Searched for: +
(1 - 20 of 43)

Pages

document
van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
report 1980
document
van Hoogdalem, H. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
In 1979 verscheen het definitieve 'Advies van de Subcommissie Accommodatiebeleid Wijkgezondheidscentra'. In deze publikatie van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne worden richtlijnen verstrekt omtrent de benodigde hoeveelheid ruimte in een gezondheidscentrum, uitgedrukt in m2 en gespecificeerd per discipline. Op basis van dit...
report 1981
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Vrielink, D. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
report 1984
document
van der Voordt, D.J.M (author)
report 1986
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
report 1986
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Vrielink, D. (author)
OSPA-rapport nr. 6 (Onderzoeksinstituut voor Stedebouw, Planologie en Architectuur, Fakulteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft)
report 1987
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
report 1989
document
van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
Intern rapport in opdracht van SOGZ Den Haag.
report 1989
document
van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
Intern rapport in opdracht van SOGZ Den Haag.
report 1989
document
van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
report 1990
document
Boekhorst, F.W. (author), Geraedts, R.P. (author), Aarts, C.G. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
report 1990
document
van der Voordt, D.J.M. (author), de Jong, G.E. (author), Verkroost, S. (author)
To be universally accessible the built environment must be adequately adapted to the needs of the widest possible range of users and to the use of mobility aids such as walking sticks, rollator walkers, manual wheelchairs and electric scooters. Delft University of Technology regularly conducts research into the spatial configurations for...
report 1996
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
report 1996
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Drenth, J.G. (author), Nolte, E.A.H. (author)
report 1996
document
van der Voordt, Theo (author)
De faculteit Bouwkunde is een instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Dit houdt in dat het onderwijs zoveel mogelijk gebaseerd is c.q. zou moeten zijn op resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de faculteit ook zelf onderzoek verricht. Van de bouwkundig ingenieur wordt verwacht dat deze zijn beslissingen in de...
report 1998
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Doorn, A.J. (author)
In dit rapport over moduul 2 van het transformatie-onderzoek wordt eerst kort ingegaan op de achtergrond, het doel en de aanpak van het transformatie-onderzoek (hoofdstuk 1). Vervolgens wordt het aanbod aan leegstaande kantoren in Rotterdam in kaart gebracht, zowel de huidige leegstand als recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de nabije...
report 1999
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Doorn, A.J. (author)
In deze samenvatting over moduul 2 van het transformatie-onderzoek wordt eerst kort ingegaan op de achtergrond, het doel en de aanpak van het transformatie-onderzoek. Vervolgens wordt het aanbod aan leegstaande kantoren in Rotterdam in kaart gebracht, zowel de huidige leegstand als recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de nabije toekomst....
report 1999
document
Geraedts, Rob P. (author), van der Voordt, Theo (author), van Doorn, A.J. (author)
report 1999
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
<b>Marktontwikkelingen van overschot naar tekort</b><br/>Begin jaren negentig was op ruime schaal sprake van structurele leegstand in kantoorgebouwen. Aan het einde van de negentiger jaren heeft de kantorenmarkt zich hersteld en is de vraag fors toegenomen, vooral in het midden- en topsegment. De huurprijzen verbeterden en de leegstand nam sterk...
report 1999
document
van der Voordt, D.J.M. (author), de Puy, L (author)
In 1997 initieerden de sectie Bouwmanagement &amp; Vastgoedbeheer (BMVB) van de Faculteit Bouwkunde en TU Delft Vastgoedbeheer het onderzoek Demand for Change. Centraal hierin staat de vraag, welke ruimtelijke implicaties te verwachten zijn van een toenemend gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) in wetenschappelijk onderwijs...
report 2000
Searched for: +
(1 - 20 of 43)

Pages