Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Van der Krogt, M.G. (author), Van den Ham, G.A. (author), Kok, M. (author)
Flow sliding of submerged slopes in front of dikes can affect the reliability of flood defences. The occurrence of flow sliding may result, sometimes with delay, in a failure mode and consequent flooding. The current safety assessment method for flow sliding does not consider the interaction between flow sliding and failure modes which can cause...
conference paper 2015
document
Van der Krogt, M.G. (author), Van den Ham, G.A. (author), Kok, M. (author)
Flow sliding of submerged slopes in front of dikes can affect the reliability of flood defences. The occurrence of flow sliding may result, sometimes with delay, in a failure mode and consequent flooding. The current safety assessment method for flow sliding does not consider the interaction between flow sliding and failure modes which can cause...
conference paper 2015
document
Kurvers, S.R. (author), Raue, A.K. (author), Van den Ham, E.R. (author), Leijten, J.L. (author), Juricic, S.M.M. (author)
Often, when designing and operating buildings, the goal is to achieve low energy consumption as well as a healthy and comfortable indoor environment. Studies in the US and The Netherlands show a large discrepancy between the predicted and the actual energy consumption of buildings. Some buildings perform better than predicted, while other...
conference paper 2013
document
Van den Ham, G.A. (author), De Groot, M.B. (author), Van der Ruyt, M. (author)
De opbouw van dit rapport is: • In hoofdstuk 2 worden de relevante fenomenen beschreven die een rol spelen bij een zettingsvloeiing. Zowel de gedetailleerde als geavanceerde toetsing bestaan uit het bepalen van de kans op falen van de dijk ten gevolge van een zettingsvloeiing en de vergelijking van die kans met een toelaatbare faalkans. Daarbij...
report 2012
document
De Groot, M.B. (author), Lindenberg, J. (author), Mastbergen, D.R. (author), Van den Ham, G.A. (author)
Massive failure of submerged slopes form a major threat for many dikes along estuaries in the Netherlands, the subsoil of which consists of alternating layers of loosely packed and more densely packed sand. Static liquefaction in the loosely packed sand plays an important role. Insufficient knowledge is available to predict the flow of sand and...
conference paper 2012
document
Bezuijen, A. (author), Van Beek, V.M. (author), Van den Ham, G.A. (author), Zwanenburg, C. (author)
Three on-going dike safety studies (on: macro stability, piping and flow slides) in the Netherlands make use of geotechnical physical models. A short outline of these projects is presented; the physical models chosen are described and discussed. The three studies use different physical models, depending on the research questions at the beginning...
conference paper 2012
document
Förster, U. (author), Van den Ham, G. (author), Calle, E. (author), Kruse, G. (author)
In het onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen zijn de resultaten van het onderzoek dat in het onderzoeksprogramma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) Piping is uitgevoerd. Doel van het onderzoeksprogramma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) Piping project is het hervalideren van de piping toetsregels, het identificeren van...
report 2012
document
Venancio, R. (author), Pedrini, A. (author), Van der Linden, A.C. (author), Van den Ham, E.R. (author), Stouffs, R.M.F. (author)
This paper aims to describe and exemplify the developed concept of ‘designerly’ ways of simulation. Despite the relevance of architectural decisions on thermal and energy performance, the design support frequently relies on qualitative information, which sometimes can be inadequate to specific design situations. Simulation can enhance the...
conference paper 2011
document
Venancio, R. (author), Pedrini, A. (author), Van der Linden, A.C. (author), Van den Ham, E.R. (author), Stouffs, R.M.F. (author)
This paper is part of a research that aims to develop simulation methods to support the architectural design practice. To do that, we need to understand how envelope design decisions are taken, which methods are more frequently used and which design definitions are relevant to take specific decisions. An online survey was developed to get...
conference paper 2011
document
Alders, E.E. (author), Kurvers, S.R. (author), Van den Ham, E.R. (author)
Many theories on thermal comfort exist and there are many ways to deliver this in an energy efficient way. Both aspects are often studied in a static way and most of these studies only regard one of the aspects, seldom investigating what influence the way of delivering thermal comfort has on the actual perceived thermal comfort. This paper...
conference paper 2011
document
Van den Ham, G. (author), Vastenburg, E. (author)
Het IJsselmeergebied, waaronder behalve het IJsselmeer ook het Markermeer, IJmeer en de randmeren worden gerekend, heeft thans te lijden onder een achteruitgang van natuur- en landschapskwaliteit en een voordturende hoge ruimtelijke druk. Door alle belanghebbenden en betrokken is erkend dat deze problemen opgelost moeten worden en dat daarvoor...
report 2010
document
Van den Ham, G.A. (author)
De thans door het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) voorgeschreven methoden waarmee waterkerende kunstwerken getoetst moeten worden op piping en heave vereisen allemaal dat voldoende informatie over de constructie en conditie van de geotechnische en bouwkundige componenten onder en naast het kunstwerk beschikbaar is. Dit betreft met name...
report 2009
document
Sontrop, H.M.J. (author), Moerland, P.D. (author), Van den Ham, R. (author), Reinders, M.J.T. (author), Verhaegh, W.F.J. (author)
Background: Large discrepancies in signature composition and outcome concordance have been observed between different microarray breast cancer expression profiling studies. This is often ascribed to differences in array platform as well as biological variability. We conjecture that other reasons for the observed discrepancies are the measurement...
journal article 2009
document
Van den Ham, G. (author), Van der Ruyt, M. (author)
Deze rapportage betreft het onderdeel Zettingsvloeiing en Afschuiving onder het SBW project Buitendijkse zones en afslagbeheer. In de evaluatie van de VTV 2006 kwam naar voren dat deze een gedetailleerde toetsing op zettingsvloeiing mist alsmede uitgebreide aanwijzingen voor het uitvoeren van een geavanceerde toetsing. In deze rapportage wordt...
report 2009
document
Van den Ham, G. (author)
SLIQ2D is een quasi-2D computerprogramma waarmee het optreden voorspeld kan worden van een verwekingsvloeiing ofwel een instabiliteit van een onderwatertalud ten gevolge van verweking, gegeven de taludhelling, relatieve dichtheid en materiaaleigenschappen van het zand. Dit programma is in 1994 door Grondmechanica Delft ontwikkeld deels in...
report 2009
document
Schweckendiek, T. (author), Van den Ham, G.A. (author), De Groot, M.B. (author), De Gijt, J.G. (author), Hudig, P. (author), Brassinga, H.E. (author)
A recently reclaimed site in the Port of Rotterdam will serve as location and foundation of an LNG terminal. LNG (Liquefied Natural Gas) is recognized as hazardous material and underlies strict safety requirements. As part of the safety assessment of the entire installation, a specific analysis had to be carried out concerning the geotechnical...
conference paper 2009
document
Van Beek, V. (author), De Bruijn, H. (author), Förster, U. (author), Van den Ham, G. (author)
Projectplan 2009 met vooruitkijk 2010. Het projectplan is onder te verdelen in twee blokken: • Hervalidatie piping • Onder- en achterloopsheid bij kunstwerken In voorliggend projectplan wordt aangegeven hoe aan de doelstellingen in het kader van Toegepast Onderzoek (TO) invulling zal worden gegeven. Er worden de werkzaamheden omschreven die in...
report 2009
document
Van der Meulen, S. (author), Joziasse, J. (author), Van Meurs, G. (author), Van den Ham, G. (author), Vastenburg, E. (author)
Het Delft Cluster-project Waterkwaliteit & Calamiteiten brengt de toekomstige ontwikkeling van de water- en slibkwaliteit in beeld onder invloed van extreme gebeurtenissen (gerelateerd aan bijvoorbeeld klimaatsverandering en verandering in landgebruik) en door de mens veroorzaakte calamiteiten (zoals lozingsongelukken). Dit rapport is het...
report 2008
document
Van den Ham, C. (author), Stouten, P. (author)
Nieuwe randvoorwaarden voor de stadsvernieuwing zijn stagnatie bij de verwerving van panden in het bezit van eigenaar-bewoners, en een hoge werkloosheid onder de bewoners van de stadsvernieuwingsgebieden. In 'Eigenaar-bewoners in Bloemhof' zijn deze randvoorwaarden nauw met elkaar verbonden. Deze publicatie bevat de resultaten van een onderzoek...
book 1988
document
Van den Ham, C. (author), Thomsen, A.F. (author)
Rapport in opdracht van het RIW-Research Instituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing.
book 1988
Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages