Searched for:
(1 - 11 of 11)
document
Roest, Lambertus W.M. (author)
The Sand Engine is an example of a feeder nourishment that is intended to nourish coastal systems. This strategy is based on placing sediments highly concentrated at one location, from which it is expected to spread alongshore over large distances on decadal timescales.

Here the morphological development of the Sand Engine mega feeder...
abstract 2018
document
Izeboud, Petra (author)
Polder areas as typical in the Netherlands require real time control on the water levels. Efficient pumping is a subject with increasing interest due to a required use of 20% green energy by 2020 set by the government. In 2010, the energy requirements already exceeded 175 GWh per year. For optimal control, water level predictions are important....
master thesis 2017
document
Roest, Bart (author)
The Sand Engine is a new innovation in coastal protection, a mega feeder nourishment. This pilot project was constructed in 2011 along the Delfland coast, which is historically prone to erosion. Since its construction, the Sand Engine is intensively being monitored to track the morphological development.

The objective of this thesis is...
master thesis 2017
document
Von Gronau, Clemens (author)
With the implementation of new legal aspects for dune safety assessment in 2017, the current method, Duros+, is no longer feasible to represent the desired processes. This 1D deterministic, volume-balance model cannot simulate processes like inundation and overwash, which are crucial to fulfil the new requirements for dune safety assessment....
master thesis 2017
document
Hendriks, A.J.H. (author)
Objective Due the coastal protection program along the Dutch coast, the groins that first defended the coast against erosion, are now covered under sediment. Due to erosion the covered groins will resurface however. The objective of this study is to investigate the effect of the resurfacing groins on the hydrodynamics and sediment transport....
master thesis 2011
document
Knegt, M. (author)
Part of a double graduation in Architecture and Urbanism, this urbanism thesis shows how golf and other recreational networks can maintain the poldercharacteristics and make the polder economically profitable again.
master thesis 2008
document
Knegt, M. (author)
Part of a double graduation in Architecture and Urbanism, this architecture thesis is about redesigning and the driving range landscape to practise golf skills.
master thesis 2008
document
Van den Bout, R. (author)
In deze studie zijn de effecten van de aanleg van de Kustlocatie op de waterbeweging en de morfologie bestudeerd. De studie is verkennend van aard omdat voor de Kustlocatie nog weinig onderzoek is verricht op het gebied van de morfologie. Om de effecten te bestuderen wordt gebruik gemaakt van het DELFT3D-systeem van het Waterloopkundig...
master thesis 1997
document
Stuurman, R. (author)
De Nederlandse kust is verre van uniform. Zo is een opvallend verschijnsel langs de kust het ontbreken van brandingsruggen voor de Delflandse kust, ter hoogte en ten zuiden van Scheveningen. Deze brandingsruggen worden normaliter gevormd onder brekende golven ter plaatse van de brekerlijn. Dit komt mede omdat onder de bijna brekende en net...
master thesis 1996
document
Van Engelen, H.J. (author)
Onderzoek naar de invloed van drijvende golfbrekers op de kust van Delfland. Om de werking te zien van het zanddiode-principe in te zien, is zowel voor het langstransport als het dwarstransport, een mathematisch model toegepast op de Delflandse kust. Uit de berekeningen van het langstransport kwam naar voren, dat het mogelijk was om het netto...
master thesis 1995
document
Bakker, N. (author)
Voor een kritische beschouwing van de veiligheid van de kust van Delfland zijn in het kader van de Projectgroep Ter Heyde een groot aantal berekeningen uitgevoerd door de afdeling Kustonderzoek van het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de Rijkswaterstaat. De resultaten van de berekingen zijn reeds in de...
report 1981
Searched for:
(1 - 11 of 11)