Searched for: +
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Broeders, E. (author), Menkveld, W. (author), Schellekens, D. (author), Van Dijk, P. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Langeveld, J.G. (author)
De waterkwaliteit in de rivier de Dommel is onvoldoende voor het bereiken van een goede ecologische toestand. In de toekomst zijn daarom aanvullende maatregelen vereist. Onder het motto ´Samen, Slim, Schoon´ is Waterschap De Dommel met de gemeente Eindhoven en negen andere gemeenten in het stroomgebied van de Dommel daarom het project Kallisto...
journal article 2013
document
Rombouts, P.M.M. (author), Clemens, F.H.L.R. (author), Ten Veldhuis, J.A.E. (author), Pothof, I.W.M. (author), Langeveld, J.G. (author)
Van 3 tot en met 7 september 2012 is de negende Urban Drainage Modelling conferentie gehouden in Belgrado, de hoofdstad van Seme. Hieronder volgt een verslag van de indrukken die zijn opgedaan in Servië en de belangrijkste, wetenschappelijke ontwikkelingen die aan de orde zijn gekomen. Het congres had een vol wetenschappelijk programma, mede...
journal article 2012
document
Liefting, E. (author), Langeveld, J.G. (author), Quist, W. (author), Van den Eijnden, W. (author)
journal article 2012
document
Amerlinck, Y. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Nopens, I. (author), Claessen, V. (author), Flameling, T. (author), Weijers, S. (author), Langeveld, J.G. (author)
Ondanks vele verbetermaatregelen staat de waterkwaliteit in de Dommel nog voortdurend onder druk door de effluentlozing vanuit de rwzi en de overstorten in verhouding tot de capaciteit van het ontvangende oppervlaktewater. Naast de Iwelpunten met de zuurstofhuishouding spelen vooral bij overstortsituaties in De Dommel hoge ammoniumpieken, die...
journal article 2012
document
Nopens, I. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Flameling, T. (author), Langeveld, J.G. (author)
Onder het motto `samen, slim, schoon' ontwikkelen in Noord-Brabant enkele gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen en het watersysteem. Een onderdeel hiervan is een geavanceerde modellering van procesonderdelen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze modellering...
journal article 2012
document
Van Zanten, O. (author), De Klein, J. (author), Langeveld, J.G. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author)
In 2010 is binnen liet KRW-innovatieproject KALLISTO onderzocht hoe op een effectieve manier de waterkwaliteit in de Dommel verbeterd kan worden, zodat een goede ecologische toestand wordt gerealiseerd. Daarvoor is een nieuw toetsingskader voor chemische en ecologische waterkwaliteit ontwikkeld. Dit toetsingskader is opgesteld om specifiek het...
journal article 2013
document
Amerlinck, Y. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Nopens, I. (author), Claessen, V. (author), Flameling, T. (author), Weijers, S. (author), Langeveld, J.G. (author)
Onder het motto´Samen, Slim, Schoon´ ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen en het watersysteem. Geavanceerde modellering van procesonderdelen van de rwzi maakt onderdeel uit van het KRW-innovatieproject KALLISTO dat bijdraagt aan een doelmatig en duurzaam schoner...
journal article 2012
document
Kraaikamp, C. (author), Langeveld, Niels (author)
In this paper we consider continued fraction (CF) expansions on intervals different from [0,1]. For every x in such interval we find a CF expansion with a finite number of possible digits. Using the natural extension, the density of the invariant measure is obtained in a number of examples. In case this method does not work, a Gauss–Kuzmin...
journal article 2017
document
van Daal-Rombouts, P.M.M. (author), Sun, Siao (author), Langeveld, J.G. (author), Bertrand-Krajewski, J.-L. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Optimisation or real time control (RTC) studies in wastewater systems increasingly require rapid simulations of sewer systems in extensive catchments. To reduce the simulation time calibrated simplified models are applied, with the performance generally based on the goodness of fit of the calibration. In this research the performance of three...
journal article 2016
document
De Niet, A.C. (author), De Jonge, J. (author), Korving, J.L. (author), Langeveld, J.F. (author), Van Nieuwenhuijzen, A.F. (author)
In het project Kallisto werken gemeenten, waterschappen en universiteiten samen aan innovatieve oplossingen voor de afvalwaterketen in de omgeving van Eindhoven. Dat doen ze onder het motto "samen, slim, schoon". Om de waterkwaliteit van de rivier de Dommel te verbeteren richt Kallisto zich op sturing in de afvalwaterketen. De ecologische...
journal article 2013
document
Post, J.A.B. (author), Langeveld, J.G. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
The performance of lateral house connections has a direct impact on sewer serviceability. Despite the potential consequences of a blockage, these components are generally maintained with a reactive approach. As inspection data on the condition of lateral house connections are scarce, this study adopts a statistical procedure to support...
journal article 2016
document
Langeveld, J.G. (author), van Daal-Rombouts, P.M.M. (author), Schilperoort, Remy (author), Nopens, Ingmar (author), Flameling, Tony (author), Weijers, Stefan (author)
Wastewater treatment plants (WWTP) typically have a service life of several decades. During this service life, external factors, such as changes in the effluent standards or the loading of the WWTP may change, requiring WWTP performance to be optimized. WWTP modelling is widely accepted as a means to assess and optimize WWTP performance. One of...
journal article 2017
document
van Daal-Rombouts, P.M.M. (author), Benedetti, L (author), Jonge, J (author), Weijers, S (author), Langeveld, J.G. (author)
Real time control (RTC) is increasingly seen as a viable method to optimise the functioning of wastewater systems. Model exercises and case studies reported in literature claim a positive impact of RTC based on results without uncertainty analysis and flawed evaluation periods. This paper describes two integrated RTC strategies at the wastewater...
journal article 2017
document
Boogaard, F.C. (author), Van de Ven, F. (author), Langeveld, J.G. (author), Van de Giesen, N. (author)
Stormwaters, flowing into storm sewers, are known to significantly increase the annual pollutant loads entering urban receiving waters and this results in significant degradation of the receiving water quality. Knowledge of the characteristics of stormwater pollution enables urban planners to incorporate the most appropriate stormwater...
journal article 2014
document
Van Mill, G. (author), Langeveld, J.F. (author), Sikkes, M. (author), Van Nieuwenhuizen, A. (author)
Het meten van hydraulisch functioneren van rioolstelsels is inmiddels gemeengoed in Nederland. Desondanks zijn de ervaringen niet onverdeeld positief en laat de dataopbrengst nogal eens te wensen over. Bij Waterschap De Dommel is in het kader van het Kallisto-project een omvangrijk meetnet met onder meer meetopstellingen bij ruim 200 overstorten...
journal article 2013
document
Rietveld, M.W.J. (author), de Rijke, D. (author), Langeveld, J.G. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Urban runoff (re)mobilises solids present on the street surface and transport them to urban drainage systems. The solids reduce the hydraulic capacity of the drainage system due to sedimentation and on the quality of receiving water bodies due to discharges via outfalls and combined sewer overflows (CSOs) of solids and associated pollutants....
journal article 2020
document
Post, J.A.B. (author), Pothof, I.W.M. (author), Dirksen, J. (author), Baars, E. J. (author), Langeveld, J.G. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Gully pots are essential assets designed to relief the downstream system by trapping solids and attached pollutants suspended in runoff. This study applied a methodology to develop a quantitative gully pot sedimentation and blockage model. To this end, sediment bed level time series from 300 gully pots, spanning 15 months, were collected. A...
journal article 2016
document
Nieuwenhuis, E.M. (author), Cuppen, E.H.W.J. (author), Langeveld, J.G. (author), de Bruijn, J.A. (author)
Gedreven door ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verstedelijking en digitalisering zien we in het stedelijk watersysteem steeds vaker oplossingen ‘buiten de buis’. Oplossingen zoals publieke pleinen met een waterbergende functie, polderdaken met een dynamische waterberging, zwembaden verwarmd met warmte uit (afval)water; het zijn allemaal...
journal article 2019
document
Moreno Rodenas, A. (author), Cecinati, Francesca (author), Langeveld, J.G. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Integrated Catchment Modelling aims to simulate jointly urban drainage systems, wastewater treatment plant and rivers. The effect of rainfall input uncertainties in the modelling of individual urban drainage systems has been discussed in several studies already. However, this influence changes when simultaneously simulating several urban...
journal article 2017
document
Nieuwenhuis, E.M. (author), Post, J.A.B. (author), Duinmeijer, S.P.A. (author), Langeveld, J.G. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
The accumulation of FOG (Fat, Oil and Grease) deposits in sewer pumping stations results in an increase in maintenance costs, malfunctioning of pumps and, a potential increase of wastewater spills in receiving open water bodies. It is thought that a variety of parameters (e.g. geometry of the pump sump, pump operation, socioeconomic...
journal article 2018
Searched for: +
(1 - 20 of 45)

Pages