformatie-onderzoek wordt eerst kort ingegaan op de achtergrond, het doel en de aanpak van het transformatie-onderzoek. Vervolgens wordt het aanbod aan leegstaande kantoren in Rotterdam in kaart gebracht, zowel de huidige leegstand als recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de nabije toekomst....
report 1999
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
report 2014
document
Hermans, M.H. (author), Geraedts, R.P. (author), Van Rijn, E. (author), Remøy, H.T. (author)
report 2014
Searched for: +
(1 - 20 of 78)

Pages