Searched for: +
(1 - 20 of 43)

Pages

document
van der Voordt, Theo (author)
Blog
report 2021
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
report 2014
document
de Jonge, H. (author), Remøy, HT (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Zijlstra, H. (author), Borst, S (author), Rieuwerts, S (author), Koppels, P.W. (author)
Rapport in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester.
report 2013
document
van der Voordt, Theo (author), van Vlimmeren, C (author), Mezger, A (author)
Rapportage fase 1: thema Werkplekconcepten, flexibiliteit en voorzieningen
report 2013
document
Remøy, HT (author), van der Voordt, Theo (author), de Jong, P. (author)
report 2012
document
Prevosth, J.M. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
report 2011
document
Prevosth, J.M. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
De beleving van gastvrijheid door patiënten en bezoekers van ziekenhuizen wordt door veel aspecten beïnvloed: de bejegening door het personeel, de kwaliteit en keuzevrijheid in eten en drinken, de kwaliteit van het gebouw als geheel, de indeling en inrichting van de afzonderlijke ruimten, en de beschikbare diensten en middelen. Omdat...
report 2011
document
Bakker, I.C. (author), Vink, P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), de Boon, J. (author)
In een reële werksituatie binnen de overheid is een test uitgevoerd om vast te stellen of de kleuren rood en blauw effect hebben op het welzijn, de sociale cohesie en de productiviteit tijdens vergaderingen. Werknemers hebben als testpersonen hun reguliere vergaderingen gehouden verdeeld over een drietal testruimtes: twee vergaderruimtes met...
report 2011
document
Remøy, HT (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
report 2011
document
Ikiz-Koppejan, Y.M.D. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Gosselink, A.M. (author)
Deze working paper presenteert een besluitvormingsondersteunend procesmodel voor organisatiegericht huisvesten. We maakten dit model omdat we ervan overtuigd zijn dat het zorgvuldig afstemmen van de inhoudelijke en procesmatige keuzes in een aantal stappen tot betere organisatiegerichte huisvesting leidt en het expliciet(er) maken van keuzes...
report 2009
document
Hoepel, H (author), Visser, S (author), de Vries, JC (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van der Zwart, J. (author)
report 2009
document
Hartjes, A (author), Pullen, W.R. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Klingeren, N (author), de Bruyne, E. (author)
report 2008
document
Batenburg, R (author), van der Voordt, Theo (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van een onderzoek naar de invloed van facilitybeleving op de gepercipieerde arbeidsproductiviteit, op zichzelf en in verhouding tot de invloed hierop van tevredenheid over de organisatie, tevredenheid over het werk en de invloed van persoons- en functiekenmerken. Gaat een hogere tevredenheid over de...
report 2008
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Dit rapport beschrijft hoe de medewerkers van Avans Hogeschool de Activiteit-<br/>Gerelateerde Werkomgevingen (AGW) in Breda en Tilburg beleven. Het AGWconcept<br/>– flexwerken in een transparante omgeving met keuze uit verschillende<br/>typen werkplekken, afgestemd op verschillende taken - is ingevoerd om nieuwe<br/>wijzen van werken te...
report 2007
document
Hartjes, A (author), van Lanen, F (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Dit rapport brengt verslag uit van een onderzoek naar het gebruik en de beleving van een nieuw kantoorconcept voor Nationale Nederlanden (NN), het WiNNconcept, met een grote mate van openheid en flexibel gebruik van activiteitgerelateerde werkplekken. Het management zit bij elkaar en maakt gebruik van wisselkamers. De management-ondersteuning...
report 2005
document
Volker, L. (author), van der Voordt, Theo (author)
Dit rapport beschrijft het werkomgevingsdiagnose-instrument. Hoofdstuk 1 bevat een korte introductie op het instrument inclusief aanleiding, doel en doelgroep, het toepassingsgebied, de modulaire opbouw, en het proces dat is gevolgd om het instrument te ontwikkelen. In de volgende hoofdstukken worden alle modulen uitgewerkt volgens hetzelfde...
report 2005
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Deze publicatie is een korte toelichting op het diagnose-instrument. Het eerste deel bespreekt de aanleiding, beoogde doelgroepen, de modulaire opbouw en het toepassingsgebied. In de volgende hoofdstukken worden de afzonderlijke modulen toegelicht en geïllustreerd met vragen voor een interview of enquête en uitkomsten uit metingen met WODI.
report 2005
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Dit rapport brengt verslag uit van een evaluatie onderzoek naar het gebruik en de beleving van het nieuwe kantoor voor het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) van de Belastingdienst in Utrecht. "Forum Flex" wordt gekenmerkt door flexibel gebruik van een gevarieerd aanbod aan activiteitgerelateerde werkplekken en een modern interieur...
report 2004
document
van Ree, HJ (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Volker, L. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van een evaluatie onderzoek naar de beleving van het nieuwe kantoor voor de VROM-Inspectie Zuid-West in Rotterdam. Het kantoorconcept wordt gekenmerkt door flexibel gebruik van een gevarieerd aanbod aan activiteitgerelateerde werkplekken in een transparante omgeving. Aan de hand van analyses van...
report 2004
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Dit rapport brengt verslag uit van een evaluatie onderzoek naar de beleving van het nieuwe kantoor voor de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Het kantoorconcept wordt gekenmerkt door flexibel werken, digitaal en draadloos. Aan de hand van analyses van documenten en interviews met enkele sleutelpersonen zijn de achtergronden en doelstellingen van...
report 2003
Searched for: +
(1 - 20 of 43)

Pages